STRONA GŁÓWNA O FIRMIE KONTAKT LINKI POCZTA PRZEZ WWW    
 

MENU

  INFORMACJE
  WYDZIAŁY
  DOKUMENTY
  UTRUDNIENIA
  UTRUDNIENIA KRÓTKOTRWAŁE
  SIEĆ DROGOWA
  ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
  KOMUNIKATY ZIMOWE
  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  OGŁOSZENIA
  KANAŁY TECHNOLOGICZNE
  MAPY AKUSTYCZNE
  INWESTYCJE
  RACHUNKI BANKOWE
  STATYSTYKI
  OFERTY PRACY
 

AKTUALNOŚCI

2018-01-11      Przetarg
Budowa mostu na rzece Tanew w miejscowości Ulanów w km 8+540 w ramach zadania pn.: „Budowa DW nr...
więcej ... 
2018-01-10      Przetarg
„Budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp.- Łańcut-Kańczuga-Żurawica od km 16+660...
więcej ... 
2018-01-04      Przetarg
Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: „Wykonanie w systemie...
więcej ... 
2017-11-20      Oferta pracy
Referent – Wydział Administracji nr 13/2017
więcej ... 
2017-11-08      Oferta pracy
Specjalista – Wydział Funduszy Unijnych nr 11/2017
więcej ... 
 

wyniki do przetargu na Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych 46 szt. drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich:
Zadanie Nr 1 - 28 sztuk na terenie RDW Jasło
Zadanie Nr 2 – 18 sztuk na terenie RDW Łańcut

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 10.11.2017r.
wyniki do przetargu na „Opracowanie ekspertyzy technicznej wraz koncepcją remontu trzech obiektów mostowych:
1. most przez potok Baryczka w miejscowości Nozdrzec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w km 195+636;
2. most przez potok Smolniczek w miejscowości Smolnik w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 w km 47+796;
3. wiadukt nad koleją w miejscowości Smolnik w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 w km 49+010".

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 08.11.2017r.
wyniki do przetargu na „Wykonanie ekspertyzy określającej rozwiązania techniczne, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Dylągówka - Szklary z drogą powiatową 1275R Czarna - Białobrzegi - (gr powiatu) - Laszczyny w km 37+290 w m. Dąbrówki".

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 08.11.2017r.
wyniki do przetargu na Obsługa przeprawy promowej międzybrzegowej na rzece San (km 3+900) w miejscowości Czekaj Pniowski w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol – Kosin – Antoniów – Gorzyce na odcinku w km 23+275 ÷ 23+399 w 2018 roku w dni robocze od godziny 6 do godziny 20 tj. 14 (czternaście) godzin.


Numer referencyjny nadany sprawie: PZDW/WZP/243/WM/51/2017


- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 30.10.2017r.
wyniki do przetargu na „Opracowanie ekspertyzy technicznej wraz koncepcją remontu mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Cisna:
1. most przez potok Żukra w miejscowości Jabłonki w km 28+476;
2. most przez potok bez nazwy w miejscowości Habkowce w km 34+785;
3. most przez potok bez nazwy w miejscowości Habkowce w km 34+914”.

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 27.10.2017r.
wyniki do przetargu na Obsługę systemu alarmowego wraz z konserwacją i serwisowaniem, ochrona fizyczna oraz stałe monitorowanie sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych systemach alarmowych zainstalowanych na moście przez rzekę Wisłę w miejscowości Połaniec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 w km 74+644.

Numer referencyjny nadany sprawie: PZDW/WZP/243/WM/49/2017


- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 25.10.2017r.
wyniki do przetargu na „Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administracyjnych przez PZDW - zakup wraz z montażem barier ochronnych:
Zadanie Nr 1 - na terenie RDW Rymanów w ciągu drogi Nr 889 km 30+300
- 30+480 m. Szczawne.
Zadanie Nr 2 - na terenie RDW Stalowa Wola w ciągu drogi Nr 858
w km 4+787 – 5+008.


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 24.10.2017r.
wyniki do przetargu na „Opracowanie ekspertyz technicznych dwóch mostów:
1. przez potok Jabłonki w miejscowości Jabłonki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Cisna w km 29+066;
2. przez rzekę Tanew w miejscowości Narol w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełżec w km 63+342”.

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 24.10.2017r.
wyniki do przetargu na Świadczenie usługi monitoringu pracy pojazdów do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w 2017-2020

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 23.10.2017r.
wyniki do przetargu na Zakup wraz z dostawą gniazd do znaków oraz uchylnych słupków przeszkodowych U-5b

- Postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WD/176/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 19.10.2017r.
wyniki do przetargu na Zakup wraz z dostawą mieszanki mineralno – asfaltowej masy na zimno do utrzymania dróg wojewódzkich – 2017 rok

- Postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WD/175/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 20.10.2017r.
wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów – Dylągówka polegająca na budowie chodnika w km 9+450 – 9+643 strona lewa w m. Kielnarowa i Borek Stary.

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WRI/50/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 18.10.2017r.
wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa - Jarosław polegająca
na budowie chodnika W km 11+480 – 11+847 str. lewa w m. Nielepkowice

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WRI/49/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 18.10.2017r.
wyniki do przetargu na Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW - „Wykonanie dojścia do przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w miejscowości Szufnarowa w km 41+279”

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 17.10.2017r.
wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa w m. Jasionów - Buków, km 6+700 – 8+560 - roboty wykonywane w km 6+700 - 8+100.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WD/171/2017.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 17.10.2017r.
wyniki do przetargu na Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w miejscowości Dydnia Dolna, km 208+160-208+690 i km 209+577-209+747.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WD/169/2017.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 16.10.2017r.
wyniki do przetargu na Fizyczny dozór mienia Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w roku 2018 - 5 zadań.

- Postępowanie jest prowadzone pod numerem: PZDW/WZP/243/WA/9/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 13.10.2017r.
wyniki do przetargu na Wykonanie remontu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988 w miejscowości Pułanki, km 30+142 – 30+300.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WD/163/2017.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 11.10.2017r.
wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze – Biłgoraj
w miejscowości Zarzecze, km 1+800 – 2+200- roboty wykonywane w km 1+930-2+200

- postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WD/164/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 11.10.2017r.
wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 894 Hoczew – Wołkowyja – Czarna w miejscowości Wołkowyja, km 13+600 – 17+130 (odcinkami)

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 10.10.2017r.
wyniki do przetargu na Zimowe utrzymanie chodników w sezonie 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Jarosław - zadanie nr I.5 - II przetarg

- postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WD/155/2017

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do publikacji UPUE w dniu 05.10.2017r. oraz ogłoszonego w DUUE w dniu 07.10.2017r.
wyniki do przetargu na „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Nowy Żmigród – gr. Państwa w km 4+590– 4+876 w miejscowości Majscowa” - II przetarg

- postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WRI/48/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 06.10.2017r.
wyniki do przetargu na Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie województwa podkarpackiego – RDW Stalowa Wola – zadanie nr VII.3 – II przetarg.

- Postępowanie jest prowadzone pod numerem: PZDW/WZP/243/WD/153/2017

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w DUUE w dniu 27.09.2017r., opublikowane w dniu 30.09.2017r.
wyniki do przetargu na Dostawa kruszywa naturalnego o uziarnieniu 2-4 mm w roku 2018, 2019, 2020 do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich – 6 zadań.

Postępowanie jest prowadzone pod numerem: PZDW/WZP/243/WD/148/2017

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w DUUE w dniu 25.09.2017r., opublikowane w dniu 29.09.2017r.
wyniki do przetargu na „Wykonanie usługi wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego wraz z frezowaniem pniaków (7 zadań) IV kwartał 2017r.”

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WD/154/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do publikacji w DUUE w dniu 28.09.2017r. opublikowane w dniu
wyniki do przetargu na Opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej funkcjonowania odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze – Szczebrzeszyn w miejscowości Zarzecze,
km 0+390 ÷ 0+965 wraz z opracowaniem projektu budowlanego sposobu odwodnienia drogi oraz uzyskania koniecznych decyzji na wykonanie robót budowlanych.


postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WD/149/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 27.09.2017r.
wyniki do przetargu na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w latach 2018-2020.

