Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Skład zarządu


Dyrektor
mgr inż. Piotr Miąso

Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Siecią
-

Z-ca Dyrektora ds. Przygotowania Inwestycji
mgr inż. Wojciech Buczak

Z-ca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji
mgr inż. Magdalena Rak

Główny Księgowy
mgr Ewa Dobrowolska


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-09-26 10:54:46

Data modyfikacji: 2017-09-26 10:55:18

Wersja: 9 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2018-04-03 22:26:05
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2018-04-03 22:36:09
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2018-06-01 07:55:36
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2018-06-05 07:48:52
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2018-10-23 13:32:48
Podgląd
Wersja
6
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2019-11-06 15:10:39
Podgląd
Wersja
7
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2020-03-03 09:42:15
Podgląd
Wersja
8
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2020-06-09 13:27:38
Podgląd