STRONA GŁÓWNA O FIRMIE KONTAKT LINKI POCZTA PRZEZ WWW    
 

MENU

  INFORMACJE
  WYDZIAŁY
  DOKUMENTY
  UTRUDNIENIA
  UTRUDNIENIA KRÓTKOTRWAŁE
  SIEĆ DROGOWA
  ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
  KOMUNIKATY ZIMOWE
  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  OGŁOSZENIA
  KANAŁY TECHNOLOGICZNE
  MAPY AKUSTYCZNE
  INWESTYCJE
  RACHUNKI BANKOWE
  STATYSTYKI
  OFERTY PRACY
 

AKTUALNOŚCI

2017-10-30      Przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie stosownych decyzji oraz pełnienie nadzoru autorskiego...
więcej ... 
2017-10-16      Przetarg
„Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020...
więcej ... 
2017-10-11      Przetarg
Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa...
więcej ... 
2017-09-18      Oferta pracy
Specjalista – Wydział Zamówień Publicznych nr 8/2017
więcej ... 
2017-08-23      Oferta pracy
Specjalista - Wydział Funduszy Unijnych 6/2017
więcej ... 
 

Projekt PL 0106.04.01 „Przebudowa dr. woj. Nr 988 Babica – Warzyce

GALERIA ZDJĘĆ

Lokalizacja zadania:
- województwo podkarpackie
- powiat strzyżowski
- gmina Frysztak
- droga woj. Nr 988 Babica – Warzyce na odc. Twierdza – Warzyce w km 32+668 - 38+236

Etap I  (32+668¸ 38+236)
 
Zakres robót:

- Przebudowa drogi woj. Nr 988 od km 32+668 do km 38+236 o łącznej długości 5.548 m; szerokość jezdni 6,0 m, pobocza 2 x 1,5 m; szerokość korony drogi 9,0m
- Przebudowa dwóch obiektów mostowych na klasę B (40t)
- Przebudowa odwodnienia drogi wraz z przepustami
- Przebudowa zjazdów do gospodarstw
- Przełożenie i zabezpieczenie urządzeń obcych
- Przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 990 w m. Twierdza
- Budowa zatok autobusowych
- Podniesienie klasy technicznej drogi (Z– funkcjonalna, technicznie– L) do klasy G

Termin realizacji: 05.04.2004 – 05.07.2005r.

Wartość kontraktu: 2.081.024,38 Euro

w tym:

Środki krajowe: 700.170,71 Euro
Komponent UE: 1.380.853,67 Euro

 

 
Wrota Podkarpackie Ministerstwo Infrastruktury Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad edroga.pl greenvelo.pl
  ostatnia aktualizacja strony : 2017-09-22 14:16:18