Postępowanie jest prowadzone pod numerem: PZDW/WZP/243/WD/144/2017

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w DUUE w dniu 21.09.2017r., opublikowane w dniu 26.09.2017r.
wyniki do przetargu na „Wykonanie usługi wycinki drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 890 na odcinku od km 21+800 do km 22+474, na terenie planowanej inwestycji polegającej na realizacji zadań pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina – Krościenko wraz z mostem przez potok bez nazwy w miejscowości Liskowate w km 21+932 – 22+072 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina – Krościenko wraz z mostem przez potok Karaszyn w miejscowości Liskowate w km 22+153 – 22+285”

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WM/47/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do publikacji w DUUE w dniu 26.09.2017r. opublikowane w dniu 29.09.2017r.
wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga - Żurawica polegająca na budowie chodnika w km 75+972,35 – 76+236 w m. Żurawica.

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WRI/45/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 22.09.2017r.
wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło- Nowy Żmigród -Krempna -Ożenna -granica państwa w km 19+910 - 20+290 w m. Kąty

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 21.09.2017r.
wyniki do przetargu na Wykonanie odmulania rowów wraz ze ścięciem poboczy na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – 8 zadań.

- Postępowanie jest prowadzone pod numerem: PZDW/WZP/243/WD/146/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 03.10.2017r.
wyniki do przetargu na Zakup wraz z dostawą materiałów do ustawiania zasłon przeciwśnieżnych – 2 zadania

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WD/145/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 21.09.2017r.
wyniki do przetargu na Zaopatrywanie w produkty paliwowe i pozapaliwowe pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych i maszyn drogowych będących w użytkowaniu tut. Zarządu i podległych jednostek na terenie województwa podkarpackiego oraz dostawę oleju opałowego w 2018 - 2020 roku – Zadanie 1-15

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do publikacji UPUE w dniu 20.09.2017r. oraz ogłoszonego w DUUE w dniu 23.09.2017r.
wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza – Krosno poprzez budowę chodnika w km 10+283 – 10+823,8 w m. Czarnorzeki

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WRI/44/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 20.09.2017r.
wyniki do przetargu na Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie stosownych decyzji oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa dróg wojewódzkich nr:
878 Stobierna-Rzeszów-Dylągówka na odcinku Tyczyn – Dylągówka,
877 Naklik-Leżajsk-Łańcut-Dylągówka-Szklary na odcinku Dylągówka – Szklary,
835Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska na odcinku Szklary – Bachórz, wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi” w ramach zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 878 na odc. Tyczyn – Dylągówka, nr 877 na odc. Dylągówka – Szklary oraz Nr 835 na odc. Szklary – Dynów

Postępowanie jest prowadzone pod numerem: PZDW/WZP/243/WDT/19/2017

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w DUUE w dniu 18.09.2017r. opublikowane w dniu 22.09.2017r.
wyniki do przetargu na 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 982 Szczucin – Jaślany w miejscowości Sadkowa Góra w km 22+115÷ 22+715.
2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 982 Szczucin – Jaślany w km 22+115 – 22+443 polegająca na budowie chodnika w obrębie skrzyżowania w miejscowości Sadkowa Góra.

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WRI/26/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 15.09.2017r.
wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol – gr. woj. lubelskiego–Antoniów-Gorzyce polegająca na budowie chodnika w km 25+900 – 26+050” str. prawa w m. Gorzyce i Wrzawy

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 15.09.2017r.
wyniki do przetargu na „Doraźne sprzątanie pasa drogowego ze śmieci z opróżnianiem koszy wraz z wywozem nieczystości na wysypisko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów – Lubaczów – Krowica Hołodowska – gr. państwa na odcinku dojazdu do przejścia granicznego w Budomierzu od km 17+730 do km 19+572 - dla potrzeb RDW Lubaczów”

- Postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WD/139/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 14.09.2017r.
wyniki do przetargu na „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Wołosate – gr. państwa w km 67+348,26 ÷ 67+514,30 w m. Cisna”.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WRI/41/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 08.09.2017r.
wyniki do przetargu na Czyszczenie nawierzchni porowatej PA8 tzw. „cicha nawierzchnia” w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 na odcinku Naklik – Leżajsk.

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 04.09.2017r.
wyniki do przetargu na Remont ogrodzeń na Bazach administrowanych przez PZDW
- ZADANIE NR 1 RDW Jarosław, Baza Ruszelczyce


Postępowanie jest prowadzone pod numerem: PZDW/WZP/243/WM/33/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 04.09.2017r.
wyniki do przetargu na „Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie województwa podkarpackiego – RDW Jasło 12 zadań” - II zadanie nr 9

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

Postępowanie prowadzone jest pod nr PZDW/WZP/243/WD/22/2017

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 04.09.2017r.opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 07.09.2017r.
wyniki do przetargu na „Dostawę posypywarek 6 szt. – zadanie Nr 1 – II Przetarg”


postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WA/7/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 04.09.2017r.
wyniki do przetargu na Wykonanie przeglądów szczegółowych (5-cio letnich) wybranych przepustów na terenie województwa podkarpackiego, będących w zarządzie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 01.09.2017r.
wyniki do przetargu na REMONT (ODNOWA) DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 889 SIENIAWA - BUKOWSKO - SZCZAWNE W KM 26+870 – 27+270 M. PŁONNA

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 01.09.2017r.
wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze – Biłgoraj
w miejscowości Zarzecze, km 1+800 – 2+200

- postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WD/133/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 01.09.2017r.
wyniki do przetargu na 1. Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 889 Sieniawa - Bukowsko w m. Bukowsko, km 17+080 - 18+080 - roboty wykonywane w km 17+180 - 18+080.
2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 889 Sieniawa - Bukowsko - Szczawne - budowa chodnika od km 17+640 do km 17+840, polegająca na budowie prawostronnego chodnika wraz z przebudową systemu odwodnienia drogi w m. Bukowsko.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 01.09.2017r.
wyniki do przetargu na Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – granica państwa w miejscowości Krempna, km 29+320 – 29+870

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 31.08.2017r.
wyniki do przetargu na „Przebudowa rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 895 na odcinku Solina – Myczków i drogi wojewódzkiej Nr 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk polegająca na rozbudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 894 z drogą gminną Nr 118408R z dojazdami w m. Polańczyk”

Planowane jest współfinansowanie projektu z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020.

- postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/3052/243/WRI/40/2017

- Zamówienie o wartości powyżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do publikacji UPUE w dniu 31.08.2017r. oraz ogłoszonego w DUUE w dniu 02.09.2017r.
wyniki do przetargu na „Remont istniejącego ogrodzenia trwałego terenu działki o nr ewid. 5/13 Bazy Materiałowej w Nowej Dębie”

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 31.08.2017r.
wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 rz. Wisła - Baranów Sandomierski
– Wola Baranowska - Majdan Królewski – Nisko polegająca na budowie
ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w km 9+937,80 ÷ 10+083
oraz w km 10+083 do km 10+480 w m. Wola Baranowska.

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WRI/29/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 31.08.2017r.
wyniki do przetargu na Doraźne opróżnianie koszy ulicznych w m. Jarosław dla potrzeb RDW Jarosław.

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 31.08.2017r.
wyniki do przetargu na Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w latach 2018 - 2020 (8 zadań)

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do publikacji UPUE w dniu 29.08.2017r. oraz ogłoszonego w DUUE w dniu 31.08.2017r.
wyniki do przetargu na „Remont przepustu drogowego 3 Ø 200 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Wołosate w km 39+527 w miejscowości Radoszyce”

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 25.08.2017r.
wyniki do przetargu na Remont masą placu składowego na Bazie Materiałowej RDW Rymanów w m. Brzozów.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 25.08.2017r.
wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski – Żurawica
w miejscowości Medynia Głogowska, km 10+140 – 11+100

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 23.08.2017r.
wyniki do przetargu na Remont przepustu żelbetowego Ø 100 w m. Łączki Kucharskie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Wiśniowa w km 27 +415.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 23.08.2017r.
wyniki do przetargu na „Wykonanie remontu mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Czarna:
1. most przez potok Czarny w miejscowości Polana w km 37+731;
2. most przez potok Głuchy w miejscowości Polana w km 38+408”


- Postępowanie jest prowadzone pod numerem: PZDW/WZP/243/WM/38/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 23.08.2017r.
wyniki do przetargu na Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: „Wykonanie
w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28.

