Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Skład zarządu


Wersja: 1

Zmodyfikował: Jacek Bieniasz

Data modyfikacji: 2018-04-03 22:26:05


 

Dyrektor
mgr inż. Piotr Miąso

Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Siecią
mgr inż. Kazimierz Surmacz

Z-ca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji
mgr inż. Joanna Szozda

Z-ca Dyrektora ds. Przygotowania Inwestycji
mgr inż. Magdalena Rak

p.o. Głównego Księgowego
mgr Ewa Dobrowolska