STRONA GŁÓWNA O FIRMIE KONTAKT LINKI POCZTA PRZEZ WWW    
 

MENU

  INFORMACJE
  WYDZIAŁY
  DOKUMENTY
  UTRUDNIENIA
  UTRUDNIENIA KRÓTKOTRWAŁE
  SIEĆ DROGOWA
  ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
  KOMUNIKATY ZIMOWE
  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  OGŁOSZENIA
  KANAŁY TECHNOLOGICZNE
  MAPY AKUSTYCZNE
  INWESTYCJE
  RACHUNKI BANKOWE
  STATYSTYKI
  OFERTY PRACY
 

AKTUALNOŚCI

2018-01-21      Przetarg
Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: „Wykonanie w systemie...
więcej ... 
2018-01-18      Przetarg
Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: „Wykonanie w systemie...
więcej ... 
2018-01-12      Przetarg
„Roboty budowlane obiektu mostowego na rzece San w m. Ubieszyn w km 133+672,81 – 133+925,66...
więcej ... 
2017-11-20      Oferta pracy
Referent – Wydział Administracji nr 13/2017
więcej ... 
2017-11-08      Oferta pracy
Specjalista – Wydział Funduszy Unijnych nr 11/2017
więcej ... 
 

Ogłoszone przetargi
Rodzaj przetargu : PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przetarg na : „Roboty budowlane obiektu mostowego na rzece San w m. Ubieszyn w km 133+672,81 – 133+925,66 polegające na dostosowaniu nośności do klasy A wg PN-85/S-10030 w ramach zadania: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 870 w miejscowości Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna”

- Zadanie jest planowane do współfinansowania z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020.

- postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/3052/243/WFU/32/2017

- Zamówienie o wartości powyżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 30.11.2017r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 02.12.2017r.
Termin realizacji : Zakończenie rzeczowe realizacji zamówienia - do 30.11.2018r.
Zakończenie finansowe - do 20.12.2018r.
Wadium : Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie 77 500,00zł
Cena materiałów : Nie dotyczy
Informacja : Treść ogłoszenia o zamówieniu w załączeniu.
Kryteria oceny ofert: cena brutto - 60%
okres gwarancji i rękojmi za wady - 40%
 
Osoby uprawnione do kontaktów :
organizacja przetargu – Mariusz Górak – Wydział Zamówień Publicznych
sprawy merytoryczne – Andrzej Iwaszek – Wydział Funduszy Unijnych
Składanie ofert : Ofertę należy złożyć w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie,ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, pok. Nr 1 do dnia 12.01.2018r. do godz. 09:00
Otwarcie ofert : Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.01.2018r. o godz. 09:30 w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów – świetlica.
Data ogłoszenia : 2017-12-04
 
Wrota Podkarpackie Ministerstwo Infrastruktury Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad edroga.pl greenvelo.pl
  ostatnia aktualizacja strony : 2017-12-15 10:33:20