Zadanie jest planowane do współfinansowania projektu z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020.

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 18.08.2017r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22.08.2017r.
wyniki do przetargu na Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w miejscowości Szklary, km 35+080 - 35+830.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 18.08.2017r.
wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w miejscowości Gorliczyna, km 144+800 – 145+300

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 18.08.2017r.
wyniki do przetargu na Remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w latach 2018-2020 (8 zadań) – II przetarg – Zadanie Nr 3 RDW Lubaczów, Zadanie Nr 7 – RDW Stalowa Wola.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 18.08.2017r.
wyniki do przetargu na Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol – Gorzyce w miejscowości Chwałowice polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi od km 14+872,50 ÷ 16+608,30, etap I od km 14+872,50 ÷ 15+235,81

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 18.08.2017r.
wyniki do przetargu na Opracowanie dokumentacji projektowej i innej oraz pełnienie nadzoru autorskiego
dla zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 895 Uherce Mineralne – Solina – Myczków od km ok. 1+650 do km ok. 1+850 wraz zabezpieczeniem osuwiska
oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Uherce Mineralne”.

Postępowanie jest prowadzone pod numerem: PZDW/WZP/243/WDT/18/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.08.2017r.
wyniki do przetargu na „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Warzyce - budowa chodnika w km 30+735÷30+831,80 str. lewa i w km 30+551÷30+975 str. prawa w m. Frysztak i Pułanki”.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WRI/38/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 17.08.2017r.
wyniki do przetargu na Dokończenie robót budowlanych związanych z inwestycją pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski – Bojanów - Nisko na odcinku od km 49+932 do km 50+767. Zad. nr. 2: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski – Bojanów - Nisko w km 50-314,50 – 50+767 wraz z mostem na rzece Łęg w km 50+567 w miejscowości Przyszów (ETAP II od km 50+394,50 do km 50+767)”

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 17.08.2017r.
wyniki do przetargu na Remont (odnowa) nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Młp. - Żurawica w km 57+800-58+400 m. Chorzów.

- Postępowanie jest prowadzone pod numerem: PZDW/WZP/243/WD/123/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 17.08.2017r.
wyniki do przetargu na Budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Wołosate – gr. państwa w km 67+348,26 ÷ 67+514,30 w m. Cisna.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WRI/37/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 17.08.2017r.
wyniki do przetargu na Dostawę piasku drogowego w roku 2018, 2019, 2020 do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich – 8 zadań - II przetarg - Zadanie Nr 8 RDW Ustrzyki Dolne

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.


- Ogłoszenie przekazane do publikacji UPUE w dniu 17.08.2017r. oraz ogłoszonego w DUUE w dniu 18.08.2017r.
wyniki do przetargu na Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Dębica w miejscowości Pustków, km 52+310-53+010 – roboty w km 52+310 – 52+880 - III przetarg.

- Postępowanie jest prowadzone pod numerem: PZDW/WZP/243/WD/120/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 16.08.2017r.
wyniki do przetargu na „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza – Krosno polegająca na budowie chodnika w km 8+600 - 8+996 w m. Ustrobna”

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WRI/36/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 16.08.2017r.
wyniki do przetargu na Przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska
w miejscowości Hadle Kańczuckie – Hadle Szklarskie, km 171+613 – 172+563.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 16.08.2017r.
wyniki do przetargu na „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce
w km 22 + 292 -22 + 410,60 w m. Kożuchów”

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WRI/35/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 16.08.2017r.
wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma - Ropczyce Wiśniowa polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 27+563÷27+752 str. lewa w m. Łączki Kucharskie

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 14.08.2017r.
wyniki do przetargu na Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów – gr. państwa w m. Lubaczów, ul. Mickiewicza - II przetarg.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 14.08.2017r.
wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Szklary, polegająca na budowie chodnika w km 47+828,50 – 47+925,00 str. lewa i w km 48+180,00-48+259,60 str. lewa oraz w km 47+975,00 - 48+287,00 str. prawa w m. Albigowa.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WRI/34/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 14.08.2017r.
wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów - Lubaczów
– Krowica Hołodowska – gr. państwa polegająca na budowie ścieżki rowerowej
z możliwością ruchu pieszych usytuowanej po stronie lewej za rowem
w km 0 + 965 ÷ km 1 + 890 w m. Dachnów”

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WRI/33/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 14.08.2017r.
wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce - Wiśniowa poprzez budowę chodnika w km 36 + 171 do km 36 + 392 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WRI/32/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 11.08.2017r.
wyniki do przetargu na Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza
w km 7+495 - 7+657 w m. Żyznów”


postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WRI/30/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 11.08.2017r.
wyniki do przetargu na „Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienia nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Wołkowyja – Czarna od km ok. 17+000 do km ok. 17+900 wraz zabezpieczeniem osuwiska oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Wołkowyja.”

Postępowanie jest prowadzone pod numerem: PZDW/WZP/243/WDT/15/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.08.2017r.
wyniki do przetargu na Opracowanie raportu o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie za 2016 rok.

Postępowanie jest prowadzone pod numerem: PZDW/WZP/243/WZR/2/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 11.08.2017r.
wyniki do przetargu na Poprawa szorstkości nawierzchni bitumicznej metodą śrutowania śrutem stalowym na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie.

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WD/117/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 09.08.2017r.
wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 rz. Wisła - Baranów Sandomierski
– Wola Baranowska - Majdan Królewski – Nisko polegająca na budowie
ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w km 9+937,80 ÷ 10+083
oraz w km 10+083 do km 10+480 w m. Wola Baranowska.

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WRI/29/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 09.08.2017r.
wyniki do przetargu na Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – granica państwa w miejscowości Czystogarb – Komańcza, km 29+980 – 30+730

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WD/116/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 08.08.2017r.
wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska w miejscowości Niebocko, km 216+420-217+240

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WD/115/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 08.08.2017r.
wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Dynów – Grabownica Starzeńska na terenie Gminy Adamówka, km 118+070 – 118+920

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WD/114/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 08.08.2017r.
wyniki do przetargu na „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 889 relacji Sieniawa – Bukowsko – Szczawne polegająca na budowie chodnika w km 0+142,72 - 0+423,47 str. prawa w m. Sieniawa”

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WRI/28/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 07.08.2017r.
wyniki do przetargu na „Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie województwa podkarpackiego – RDW Stalowa Wola – 13 zadań - II przetarg (1 zadanie)"

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 02.08.2017r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 03.08.2017r.
wyniki do przetargu na Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Szklary
w m. Giedlarowa – Biedaczów.


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 03.08.2017r.
wyniki do przetargu na Zimowe utrzymanie chodników w sezonie 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Stalowa Wola – 5 zadań - II przetarg - 2 zadania

- postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WD/96/2017

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 01.08.2017r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 02.08.2017r.
wyniki do przetargu na Dostawa:
posypywarek – 6 szt. – zadanie Nr 1
pługów odśnieżnych jednostronnych (dwulemieszowych) - 4szt. – zadanie Nr 2
pługa odśnieżnego o zmiennej geometrii do ciągnika ARION CLASS 420 CIS –
1 szt. – zadanie Nr 3

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WA/7/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 31.07.2017r.
wyniki do przetargu na Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełżec w m. Narol wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” w ramach zadania pn.: „Budowa obwodnicy Narola w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865”

Postępowanie jest prowadzone pod numerem: PZDW/WZP/243/WDT/16/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.07.2017r.
wyniki do przetargu na Remont dojazdów i mostu przez starorzecze rzeki Łęg w miejscowości Bojanów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki w km 1+102” – II przetarg

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 28.07.2017r.
wyniki do przetargu na Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej
Nr 858 Zarzecze – granica województwa podkarpackiego:
- od km 17+830 w miejscowości Dąbrowica do km 21+168 w miejscowości Sieraków,
- budowa mostu w km 23+217 wraz z dojazdami na rzece Borowina w miejscowości Sieraków Nowy, oraz budowa i przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – granica województwa na odcinku Dąbrowica – Sieraków + budowa mostu na rzece Tanew i mostu na rzece Borowina”.


