Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Dane ewidencyjne mostów


W zarządzie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie znajduje się 365 obiektów mostowych, w tym 337 mostów, 26 wiaduktów i 2 estakady. Łączna długość wszystkich obiektów wynosi 13 736 mb, a ich powierzchnia wynosi 158 055 m2. Dodatkowo PZDW administruje ponad 600 przepustami.

Dane ewidencyjne mostów będących w zarządzie PZDW w Rzeszowie zamieszczono w pliku .xls poniżej.

Dokumentacja


Nazwa pliku Data umieszczenia pliku

2020-09-21