STRONA GŁÓWNA O FIRMIE KONTAKT LINKI POCZTA PRZEZ WWW    
 

MENU

  INFORMACJE
  WYDZIAŁY
  DOKUMENTY
  UTRUDNIENIA
  UTRUDNIENIA KRÓTKOTRWAŁE
  SIEĆ DROGOWA
  ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
  KOMUNIKATY ZIMOWE
  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  OGŁOSZENIA
  KANAŁY TECHNOLOGICZNE
  MAPY AKUSTYCZNE
  INWESTYCJE
  RACHUNKI BANKOWE
  STATYSTYKI
  OFERTY PRACY
 

AKTUALNOŚCI

2018-01-11      Przetarg
Budowa mostu na rzece Tanew w miejscowości Ulanów w km 8+540 w ramach zadania pn.: „Budowa DW nr...
więcej ... 
2018-01-10      Przetarg
„Budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp.- Łańcut-Kańczuga-Żurawica od km 16+660...
więcej ... 
2018-01-04      Przetarg
Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: „Wykonanie w systemie...
więcej ... 
2017-11-20      Oferta pracy
Referent – Wydział Administracji nr 13/2017
więcej ... 
2017-11-08      Oferta pracy
Specjalista – Wydział Funduszy Unijnych nr 11/2017
więcej ... 
 

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Nowy Żmigród i 993 odcinek Nowy Żmigród Dukla/ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło - Ożenna na odcinku Jasło – Nowy Żmigród od km 0+000 do km 16+115 i drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice – Dukla na odcinku Nowy Żmigród – Dukla od km 29+006 do km 42+908 ”

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Nowy Żmigród i 993 odcinek Nowy Żmigród  Dukla
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło - Ożenna na odcinku Jasło – Nowy Żmigród od km 0+000 do km 16+115 i drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice – Dukla na odcinku Nowy Żmigród – Dukla od km 29+006 do km 42+908

Całkowita wartość robót budowlanych:
55 186 571,21 PLN netto
67 327 616,88 PLN brutto
Kontrakt jest całkowicie finansowany z budżetu województwa podkarpackiego
Termin realizacji: II.2009 - X.2010

Wartość umowy na roboty: 
Roboty dodatkowe i uzupełniające:
2 911 355 zł brutto
Całkowita wartość robot bud. Montażowe:
68 011 682 zł brutto

Inwestor:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. Boya Żeleńskiego 19 a, 35-105 Rzeszów

Wykonawca robot:
Konsorcjum firm:
Konsorcjum Firm :
Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o., 38-400 Krosno ul. Tysiąclecia 38 - Lider
DROGBUD Podkarpacki holding Budowy Dróg Sp. z o.o., 38-100 Strzyżów,  ul. 1-go Maja 42,  - Partner
Przedsiębiorstwo Robót drogowo - Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle, 38-200 Jasło,  ul. Jana Pawła II 30- - Partner

Inżynier Kontraktu:
Pracownia Projektowa „PROMOST CONSULTING”
ul Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4, 35-307 Rzeszów


INFORMACJA O KONTRAKCIE 

Kontrakt na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 992 odcinek Jasło - Nowy Żmigród i drogi Nr 993 na odcinku Nowy Żmigród - Dukla realizowany był na podstawie umowy Nr 643/WI/13/08 z dnia 29.12.2008r. zawartej pomiędzy Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie i Konsorcjum Firm: Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie, .Droqbud" Podkarpacki Holding Budowy Dróg w Strzyżowie oraz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Jaśle.

Stan istniejący przed przebudową:
Droga wojewódzka nr 992 Jasło - Nowy Żmigród i nr 993 Nowy Żmigród - Dukla przed przebudową posiadały nawierzchnię bitumiczną o szer. 6m mocno zniszczoną. Szczególnie duże zniszczenia były na DW nr 993 Nowy Żmigród- Dukla, gdzie konieczna była przebudowa przełomów ciężkich i średnich.

Cele ogólne projektu:

 • przebudowa nawierzchni i poboczy z dostosowaniem do nacisków 100 kN/oś,
 • przebudowa skrzyżowań oraz zjazdów indywidualnych i publicznych
 • przebudowa zatok autobusowych,
 • przebudowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery stalowe, oznakowanie
 • poziome i pionowe),
 • wycięcie drzew,
 • przebudowa i budowa nowych chodników oraz systemu odwodnienia
 • przebudowa 25 przepustów pod koroną drogi,

 

Zakres wykonanych robót:
Długość przebudowanego odcinka - 30,0 km
Poszerzenie jezdni na długości 26,4 km
- Wykonanie warstw konstrukcyjnych łącznie z nawierzchnią z betonu asfaltowego SMA grubości 4,0 cm na powierzchni 208400 m2
- Wykonanie chodników na długości 16.3 km
- Wykonanie zatok w ilości - 41 szt.
- Remont przepustów w ilości 53 szt.
- Remont mostów w ilości 3 szt.
- Ustawienie barier ochronnych na długości 5,9 km
- Oznakowanie poziome krawędziowe i separacyjne na długości 30 km
- Wymiana oznakowania pionowego na całej długości przebudowy

Parametry techniczne projektowanej drogi:
Dane techniczne:

 • Klasa drogi - G
 • Kategoria ruchu - KR – 3
 • Prędkość projektowa - 50 km/godz.
 • Obciążenie - 115 KN/os
 • Szerokość jezdni - 2 x 3,5 m
 • Pobocze utwardzone - 2 x 0,75 m

Mapka


 
Wrota Podkarpackie Ministerstwo Infrastruktury Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad edroga.pl greenvelo.pl
  ostatnia aktualizacja strony : 2017-11-21 14:45:28