Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Skład zarządu


Wersja: 7

Zmodyfikował: Aldona Gujda

Data modyfikacji: 2020-03-03 09:42:15


Dyrektor
mgr inż. Piotr Miąso

Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Siecią
mgr inż. Kazimierz Surmacz

Z-ca Dyrektora ds. Przygotowania Inwestycji
mgr inż. Wojciech Buczak

Z-ca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji
mgr inż. Magdalena Rak

Główny Księgowy
mgr Ewa Dobrowolska