Postępowanie jest prowadzone pod numerem: PZDW/WZP/243/WDT/17/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.07.2017r.
wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w km 219+487 – 219+907 strona lewa w m. Grabownica Starzeńska.

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WRI/26/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 27.07.2017r.
wyniki do przetargu na Zimowe utrzymanie chodników w sezonie 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez – RDW Jasło 13 zadań II przetarg (8 zadań)

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WD/34/2017

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 27.07.2017r.opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 29.07.2017r.
wyniki do przetargu na „Zimowe utrzymanie chodników w sezonie 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez – RDW Łańcut- 9 zadań – II przetarg (2 zadania)

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

Postępowanie prowadzone jest pod nr PZDW/WZP/243/WD/31/2017

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 27.07.2017r.opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 29.07.2017r.
wyniki do przetargu na Wykonanie przeglądów szczegółowych (5-cio letnich) wybranych mostów na terenie województwa podkarpackiego, będących w zarządzie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WM/34/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 26.07.2017r.
wyniki do przetargu na 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 982 Szczucin – Jaślany w miejscowości Sadkowa Góra w km 22+115÷ 22+715.
2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 982 Szczucin – Jaślany w km 22+115 – 22+443 polegająca na budowie chodnika w obrębie skrzyżowania w miejscowości Sadkowa Góra.

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WD/108/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 26.07.2017r.
wyniki do przetargu na Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów – 3 zadania
- zadanie Nr 1 – dostawa serwera
- zadanie Nr 2 – dostawa urządzenia wielofunkcyjne A3 kolor
- zadanie Nr 3 – dostawa sprzętu komputerowego

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 26.07.2017r.
wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra– Mielec
m. Dulcza- Zdziarzec w km 19+900÷ 20+600


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WD/106/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 26.07.2017r.
wyniki do przetargu na Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – Mielec w miejscowości Radomyśl Wielki, km 21+807 – 22+119 - roboty wykonywane w km 21+905÷ 22+119 str. lewa

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WD/105/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 26.07.2017r.
wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Wiśniowa w m. Wielopole Skrzyńskie, km 37+310 – 37+900

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 26.07.2017r.
wyniki do przetargu na Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie województwa podkarpackiego – RDW Łańcut 10 zadań II przetarg (5 zadań)”

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WD/23/2017

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 25.07.2017r.opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 28.07.2017r.
wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga
- Żurawica, polegająca na budowie chodnika w km 75+972,35 – 76+236
w m. Żurawica

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WRI/25/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 25.07.2017r.
wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Szklary, polegająca na budowie chodnika w km 47+828,50 – 47+925,00 str. lewa i w km 48+180,00-48+259,60 str. lewa oraz w km 47+975,00 - 48+287,00 str. prawa w m. Albigowa.


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WRI/24/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 25.07.2017r.
wyniki do przetargu na Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec od m. Piątkowiec do m. Rzędzianowice wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” w ramach zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej
nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka”.

Planowane jest współfinansowanie projektu z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

- Postępowanie jest prowadzone pod numerem: PZDW/WZP/3052/243/WFU/20/2017

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 25.07.2017r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 28.07.2017r.
wyniki do przetargu na „Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie województwa podkarpackiego – RDW Mielec – 17 zadań" II przetarg (2 zadania)

- Postępowanie jest prowadzone pod numerem: PZDW/WZP/243/WD/95/2017

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 25.07.2017r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 28.07.2017r.
wyniki do przetargu na „Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie województwa podkarpackiego – RDW Jasło 12 zadań” - II przetarg 2 zadania

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

Postępowanie prowadzone jest pod nr PZDW/WZP/243/WD/22/2017

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 25.07.2017r.opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 28.07.2017r.
wyniki do przetargu na „Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienia nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Wołkowyja – Czarna od km ok. 17+000 do km ok. 17+900 wraz zabezpieczeniem osuwiska oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Wołkowyja.”

Postępowanie jest prowadzone pod numerem: PZDW/WZP/243/WDT/15/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.07.2017r..
wyniki do przetargu na Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Dębica w miejscowości Brzeźnica, km 54+610 – 54+776 – II PRZETARG

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 24.07.2017r.
wyniki do przetargu na Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Dębica w miejscowości Pustków, km 52+310-53+010 - II przetarg

- Postępowanie jest prowadzone pod numerem: PZDW/WZP/243/WD/99/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 21.07.2017r.
wyniki do przetargu na „„Remont ogrodzeń na Bazach administrowanych przez PZDW:
ZADANIE NR 1 RDW Jarosław, Baza Ruszelczyce
ZADANIE NR 2 RDW Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 6”

Postępowanie jest prowadzone pod numerem: PZDW/WZP/243/WM/33/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 19.07.2017r.
wyniki do przetargu na Zimowe utrzymanie chodników w sezonie 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW – Lubaczów – 4 zadania


- Postępowanie prowadzone pod numerem: PZDW/WZP/243/WD/94/2017- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do publikacji UPUE w dniu 18.07.2017r. oraz ogłoszonego w DUUE w dniu 22.07.2017r.
wyniki do przetargu na „Remont masą nawierzchni dróg dojazdowych i części placu składowego na Bazie Materiałowej w m. Lisie Jamy”

Postępowanie prowadzone pod numerem: PZDW/WZP/243/WM/28/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 18.07.2017r.
wyniki do przetargu na Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej wraz z decyzją ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: "PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA BUDOWY NOWEGO ODCINKA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 987 KOLBUSZOWA – SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI W M. SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI" – REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU POIIŚ 5.1-7 „MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 30/C-E 30, ODCINEK KRAKÓW – RZESZÓW, ETAP III”

- Przedsięwzięcie stanowi wyodrębnioną część Projektu POliŚ 5.1-7 „Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 17.07.2017r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 21.07.2017r.
wyniki do przetargu na Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW - „Wykonanie dojścia do przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Dubiecko - Bachórz – Domaradz w miejscowości Wapowce w km 8+070 i w 8+430”.


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 17.07.2017r.
wyniki do przetargu na Dostawę soli drogowej w roku 2017 do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 10.07.2017r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 15.07.2017r.
wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok polegająca na budowie chodnika przy jezdni w km 2+100 – 2+511 w m. Blizne


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WRI/23/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 14.07.2017r.
wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – gr. państwa w miejscowości Kąty, km 18+880 – 19+480 - II przetarg

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 14.07.2017r.
wyniki do przetargu na Remont dojazdów i mostu przez starorzecze rzeki Łęg w miejscowości Bojanów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki w km 1+102

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 12.07.2017r.
wyniki do przetargu na „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Nowy Żmigród – gr. Państwa w km 4+590– 4+876 w miejscowości Majscowa”- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WRI/22/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 10.07.2017r.
wyniki do przetargu na Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski w km 20+752 - 20+884w m. Sędziszów Małopolski (ul. Grunwaldzka)

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 07.07.2017r.
wyniki do przetargu na Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów – gr. państwa w m. Lubaczów, ul. Mickiewicza.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 07.07.2017r.
wyniki do przetargu na Termomodernizacja oraz wymiana źródła budynku administracyjno – socjalnego na bazie RDW Mielec w miejscowości Zawada – 2 zadania.

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WM/31/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 07.07.2017r.
wyniki do przetargu na Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełżec w miejscowości Dachnów, km 38+796 – 39+235.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 05.07.2017r.
wyniki do przetargu na Dostawa oznakowania pionowego w roku 2017 do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 05.07.2017r.
wyniki do przetargu na Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonie 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie województwa podkarpackiego
– RDW Lubaczów – II przetarg - (2 zadania).

