STRONA GŁÓWNA O FIRMIE KONTAKT LINKI POCZTA PRZEZ WWW    
 

MENU

  INFORMACJE
  WYDZIAŁY
  DOKUMENTY
  UTRUDNIENIA
  UTRUDNIENIA KRÓTKOTRWAŁE
  SIEĆ DROGOWA
  ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
  KOMUNIKATY ZIMOWE
  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  OGŁOSZENIA
  KANAŁY TECHNOLOGICZNE
  MAPY AKUSTYCZNE
  INWESTYCJE
  RACHUNKI BANKOWE
  STATYSTYKI
  OFERTY PRACY
 

AKTUALNOŚCI

2017-10-30      Przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie stosownych decyzji oraz pełnienie nadzoru autorskiego...
więcej ... 
2017-10-16      Przetarg
„Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020...
więcej ... 
2017-10-11      Przetarg
Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa...
więcej ... 
2017-09-18      Oferta pracy
Specjalista – Wydział Zamówień Publicznych nr 8/2017
więcej ... 
2017-08-23      Oferta pracy
Specjalista - Wydział Funduszy Unijnych 6/2017
więcej ... 
 

inwestycje_2014

1.  Budowa obwodnicy Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Dębica

2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w km 34+550 – 34+900 i zabezpieczenie osuwiska w km 34+550 – 34+850 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie

3. Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa - w ciągu drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok

4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A4 Rzeszów Zachodni z węzłem S19 Jasionka, połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom – Barwinek i nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71 

5. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne Wołosate – Granica Państwa, odcinek Komańcza – Radoszyce

6. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie

 
Wrota Podkarpackie Ministerstwo Infrastruktury Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad edroga.pl greenvelo.pl
  ostatnia aktualizacja strony : 2017-09-22 14:16:18