STRONA GŁÓWNA O FIRMIE KONTAKT LINKI POCZTA PRZEZ WWW    
 

MENU

  INFORMACJE
  WYDZIAŁY
  DOKUMENTY
  UTRUDNIENIA
  UTRUDNIENIA KRÓTKOTRWAŁE
  SIEĆ DROGOWA
  ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
  KOMUNIKATY ZIMOWE
  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  OGŁOSZENIA
  KANAŁY TECHNOLOGICZNE
  MAPY AKUSTYCZNE
  INWESTYCJE
  RACHUNKI BANKOWE
  STATYSTYKI
  OFERTY PRACY
 

AKTUALNOŚCI

2018-01-11      Przetarg
Budowa mostu na rzece Tanew w miejscowości Ulanów w km 8+540 w ramach zadania pn.: „Budowa DW nr...
więcej ... 
2018-01-10      Przetarg
„Budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp.- Łańcut-Kańczuga-Żurawica od km 16+660...
więcej ... 
2018-01-04      Przetarg
Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: „Wykonanie w systemie...
więcej ... 
2017-11-20      Oferta pracy
Referent – Wydział Administracji nr 13/2017
więcej ... 
2017-11-08      Oferta pracy
Specjalista – Wydział Funduszy Unijnych nr 11/2017
więcej ... 
 

Przebudowa wiaduktu w Stalowej Woli w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 Nagnajów – Tarnobrzeg – Grębów - Stalowa Wola”

GALERIA ZDJĘĆ

Inwestor:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. Boya Żeleńskiego 19 a, 35-105 Rzeszów

Wykonawca:
MOTA Engil Central Europe,
ul. Wadowicka 8 w, 30-415 Kraków

Inżynier Kontraktu:
Pracownia Projektowa „PROMOST CONSULTING”
ul Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4, 35-307 Rzeszów

Cele ogólne projektu:
Celem inwestycji była poprawa stanu technicznego obiektu oraz zwiększenie jego nośności. Celem nadrzędnym była poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego prowadzonego przez wiadukt.

Cele te zostały osiągnięte przez wykonanie wzmocnienia podpór oraz wzmocnienie konstrukcji przęseł. Na obiekcie wykonano ścieżki pieszo - rowerowe, które oddzielono od jezdni barierami ochronnymi. Aby zmniejszyć uciążliwości związane z emisją hałasu wykonano ekrany akustyczne. Zmniejszono zanieczyszczenie wód gruntowych poprzez wykonanie systemu odwodnienia z separatorami związków ropopochodnych.

W wyniku przebudowy uzyskano następujące parametry techniczne obiektu (dla jednego wiaduktu):

  • klasa obciążenia wiaduktu – ”B” wg PN-85/S-10030, tj. całkowity ciężar pojazdów dopuszczonych do ruchu wynosi 40t (400kN);
  • dojazdy dostosowano do parametrów zgodnych z warunkami technicznymi dla drogi klasy G;
  • prędkość projektowa 60km/h
  • szerokość jezdni na wiadukcie 2 x 3,65m;
  • szerokość ścieżki pieszo-rowerowej 2,58m;
  • szerokość całkowita obiektu 12,36m; 
  • długość wiaduktu 417,4m 
  • długość przebudowanej drogi wraz z wiaduktem 0,48 km;
  • długość przebudowanych ścieżek pieszo-rowerowych 0,99 km;
  • długość zamontowanych ekranów akustycznych 0,84 km.

Całkowita wartość kontraktu:   44 281 187,27 zł
Udział Unii Europejskiej:   31 031 958,53 zł

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Terminy realizacji kontraktu:
Rozpoczęcie robót: 12.2008 r.
Zakończenie robót: 11.2010 r.

Mapka

 
Wrota Podkarpackie Ministerstwo Infrastruktury Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad edroga.pl greenvelo.pl
  ostatnia aktualizacja strony : 2017-11-21 14:45:28