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do publikacji UPUE w dniu 04.07.2017r. oraz ogłoszonego w DUUE w dniu 08.07.2017r.
wyniki do przetargu na Przedmiotem zamówienia jest świadczenie zewnętrznego nadzoru inwestorskiego – Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: : „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Komańcza – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa na odcinkach: km 0+380 ÷ km 1+990; km 2+320 ÷ km 3+020, km 3+320 ÷ km 6+850, realizowana w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa na odcinku od miejscowości Tylawa (skrzyżowanie z DK 19) do miejscowości Daliowa”.

Zadanie jest planowane do współfinansowania projektu z Regionalnego Programu Transgranicznego Interreg V-A Polska - Słowacja na lata 2014- 2020.


postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/3052/243/WFU/18/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.07.2017r.
wyniki do przetargu na „Remont mostu przez potok Jabłonka w miejscowości Jabłonki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Cisna w km 28+780”

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WM/27/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 03.07.2017r.
wyniki do przetargu na Remont przepustu i kładki w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Jasło – II PRZETARG

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 03.07.2017r.
wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza – Krosno polegająca na budowie chodnika w km 3+377÷3+483, str. lewa w m. Krasna.


postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WRI/9/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 30.06.2017r.
wyniki do przetargu na Remont (odnowę) drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w miejscowości Manasterz - Hadle Kańczuckie, km 171+010 – 171+675 - roboty wykonywane w km 171+010 - 171+575.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 30.06.2017r.
wyniki do przetargu na Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut
- Szklary w km 64+830-64+993,40 w m. Dylągówka

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 30.06.2017r.
wyniki do przetargu na Przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa polegającą na budowie chodnika w km 8+251÷8+411 w m. Jasionów i Buków.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 30.06.2017r.
wyniki do przetargu na Przedmiotem zamówienia jest świadczenie zewnętrznego nadzoru inwestorskiego – Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska”

Zadanie jest planowane do współfinansowanania projektu z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020.

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 03.07.2017r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 07.07.2017r.
wyniki do przetargu na Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: Wykonanie w systemie „zaprojektuj
i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa drogi wojewódzkiej
Nr 992 Jasło – Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73.

- Zadanie jest współfinansowane z funduszy europejskich z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 30.06.2017r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 08.07.2017r.
wyniki do przetargu na Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów – gr. państwa
w m. Dachnów, km 1+170 – 2+170

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WD/86/2017


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu.29.06.2017r.
wyniki do przetargu na Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 871 Tarnobrzeg – Grębów – Stalowa Wola polegająca na budowie chodnika w km 13+710 – 14+060 w m. Stale

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 29.06.2017r.
wyniki do przetargu na „Remont istniejącego ogrodzenia trwałego terenu działki o nr ewid. 5/13 Bazy Materiałowej w Nowej Dębie”

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 28.06.2017r.
wyniki do przetargu na „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Hrebenne w miejscowości Stare Oleszyce, km 31+125 – 31+410 - roboty wykonywane w km 31+170 - 31+410.”


Postępowanie prowadzone pod numerem: PZDW/WZP/243/WD/85/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 27.06.2017r.


wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa – Jarosław w miejscowości Nielepkowice - roboty wykonywane w km 10+580 - 11+210

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 27.06.2017r.
wyniki do przetargu na Naprawa miejsc przełomowych, uzupełnienie ubytków i remont profilu nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w 2017 r. – 3 zadania


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 27.06.2017r.
wyniki do przetargu na „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Wiśniowa w miejscowości Ostrów, km 12+008 – 12+316.”


Postępowanie prowadzone pod numerem: PZDW/WZP/243/WD/80/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 26.06.2017r.


wyniki do przetargu na Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław-Bełżec w miejscowości Narol, km 62+400 - 63+312 - roboty wykonywane w km 62+600 - 63+312

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 26.06.2017r.
wyniki do przetargu na Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Dębica w miejscowości Pustków, km 52+310-53+010

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 26.06.2017r.
wyniki do przetargu na Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Dębica w miejscowości Brzeźnica, km 54+610 – 54+776

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 26.06.2017r.
wyniki do przetargu na Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Warzyce w miejscowości Zaborów, km 6+685 – 6+800

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 23.06.2017r.
wyniki do przetargu na „Remont masą nawierzchni dróg dojazdowych i części placu składowego na Bazie Materiałowej w m. Lisie Jamy”

Postępowanie prowadzone pod numerem: PZDW/WZP/243/WM/28/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 23.06.2017r.
wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska
w m. Grabownica Starzeńska, km 218+190 – 218+840.


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 23.06.2017r.
wyniki do przetargu na Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 991 Lutcza – Krosno w m. Korczyna
w km 14+940 ÷ 15+702


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 23.06.2017r.
wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 25+089-25+340 w m. Partynia.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 23.06.2017r.
wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Wiśniowa w miejscowości Ostrów, km 10+330 – 11+300 – roboty wykonywane w km 10+550 – 11+300

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 19.06.2017r.
wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 877 Brzozów – Rymanów – Daliowa
w m. Jasionów , km 5+750 – 6+700

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 16.06.2017r.
wyniki do przetargu na Opracowanie dokumentacji projektowej i innej oraz z uzyskanie stosownych decyzji dla zadań:1. „Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Wola Mołodycka – Oleszyce – Lubaczów – Podemszczyzna – Werchrata – Hrebenne na odcinku od km ok. 38+313 do km ok. 47+725 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury, budowli i urządzeń budowlanych”; 2. „Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Wola Mołodycka – Oleszyce – Lubaczów – Podemszczyzna – Werchrata – Hrebenne na odcinku od km ok. 47+725 do km ok. 57+100 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury, budowli i urządzeń budowlanych”; oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Oleszyce – granica województwa: odcinek Lubaczów – Basznia Górna”

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 16.06.2017r.
wyniki do przetargu na Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Szklary
w m. Giedlarowa – Biedaczów.


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 16.06.2017r.
wyniki do przetargu na Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin- Grabownica Starzeńska w m. Dynów, ul. Karolówka w km 191+040 – 191+440 - roboty wykonywane w km 191+040-191+340

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 16.06.2017r.
wyniki do przetargu na „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze – Szczebrzeszyn w miejscowości Zarzecze, km 0+390 – 0+965 – zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Numer postępowania: PZDW/WZP/243/WD/66/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 13.06.2017r.
wyniki do przetargu na Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w miejscowości Kańczuga, km 161+750 – 162+410 - roboty wykonywane w km 161+750 - 162+310

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 13.06.2017r.
wyniki do przetargu na Remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w latach 2018-2020 (8 zadań).

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 12.06.2017r.
wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut
- Kańczuga - Żurawica w km 1+677,30 - 2+176,80 w zakresie budowy chodnika
w m. Sokołów Małopolski – Trzebuska.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 12.06.2017r.
wyniki do przetargu na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach inwestycji pn.:
Zadanie nr 1. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 881 – ul. Kraszewskiego
i ul. Cetnarskiego w Łańcucie polegająca na budowie kanalizacji deszczowej
wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej na odcinku od km 22+146 do km 23+516,7 km, przebudowie jezdni i budowie chodnika na odcinku 22+146 do 23+067,5 km
- Remont jezdni i chodników od km 23+067,5 do km 23+516,7
- Budowa odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do potoku Mikośka
i umocnieniem potoku w rejonie mostu w ciągu ul. Cetnarskiego w m. Łańcut”.
Zadanie nr 2. „Rozbudowa drogi woj. nr 881 Sokołów Młp. - Łańcut - Kańczuga
- Żurawica w km od 21+040,00 do km 21+960 w m. Krzemienica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 08.06.2017r., opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 10.06.2017r.
wyniki do przetargu na Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów – Daliowa w km 12+300
– 13+300 w m. Bzianka, w km 16+260 – 16+630 w m. Wróblik Szlachecki
oraz w km 22+100 – 22+500 w m Rymanów.


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 09.06.2017r.
wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – gr. państwa w miejscowości Kąty, km 18+880 – 19+480

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 09.06.2017r.
wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w m. gr. woj. - Adamówka, km 117+470 – 118+185 - roboty wykonywane w km 117+470 - 118+070

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 09.06.2017r.
wyniki do przetargu na Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: „Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji środowiskowej i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Jeżowe – Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze”.

