STRONA GŁÓWNA O FIRMIE KONTAKT LINKI POCZTA PRZEZ WWW    
 

MENU

  INFORMACJE
  WYDZIAŁY
  DOKUMENTY
  UTRUDNIENIA
  UTRUDNIENIA KRÓTKOTRWAŁE
  SIEĆ DROGOWA
  ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
  KOMUNIKATY ZIMOWE
  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  OGŁOSZENIA
  KANAŁY TECHNOLOGICZNE
  MAPY AKUSTYCZNE
  INWESTYCJE
  RACHUNKI BANKOWE
  STATYSTYKI
  OFERTY PRACY
 

AKTUALNOŚCI

2018-01-11      Przetarg
Budowa mostu na rzece Tanew w miejscowości Ulanów w km 8+540 w ramach zadania pn.: „Budowa DW nr...
więcej ... 
2018-01-10      Przetarg
„Budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp.- Łańcut-Kańczuga-Żurawica od km 16+660...
więcej ... 
2018-01-04      Przetarg
Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: „Wykonanie w systemie...
więcej ... 
2017-11-20      Oferta pracy
Referent – Wydział Administracji nr 13/2017
więcej ... 
2017-11-08      Oferta pracy
Specjalista – Wydział Funduszy Unijnych nr 11/2017
więcej ... 
 

Ogłoszone przetargi
Rodzaj przetargu : PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przetarg na : Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w latach 2018 - 2020 (8 zadań)

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do publikacji UPUE w dniu 29.08.2017r. oraz ogłoszonego w DUUE w dniu 31.08.2017r.
Termin realizacji : Termin wykonania całości zamówienia:
a) Rok 2018
– czyszczenie po zimie do dnia 30.04.2018r.
– czyszczenie letnie do dnia 14.12.2018r.
b) Rok 2019
– czyszczenie po zimie do dnia 30.04.2019r.
– czyszczenie letnie do dnia 13.12.2019r.
c) Rok 2020
– czyszczenie po zimie do dnia 30.04.2020r.
– czyszczenie letnie do dnia 14.12.2020r.
Wadium : Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie:
Zadanie nr 1 – 3800,00 PLN;
Zadanie nr 2 – 3000,00 PLN;
Zadanie nr 3 – 3300,00 PLN;
Zadanie nr 4 – 3000,00 PLN;
Zadanie nr 5 – 3200,00 PLN;
Zadanie nr 6 – 2900,00 PLN;
Zadanie nr 7 – 6400,00 PLN;
Zadanie nr 8 – 2700,00 PLN;
Cena materiałów : Nie dotyczy.
Informacja : Treść ogłoszenia o zamówieniu w załączeniu.
Kryteria oceny ofert: cena brutto - 60%
czas przystąpienia do realizacji zamówienia - 40%
 
Osoby uprawnione do kontaktów :
organizacja przetargu – Mariusz Górak – Wydział Zamówień Publicznych
sprawy merytoryczne – Piotr Więcek – Wydział Dróg
Składanie ofert : Ofertę należy złożyć w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, pok. Nr 1 do dnia 11.10.2017r. do godz. 09:00.
Otwarcie ofert : Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11.10.2017r. o godz. 09:30
w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów – świetlica.
Data ogłoszenia : 2017-08-31
 
Wrota Podkarpackie Ministerstwo Infrastruktury Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad edroga.pl greenvelo.pl
  ostatnia aktualizacja strony : 2017-11-21 14:45:28