STRONA GŁÓWNA O FIRMIE KONTAKT LINKI POCZTA PRZEZ WWW    
 

MENU

  INFORMACJE
  WYDZIAŁY
  DOKUMENTY
  UTRUDNIENIA
  UTRUDNIENIA KRÓTKOTRWAŁE
  SIEĆ DROGOWA
  ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
  KOMUNIKATY ZIMOWE
  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  OGŁOSZENIA
  KANAŁY TECHNOLOGICZNE
  MAPY AKUSTYCZNE
  INWESTYCJE
  RACHUNKI BANKOWE
  STATYSTYKI
  OFERTY PRACY
 

AKTUALNOŚCI

2018-01-11      Przetarg
Budowa mostu na rzece Tanew w miejscowości Ulanów w km 8+540 w ramach zadania pn.: „Budowa DW nr...
więcej ... 
2018-01-10      Przetarg
„Budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp.- Łańcut-Kańczuga-Żurawica od km 16+660...
więcej ... 
2018-01-04      Przetarg
Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: „Wykonanie w systemie...
więcej ... 
2017-11-20      Oferta pracy
Referent – Wydział Administracji nr 13/2017
więcej ... 
2017-11-08      Oferta pracy
Specjalista – Wydział Funduszy Unijnych nr 11/2017
więcej ... 
 

Ogłoszone przetargi
Rodzaj przetargu : PRZETARG NIEOGRANICZONY nr 2
Przetarg na : Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonie 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie województwa podkarpackiego
– RDW Lubaczów – II przetarg - (2 zadania).

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do publikacji UPUE w dniu 04.07.2017r. oraz ogłoszonego w DUUE w dniu 08.07.2017r.
Termin realizacji : Termin wykonania ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2020r.
Wadium : Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie:
Zad. III.7 − 830,00 PLN
Zad. III.9 − 720,00 PLN
Cena materiałów : Nie dotyczy.
Informacja : Treść ogłoszenia o zamówieniu w załączeniu.
Kryteria oceny ofert: cena brutto - 60%
czas reakcji w uzasadnionych przypadkach - 20%
doświadczenie kierowcy - operatora - 20%
 
Osoby uprawnione do kontaktów :
organizacja przetargu – Mariusz Górak – Wydział Zamówień Publicznych
sprawy merytoryczne – Piotr Więcek, Ryszard Kozak – Wydział Dróg
Składanie ofert : Ofertę należy złożyć w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Lubaczowie, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów, pok. Nr 1 do dnia 17.08.2017r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert : Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.08.2017r. o godz. 10:30 w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Lubaczowie, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów, pok. 2
Data ogłoszenia : 2017-07-10
 
Wrota Podkarpackie Ministerstwo Infrastruktury Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad edroga.pl greenvelo.pl
  ostatnia aktualizacja strony : 2017-11-21 14:45:28