- Zadanie jest planowane do współfinansowania z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 05.06.2017r. i opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 08.06.2017r.
wyniki do przetargu na „Remont mostu przez potok Jabłonka w miejscowości Jabłonki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Cisna w km 28+780”

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 08.06.2017r.
wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Kopki w miejscowości Groble i Jata, km 23+665 – 24+615 - roboty wykonywane w km 23+665 - 24+465

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 08.06.2017r.
wyniki do przetargu na Dostawę soli drogowej w roku 2018, 2019, 2020 do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.


- Ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 02.06.2017r.oraz ogłoszone w DUUE w dniu 07.06.2017r.
wyniki do przetargu na Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW - „Wykonanie dojścia do przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Dubiecko - Bachórz – Domaradz w miejscowości Wapowce w km 8+070 i w 8+430”.


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 07.06.2017r.
wyniki do przetargu na Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: „Przebudowa / rozbudowa DW 895 Uherce – Mineralne – Myczków na odcinku Solina – Myczków” w ramach zadania pn.: „Przebudowa / rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk”

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 06.06.2017r.
wyniki do przetargu na 1.Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w m. Jabłonka - Wydrna, km 212+570 – 213+860 - roboty wykonywane
w km 212+570 - 213+790
2. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 213+255
÷ 213+500 po stronie lewej w m. Jabłonka


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 06.06.2017r.
wyniki do przetargu na „Budowa chodnika pieszego w km 163+455÷163+555 wraz z zatoką autobusową
w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska
w m. Siedleczka”

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 06.06.2017r.
wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze – Szczebrzeszyn w miejscowości Ulanów, km 11+950 – 12+900

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 06.06.2017r.
wyniki do przetargu na Rozbudowa drogi woj. nr 881 Sokołów Młp. - Łańcut - Kańczuga - Żurawica
w km od 21+040,00 do km 21+960 w m. Krzemienica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” w ramach projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Młp.
– Łańcut – Kańczuga – Żurawica na odcinku Czarna – Łańcut wraz z budową mostu
na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie.

Zadanie jest planowane do współfinansowania z EFRR w ramach Programu Operacyjnego RPO na lata 2014-2020.


- Zamówienie o wartości powyżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 31.05.2017r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 03.06.2017r.
wyniki do przetargu na Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne –Ustrzyki Górne w km 2+305÷2+525 w m. Ustrzyki Dolne

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 05.06.2017r.
wyniki do przetargu na „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Dębica w m. Padew Narodowa, km 11+900 – 12+150 str. lewa.”

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 05.06.2017r.
wyniki do przetargu na Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów– 4 zadania

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 02.06.2017r.
wyniki do przetargu na Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności
oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz od km 58+250
do km 58+500 wraz z zabezpieczeniem osuwiska w km 58+400
oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Barycz”

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 02.06.2017r.
wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza – Krosno polegająca na budowie chodnika w km 3+377÷3+483, str. lewa w m. Krasna.


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 02.06.2017r.
wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna – Dylągówka w miejscowości Nowa Wieś, km 467+000 – 467+931 - roboty wykonywane w km 467+140 - 467+931

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 01.06.2017r.
wyniki do przetargu na Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 894 Hoczew – Czarna w miejscowości Bachlawa – Średnia Wieś, km 1+309 – 1+404,5, str. lewa.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 01.06.2017r.
wyniki do przetargu na „Opracowanie ekspertyzy technicznej wraz koncepcją remontu przepustów pod jezdnią i chodnikiem dla pieszych w miejscowości Stara Wieś w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok w km 8+235”

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 31.05.2017
wyniki do przetargu na Remont przepustu i kładki w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Jasło

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 31.05.2017
wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa
w km 8+131 ÷ 8+183 polegająca na budowie chodnika dla pieszych
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Ocieka.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 26.05.2017
wyniki do przetargu na Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności
oraz pełnienia nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla polegająca na budowie mostu na rzece Kłopotnica w km 21+206 wraz z dojazdami i przebudowie/budowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych
w m. Pielgrzymka.


- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 26.05.2017r.
wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w miejscowości Przeworsk, km 146+568 – 147+568 – roboty wykonywane w km 146++868 - 147+568

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 26.05.2017r.
wyniki do przetargu na Dostawę piasku drogowego w roku 2018, 2019, 2020 do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich – 8 zadań.

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.


- Ogłoszenie przekazane do publikacji UPUE w dniu 26.05.2017r. oraz ogłoszonego w DUUE w dniu 31.05.2017r.
wyniki do przetargu na Remont przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Hrebenne w km 19+180 w miejscowości Mołodycz

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 26.05.2017r.
wyniki do przetargu na Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski w m. Sędziszów Małopolski, km 19+210 – 20+310 – roboty wykonywane w km 19+290÷19+700 i 19+860÷ 20+310

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 24.05.2017r.
wyniki do przetargu na Remont nawierzchni mostu w km 0+717 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Baligród – Cisna w miejscowości Huzele

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 26.05.2017r.
wyniki do przetargu na Budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Czarna w km 19+216÷19+320 str. prawa w m. Bukowiec.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 22.05.2017r.
wyniki do przetargu na Remont przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska w km 171+731 w miejscowości Hadle Kańczuckie

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 30.05.2017r.
wyniki do przetargu na Zaprojektowanie i wykonanie remontu dojazdów i mostu przez starorzecze rzeki Łęg w miejscowości Bojanów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki w km 1+102

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 22.05.2017r.
wyniki do przetargu na Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Szklary
w m. Giedlarowa – Biedaczów.


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 22.05.2017r.
wyniki do przetargu na „Remont nawierzchni mostu nad rzeką Strachodzka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 856 Antoniów – Dąbrowa Rzeczycka w km 0+889 w miejscowości Antoniów

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 22.05.2017r.
wyniki do przetargu na „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w 2017r. – RDW Lubaczów”

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 22.05.2017r.
wyniki do przetargu na Rozbudowę DW 878 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP nr 1404 R).

Zadanie jest współfinansowanie z funduszy europejskich z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014- 2020.

- Zamówienie o wartości powyżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 15.05.2017r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18.05.2017r.
wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Kopki w miejscowości Groble i Jata, km 23+665 – 24+615

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 18.05.2017r.
wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Wiśniowa w miejscowości Wielopole Skrzyńskie, km 37+900 – 38+460

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 17.05.2017r.
wyniki do przetargu na Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności
oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz od km 58+250
do km 58+500 wraz z zabezpieczeniem osuwiska w km 58+400
oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Barycz”

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 12.05.2017r.
wyniki do przetargu na Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: „Przebudowa / rozbudowa DW 895 Uherce – Mineralne – Myczków na odcinku Solina – Myczków” w ramach zadania pn.: „Przebudowa / rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk”

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 09.05.2017r.
wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut – Szklary polegająca na budowie chodnika w km 37+091 - km 37+378 w m. Dąbrówki

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 09.05.2017r.
wyniki do przetargu na Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Kąty – Krempna – Świątkowa Mała – Grab – Granica Państwa w m. Jasło wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych - II przetarg.

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 09.05.2017r.
wyniki do przetargu na „Odnowienie powłoki malarskiej balustradach mostowych zlokalizowanych na obiektach w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Jasło”
- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 08.05.2017r.
wyniki do przetargu na Usługi sprzętowe do robót przy bieżącym utrzymaniu dróg oraz przy robotach awaryjnych na sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego – Zadanie nr 7 RDW Stalowa Wola.

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 05.05.2017r.
wyniki do przetargu na Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz polegająca na budowie mostu na potoku Rzeka (Cygański) w km 36+150 wraz z dojazdami i przebudowie/budowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Bachórzec”

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 04.05.2017r.
wyniki do przetargu na Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Warzyce w miejscowości Wiśniowa, km 26+040 – 26+191

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 04.05.2017r.
wyniki do przetargu na Ustawienie i demontaż zasłon przeciwśnieżnych w sezonie 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na sieci dróg wojewódzkich – 7 zadań

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 02.05.2017r.
wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Cisna polegająca na budowie chodnika w km 6+589-6+756 po stronie lewej w m. Hoczew.


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 28.04.2017r.
wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza – Krosno polegająca na budowie chodnika w km 3+377÷3+483, str. lewa w m. Krasna.


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 28.04.2017r.
wyniki do przetargu na Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla polegająca na budowie mostu na potoku bez nazwy w km 22+509 wraz z dojazdami i przebudowie/budowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Pielgrzymka”

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 27.04.2017r.
wyniki do przetargu na Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km 20+866÷21+114 w m. Tułkowice

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 27.04.2017r.
wyniki do przetargu na Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej
z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga”

Planowane jest współfinansowanie projektu z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020.

- Zamówienie o wartości powyżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w UPUE dniu 27.04.2017r., opublikowane w Dzienniku Urzędowymi Unii Europejskiej w dniu 29.04.2017r.
wyniki do przetargu na „Remont przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w km 171+731 w miejscowości Hadle Kańczuckie”

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 26.04.2017r.
wyniki do przetargu na Wykonanie przeglądów okresowych budynków administrowanych przez PZDW

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 26.04.2017r.
wyniki do przetargu na Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej
wykonawczej oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica - Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca”

Planowane jest współfinansowanie projektu z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014- 2020.


- Zamówienie o wartości powyżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE dniu 26.04.2017r. opublikowane w Dzienniku Urzędowymi Unii Europejskiej w dniu 28.04.2017r.
wyniki do przetargu na Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności
oraz pełnienia nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla polegająca na budowie mostu na rzece Kłopotnica w km 21+206 wraz z dojazdami i przebudowie/budowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych
w m. Pielgrzymka.


- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 26.04.2017r.
wyniki do przetargu na „Remont nawierzchni mostu nad rzeką Strachodzka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 856 Antoniów – Dąbrowa Rzeczycka w km 0+889 w miejscowości Antoniów

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 26.04.2017r.
wyniki do przetargu na Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW 894 Hoczew – Czarna na odcinku Hoczew Polańczyk” w ramach zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk”

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 25.04.2017r.
wyniki do przetargu na Pełnienie dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w sezonie zimowym: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 – 9 zadań

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do publikacji UPUE w dniu 25.04.2017r. oraz ogłoszonego w DUUE w dniu 26.04.2017r.
wyniki do przetargu na „Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administracyjnych przez PZDW – Zakup wraz z montażem barier ochronnych w ciągu Nr 982 Szczucin – Jaślany m. Górki km 18+780 ÷ 18+844 str. Lewa”

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 25.04.2017r.
wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut – Szklary – budowa chodnika w km 25+853-26+032 w m. Żołynia.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 24.04.2017r.
wyniki do przetargu na Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności
oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz od km 58+250
do km 58+500 wraz z zabezpieczeniem osuwiska w km 58+400
oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Barycz”

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 21.04.2017r.
wyniki do przetargu na Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy miastami Snina – Medzilaborce – Krosno” w ramach Programu Interreg V-A Polska Słowacja” jest „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Komańcza – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa na odcinkach: w km 0+380 ÷ km 1+990; w km 2+320 ÷ km 3+020, w km 3+320 ÷ km 6+850 wraz z wykonaniem remontu nawierzchni na odcinkach: w km 0+000 ÷ 0+380; w km 1+990 ÷ 2+320; w km 3+020 ÷ 3+320 w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Komańcza – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa na odcinku od miejscowości Tylawa (skrzyżowanie z DK 19) do miejscowości Daliowa”

Projekt współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy transgranicznej V-A Interreg Polska Słowacja 2014 – 2020.


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 21.04.2017r.
wyniki do przetargu na Przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska polegającą na budowie chodnika w km 168+473÷169+390 w m. Manasterz.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 21.04.2017r.
wyniki do przetargu na Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Kąty – Krempna – Świątkowa Mała – Grab – Granica Państwa w m. Jasło wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych.

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 21.04.2017r.
wyniki do przetargu na „Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administracyjnych przez PZDW – Zakup wraz z montażem ekranów przeciwbłotnych poliwęglanowych segmentowych
- droga wojewódzka Nr 988 Babica – Warzyce w km 13+941 – 13+955,7 str. prawa w m. Strzyżów,
- droga wojewódzka Nr 855 Olbięcin - Stalowa Wola w km 17+094 - 17+102 str. prawa w m. Zaklików

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 20.04.2017r.
wyniki do przetargu na Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – Szczebrzeszyn w miejscowości Harasiuki – Rogóźnia, km 25+831 – 26+731.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 13.04.2017r.
wyniki do przetargu na Zimowe utrzymanie chodników w sezonie 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Stalowa Wola – 5 zadań.

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 06.04.2017r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 11.04.2017r.
wyniki do przetargu na Zimowe utrzymanie chodników w sezonie 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Mielec – 5 zadań.

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 06.04.2017r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 11.04.2017r.
wyniki do przetargu na Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok, polegająca na rozbudowie skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2030R w km 8+621 wraz z dojazdami, budowie, przebudowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w miejscowości Stara Wieś” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok w miejscowości Stara Wieś.

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 11.04.2017r.
wyniki do przetargu na Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w m. Zabłotce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok w km 28+875-29+010

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 10.04.2017r.
wyniki do przetargu na Budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Czarna w km 19+216÷19+320 str. prawa w m. Bukowiec.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 10.04.2017r.
wyniki do przetargu na Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika i obsuniętej skarpy korpusu drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz w m. Barycz w km 60+300 – 60+400 str. prawa – II PRZETARG

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 07.04.2017r.
wyniki do przetargu na Roboty remontowe części pomieszczeń na poziomie kondygnacji piwnicy budynku administracyjno – biurowego PZDW – RDW Stalowa Wola położonego w miejscowości Stalowa Wola przy ulicy Przemysłowej 6

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 06.04.2017r.
wyniki do przetargu na „Zimowe utrzymanie chodników w sezonie 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez – RDW Jasło 13 zadań”

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 10.04.2017r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13.04.2017r.
wyniki do przetargu na Zimowe utrzymanie chodników w sezonie 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Ustrzyki Dolne - 6 zadań

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do publikacji UPUE w dniu 06.04.2017r. oraz ogłoszonego w DUUE w dniu 11.04.2017r.
wyniki do przetargu na Zimowe utrzymanie chodników w sezonie 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Jarosław - 7 zadań

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do publikacji UPUE w dniu 06.04.2017r. oraz ogłoszonego w DUUE w dniu 11.04.2017r.
wyniki do przetargu na „„Zimowe utrzymanie chodników w sezonie 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez – RDW Łańcut- 9 zadań”

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 06.04.2017r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 11.04.2017r.
wyniki do przetargu na Zimowe utrzymanie chodników w sezonie 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW – Rymanów – 4 zadania.

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.


- Ogłoszenie przekazane do publikacji UPUE w dniu 06.04.2017r. oraz ogłoszonego w DUUE w dniu 11.04.2017r.
wyniki do przetargu na Zimowe utrzymanie chodników w sezonie 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW – Lubaczów – 7 zadań

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do publikacji UPUE w dniu 06.04.2017r. oraz ogłoszonego w DUUE w dniu 11.04.2017r.
wyniki do przetargu na Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w km 182+607,30÷182+750 w m. Szklary

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 04.04.2017r.
wyniki do przetargu na „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w km 30+797÷30+987 w m. Glinik.”

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 04.04.2017r.
wyniki do przetargu na Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn.: „Rozbudowa/Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica na odcinku Czarna – Łańcut wraz z budową mostu na potoku Mikośka w m. Łańcut, oraz przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Żurawica na odcinku Czarna – Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie”. - II przetarg

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.04.2017r.
wyniki do przetargu na Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem remontu dachu budynku administracyjnego RDW Łańcut oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie położonego w m. Łańcut ul. Polna 3b.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 31.03.2017r.
wyniki do przetargu na Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski.


- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 29.03.2017r., opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 31.03.2017r.
wyniki do przetargu na Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji środowiskowej i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa - Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski”.

