Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Referent – Wydział Dróg


Wersja: 3

Zmodyfikował: Sławomir Staszowski

Data modyfikacji: 2022-08-31 13:40:57


Referent – Wydział Dróg


LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Rzeszów, dnia 31.08.2022 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Referent – Wydział Dróg
..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)

 

Informujemy, że na ww. stanowisko pracy nie wpłynęła żadna oferta – ogłoszenie o naborze nr 45/2022 z terminem składania ofert do dnia 24.08.2022 r.

 

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso