Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Wydziały


nr pokoju

WYKAZ STANOWISK

nr telefonu

26

Sekretariatbiuro(at)pzdw.pl

Ewa Sudoł-Sikora

17 860-94-55

faks 17 860-94-56

DYREKCJA

26

Piotr Miąso

Dyrektor Naczelny

17 860-94-55

26

-

Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Siecią

17 860-94-55

26

Magdalena Rak

Z-ca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji

17 860-94-55

25

Wojciech Buczak

Z-ca Dyrektora ds. Przygotowania Inwestycji

17 860-94-55

35

Ewa Dobrowolska

Główny Księgowy

17 860-94-92

SAMODZIELNE STANOWISKA

8

Piotr Majewski bhp(at)pzdw.pl

Stanowisko ds. BHP i Ppoż.

17 860-94-83

33

Aldona Gujda rzecznik(at)pzdw.pl

Specjalista ds. Informacji Publicznej

17 860-94-81

33

Grzegorz Rędziniak grzegorz.redziniak(at)pzdw.pl

Audytor wewnętrzny

17 860-94-86

32

Tadeusz Mach tadeusz.mach(at)pzdw.pl

Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych

17 860-94-97

 

SEKCJE

 

6

Sekcja Prawna prawny(at)pzdw.pl

Maria Litwa, Arkadiusz Kopczyk

17 860-94-61

2

Sekcja Uzgodnień wu(at)pzdw.pl

Nadzór nad sekcją - Naczelnik Wydziału Dróg

17 860-94-57

WYDZIAŁY

30a

Wydział Organizacyjno – Kadrowy kadry(at)pzdw.pl

Naczelnik – Ewa Mach

17 860-94-54

22

Wydział Zarządzania Ruchem wr(at)pzdw.pl

Naczelnik – Bartosz Rykała

17 860-94-58

21

Wydział Dróg drogi(at)pzdw.pl

Naczelnik – Piotr Więcek

17 860-94-79

5

Wydział Mostów mosty(at)pzdw.pl

Naczelnik – Maciej Wielgosz

17 860-94-76

24

Wydział Planowania wp(at)pzdw.pl

Naczelnik – Artur Wierzbicki

17 860-94-78

27

Wydział Dokumentacji wdt(at)pzdw.pl

Naczelnik – Jakub Frankowski

17 860-94-77

4

Wydział Nieruchomości wn(at)pzdw.pl

Naczelnik – Grzegorz Nosek

17 860-94-62

36

Wydział Zamówień Publicznych wzp(at)pzdw.pl

Naczelnik – Mariusz Górak

17 860-94-90

29

Wydział Realizacji Inwestycji wri(at)pzdw.pl

Naczelnik – Bogusław Gotkowski

17 860-94-82

41

Wydział Funduszy Unijnych wfu(at)pzdw.pl

Naczelnik – Edyta Leniart-Bukała

17 860-94-74

31a

Wydział Finansowo - Księgowy  ksiegowosc(at)pzdw.pl

Naczelnik – Dariusz Tłuczek

17 860-94-67

8

Wydział Administracji wa(at)pzdw.pl

Naczelnik – Jerzy Osak

17 860-94-83

 

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

 zima(at)pzdw.pl

17 860-94-94

faks 17 860-94-60

Adresy e-mail zabezpieczone przed spamem - należy zamienić (at) na @


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-09-26 10:55:10

Data modyfikacji: 2018-01-03 09:15:18

Wersja: 55 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2017-12-28 09:43:50
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2017-12-28 09:44:30
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2017-12-28 09:46:29
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2017-12-28 09:48:56
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2018-01-03 09:02:34
Podgląd
Wersja
6
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2018-01-03 09:02:44
Podgląd
Wersja
7
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2018-01-03 09:04:52
Podgląd
Wersja
8
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2018-01-03 09:13:00
Podgląd
Wersja
9
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2018-01-03 09:14:44
Podgląd
Wersja
10
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2018-01-03 09:15:18
Podgląd
Wersja
11
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2018-01-03 22:28:56
Podgląd
Wersja
12
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2018-01-03 22:29:02
Podgląd
Wersja
13
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2018-01-03 22:30:18
Podgląd
Wersja
14
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2018-01-03 22:35:45
Podgląd
Wersja
15
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2018-01-03 22:35:50
Podgląd
Wersja
16
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2018-01-04 09:04:18
Podgląd
Wersja
17
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2018-01-04 09:04:26
Podgląd
Wersja
18
Zmodyfikował
Alicja Rutka
Data modyfikacji
2018-01-26 10:10:48
Podgląd
Wersja
19
Zmodyfikował
Alicja Rutka
Data modyfikacji
2018-01-26 10:14:35
Podgląd
Wersja
20
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2018-03-07 13:20:37
Podgląd
Wersja
21
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2018-03-07 13:33:27
Podgląd
Wersja
22
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2018-03-07 14:36:21
Podgląd
Wersja
23
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2018-04-03 22:49:27
Podgląd
Wersja
24
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2018-04-27 07:52:04
Podgląd
Wersja
25
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2018-06-01 07:49:31
Podgląd
Wersja
26
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2018-06-04 07:13:47
Podgląd
Wersja
27
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2018-06-04 07:17:16
Podgląd
Wersja
28
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2018-06-04 07:19:54
Podgląd
Wersja
29
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2018-06-07 07:17:52
Podgląd
Wersja
30
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2018-06-26 09:16:37
Podgląd
Wersja
31
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2018-09-04 12:43:03
Podgląd
Wersja
32
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2018-12-07 11:46:28
Podgląd
Wersja
33
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2018-12-07 11:47:03
Podgląd
Wersja
34
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2019-02-12 07:49:26
Podgląd
Wersja
35
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2019-02-12 07:55:52
Podgląd
Wersja
36
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2019-02-12 07:58:06
Podgląd
Wersja
37
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2019-06-10 09:06:14
Podgląd
Wersja
38
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2019-06-10 09:08:01
Podgląd
Wersja
39
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2019-06-24 13:56:51
Podgląd
Wersja
40
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2019-10-03 09:54:41
Podgląd
Wersja
41
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2019-10-03 13:58:26
Podgląd
Wersja
42
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2019-10-15 14:06:46
Podgląd
Wersja
43
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2019-11-07 09:28:18
Podgląd
Wersja
44
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2019-12-03 12:48:14
Podgląd
Wersja
45
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2020-04-17 09:26:07
Podgląd
Wersja
46
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2020-06-01 07:55:37
Podgląd
Wersja
47
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2020-07-20 08:37:04
Podgląd
Wersja
48
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2020-07-24 14:55:49
Podgląd
Wersja
49
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2020-07-28 13:48:30
Podgląd
Wersja
50
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2020-10-01 12:06:42
Podgląd
Wersja
51
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2020-10-01 12:41:21
Podgląd
Wersja
52
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2020-10-01 12:44:56
Podgląd
Wersja
53
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2020-12-01 10:29:09
Podgląd
Wersja
54
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2020-12-08 11:31:47
Podgląd