STRONA GŁÓWNA O FIRMIE KONTAKT LINKI POCZTA PRZEZ WWW    
 

MENU

  INFORMACJE
  WYDZIAŁY
  DOKUMENTY
  UTRUDNIENIA
  UTRUDNIENIA KRÓTKOTRWAŁE
  SIEĆ DROGOWA
  ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
  KOMUNIKATY ZIMOWE
  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  OGŁOSZENIA
  KANAŁY TECHNOLOGICZNE
  MAPY AKUSTYCZNE
  INWESTYCJE
  RACHUNKI BANKOWE
  STATYSTYKI
  OFERTY PRACY
 

AKTUALNOŚCI

2018-01-11      Przetarg
Budowa mostu na rzece Tanew w miejscowości Ulanów w km 8+540 w ramach zadania pn.: „Budowa DW nr...
więcej ... 
2018-01-10      Przetarg
„Budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp.- Łańcut-Kańczuga-Żurawica od km 16+660...
więcej ... 
2018-01-04      Przetarg
Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: „Wykonanie w systemie...
więcej ... 
2017-11-20      Oferta pracy
Referent – Wydział Administracji nr 13/2017
więcej ... 
2017-11-08      Oferta pracy
Specjalista – Wydział Funduszy Unijnych nr 11/2017
więcej ... 
 

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr. 881 Sokołów Małopolski - Kańczuga – Żurawica na odcinku Łańcut – Kańczuga od km 24+037 do km 40+418

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr. 881 Sokołów Małopolski - Kańczuga – Żurawica na odcinku Łańcut – Kańczuga  od km 24+037 do km 40+418

GALERIA ZDJĘĆ

Inwestor:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. Boya Żeleńskiego 19 a, 
35-105 Rzeszów

Wykonawca robót:
Skanska S.A ul. Gen. Józefa Zajączka 9,  01-518 Warszawa

Inżynier kontraktu:
Konsorcjum:
Lider:     Zamojska Dyrekcja Inwestycji „ZDI” Sp. z o.o.
               ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość
Partner: „ZUB” Inżynier
                ul. Janowska 11D, 21-500 Biała Podlaska

Parametry techniczne projektowanej drogi:

• dwustronne poszerzenie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni z dostosowaniem do nacisku 115 kN/oś
• przebudowa 19 skrzyżowań z istniejącymi drogami gminnymi i powiatowymi
• przebudowa zjazdów do posesji i dróg zbiorczych z wykonaniem naiwerzchni twardej ulepszonej (z betonu asf. z kostki kamiennej)  lub nawierzchni twardej nieulepszonej z kruszywa stab. mechanicznie
• przebudowa mostu w Soninie w km 26+685,01
• remont mostów w km:
  -  32+357,87
  -  33+859,20
  -  39+049,40
• budowa 8 zatok autobusowych wraz z dojściami dla pieszych
• wykonanie systemu odwodnienia drogi
• przebudowa i budowa nowych chodników
• przebudowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery stalowe, oznakowanie poziome i pionowe)

Cele ogólne projektu:

• klasa drogi – Z
• kategoria ruchu – KR 3,
dla zatok autobusowych - KR 4
• prędkość projektowana Vp = 60 km/h
• obciążenie ruchu 115 kN/oś
• szerokość pasa ruchu
–  3,0 m w przekroju szlakowym
–  3,5 m w przekroju ulicznym
• pobocza wzmocnione tłuczniem 2x1,0 m
• długość przebudowywanego odcinka 16 104,31 km
• szerokość chodników 15 ÷ 2,0 m
  -  przy korekcje wysokości zmienna od 1,5 do 2,0 m
  -  chodniki nowe – 2,0 m
 szerokość peronów postojowych – 1,5 m

• warstwa ścieralna z mastyksu grysowego  SMA 0/12,8, grubości 4 cm
• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16   grub. 5 cm
• podbudowa z betonu asfaltowego 0/25   grub. 8 - 10 cm
• warstwa wzmacniająca grub. 20 cm z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, alternatywnie warstwa wyrównawcza grubości 4-8 cm z betonu asfaltowego 0/16, 0/20, 0/25
• obustronne poszerzenie istniejącej jezdni z warstwy kruszywa stabilizowanego cementem grub. 15 - 30 cm, kruszywa stabilizowanego mechanicznie grub. 15  cm

• Przebudowany most w Soninie w km 26+685,01
   - szerokość (ze skrzydłami )  - 1222 cm
   - długość (ze skrzydłami ) - 22,91 m
   - rozpiętość (ze skrzydłami ) - 12,5 m
      Konstrukcja żelbetowa
• Mosty remontowane
- w km 32+357 w m. Markowa
   - szerokość (ze skrzydłami )  - 947 cm
   - długość (ze skrzydłami ) - 14,60 m
      konstrukcja żelbetowa
- w km 33+859,20
   - szerokość (ze skrzydłami )  - 986 cm
   - długość (ze skrzydłami ) - 16, 30 m
   - rozpiętość (ze skrzydłami )  - 9,08 m
      konstrukcja żelbetowa
- w km 39+049,40 w m. Kańczuga
   - szerokość (ze skrzydłami )  - 1004 cm
   - długość (ze skrzydłami ) - 13, 85 m
   - rozpiętość (ze skrzydłami )   - 6,16 m
      konstrukcja żelbetowa


Wartość kontraktu: 
43 500 000,00 PLN brutto

Kontrakt jest w całości finansowany z budżetu województwa

Termin realizacji kontraktu:
Rozpoczęcie robót: 02.02.2009
Zakończenie robót: 30.10.2010


Mapka

 
Wrota Podkarpackie Ministerstwo Infrastruktury Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad edroga.pl greenvelo.pl
  ostatnia aktualizacja strony : 2017-11-21 14:45:28