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 30.03.2017r. i opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 01.04.2017r.
wyniki do przetargu na Remont barier drogowych na drogach woj. Nr 894 Hoczew - Wołkowyja - Czarna, woj. Nr 896 Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Górne

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 29.03.2017r.
wyniki do przetargu na Drobne remonty i usługi związane z naprawą i uprzątnięciem pasa drogowego
w sytuacjach awaryjnych oraz po godzinie 15 (od poniedziałku do piątku) i w dni wolne od pracy - 8 zadań - II przetarg - Zadanie nr 5 i nr 7.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 28.03.2017r.
wyniki do przetargu na Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej
z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki
w ciągu DW 984”


- Zamówienie o wartości powyżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do publikacji UPUE w dniu 28.03.2017r. oraz ogłoszonego w DUUE w dniu 31.03.2017r.
wyniki do przetargu na Roboty porządkowe i utrzymaniowe na moście przez rz. Wisła w m. Połaniec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 Połaniec –Tuszów Narodowy w km 74+644 − 2 zadania.

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 24.03.2017r.
wyniki do przetargu na „Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie województwa podkarpackiego – RDW Ustrzyki Dolne – 12 zadań"

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 21.03.2017r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23.03.2017r.
wyniki do przetargu na „Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie województwa podkarpackiego – RDW Jarosław – 13 zadań"

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 21.03.2017r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23.03.2017r.
wyniki do przetargu na Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka, na odcinku od ul. Lubelskiej w m. Rzeszów, do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 869 Droga 19 – Droga 9, w m. Jasionka, wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 22.03.2017r.
wyniki do przetargu na „Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez potok Głuchy w miejscowości Polana w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Czarna w km 39+022”

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 22.03.2017r.
wyniki do przetargu na Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez pbn w miejscowości Czarna Górna w ciągu drogi wojewódzkiej 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne w km 16+059

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 22.03.2017r.
wyniki do przetargu na Dokończenie robót budowlanych związanych z inwestycją pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski
- Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko na odcinku
od km 49+932 do km 50+767- zad.nr1: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872
w km 49+932 - 50+314,50 wraz z mostem na starorzeczu rzeki Łęg w km 50+097
w miejscowości Przyszów.- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 21.03.2017r.
wyniki do przetargu na Usługi sprzętowe do robót przy bieżącym utrzymaniu dróg oraz przy robotach awaryjnych na sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego – Zadanie nr 7 RDW Stalowa Wola.

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 21.03.2017r.
wyniki do przetargu na „Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie województwa podkarpackiego – RDW Stalowa Wola – 13 zadań"

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 21.03.2017r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23.03.2017r.
wyniki do przetargu na Wykonanie dokumentacji projektowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg do końca 2017 roku w zakresie organizacji ruchu

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 20.03.2017r.
wyniki do przetargu na „Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie województwa podkarpackiego – RDW Łańcut 10 zadań”

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 21.03.2017r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23.03.2017r.
wyniki do przetargu na „Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie województwa podkarpackiego – RDW Mielec – 17 zadań"

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 21.03.2017r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23.03.2017r.
wyniki do przetargu na Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonie 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie województwa podkarpackiego
– RDW Rymanów – 17 zadań.


- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.


- Ogłoszenie przekazane do publikacji UPUE w dniu 21.03.2017r. oraz ogłoszonego w DUUE w dniu 23.03.2017r.
wyniki do przetargu na Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonie 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie województwa podkarpackiego
– RDW Lubaczów – 10 zadań.


- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do publikacji UPUE w dniu 21.03.2017r. oraz ogłoszonego w DUUE w dniu 23.03.2017r.
wyniki do przetargu na Remont schodów naskarpowych przy wiadukcie w Mielcu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa w km 0+443 (strona prawa)
ul. Jadernych.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 17.03.2017r.
wyniki do przetargu na „Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie województwa podkarpackiego – RDW Jasło 12 zadań"

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 21.03.2017r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23.03.2017r.
wyniki do przetargu na Roboty porządkowe i utrzymaniowe na obiektach mostowych i przepustach sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego – 3 zadania.

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 16.03.2017r.
wyniki do przetargu na Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika i obsuniętej skarpy korpusu drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz w m. Barycz w km 60+300 – 60+400 str. prawa


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 15.03.2017r.
wyniki do przetargu na Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW –
Zakup wraz z montażem sygnalizatorów akustycznych i przycisków dla pieszych w sygnalizatorach pieszych sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 15.03.2017r.
wyniki do przetargu na Remont ogrodzeń na Bazach administrowanych przez PZDW:
Zadanie Nr 1 Jasło ul. Niegłowicka 6a
Zadanie nr 2 RDW Ustrzyki Dolne z/s Ustjanowa Górna 95


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro
- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 15.03.2017r.
wyniki do przetargu na Drobne remonty mostów i przepustów na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Jarosław

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 13.03.2017r.
wyniki do przetargu na Remonty budynków administrowanych przez RDW Mielec:
ZADANIE NR 1 Naprawa tynków wewnętrznych wraz z pomalowaniem ścian w budynku magazynu ( warsztatu) w RDW Mielec.
ZADANIE NR 2 Wymiana zniszczonych, drewnianych okien w piwnicach budynku administracyjnego RDW w Mielcu.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 10.03.2017r.
wyniki do przetargu na Budowa wiaty na materiały do zimowego utrzymania dróg na bazie RDW Stalowa Wola w m. Nowa Dęba – etap I w zakresie wykonania robót rozbiórkowych oraz wykonanie nawierzchni zgodnie z dokumentacja techniczną – II PRZETARG

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 10.03.2017r.
wyniki do przetargu na Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o roku produkcji 2017

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 09.03.2017r.
wyniki do przetargu na Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej
z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności
oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28”


Planowane jest współfinansowanie projektu z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020.

- Zamówienie o wartości powyżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 03.03.2017r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 07.03.2017r.
wyniki do przetargu na Remonty budynków administrowanych przez RDW Rymanów: Zadanie Nr 1 budynek warsztatu na bazie w Rymanowie ul. Dworska 23; Zadanie nr 2 budynek warsztatu na Bazie w Wysoczanach gm. Komańcza;

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 01.03.2017r.
wyniki do przetargu na Badania kontrolne laboratoryjne robót budowlanych realizowanych w 2017 roku przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 28.02.2017r.
wyniki do przetargu na Czyszczenie nawierzchni ulic i chodników (letnie i po zimie) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877A (była DK nr 77 m. Leżajsk, ul. Mickiewicza - pomiędzy dwoma rondami)”


- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 24.02.2017r.
wyniki do przetargu na Pozimowe czyszczenie nawierzchni ulic i chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 878 (była DK nr 19 na odc. Stobierna – Rzeszów).

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 24.02.2017r.
wyniki do przetargu na Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn.: „Rozbudowa/Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica na odcinku Czarna – Łańcut wraz z budową mostu na potoku Mikośka w m. Łańcut, oraz przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Żurawica na odcinku Czarna – Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie”.

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.03.2017r.
wyniki do przetargu na Budowa wiaty na materiały do zimowego utrzymania dróg na bazie RDW Stalowa Wola w m. Nowa Dęba – etap I

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 21.02.2017r.
wyniki do przetargu na Wykonanie poziomego oznakowania dróg oraz oznakowanie wybranych przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – 8 zadań.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 20.02.2017r.
wyniki do przetargu na Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: : „Wykonanie
w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji środowiskowej i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988.”


Zadanie jest planowane do współfinansowanania projektu z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020.

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 17.02.2017r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 21.02.2017r.
wyniki do przetargu na Drobne remonty i usługi związane z naprawą i uprzątnięciem pasa drogowego
w sytuacjach awaryjnych oraz po godzinie 15 (od poniedziałku do piątku) i w dni wolne od pracy - 8 zadań.

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 15.02.2017r.
wyniki do przetargu na Roboty porządkowe i utrzymaniowe na obiektach mostowych i przepustach sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego – 8 zadań.

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 15.02.2017r.
wyniki do przetargu na Wykonywanie napraw awaryjnych, przeglądów i remontów pojazdów i sprzętu RDW w 2017 roku – przetarg 2 (zadanie 3 oraz zadanie 5)

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 15.02.2017r.
wyniki do przetargu na „Sprzątanie śmieci z pasów drogowych dróg wojewódzkich administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie” - (8 zadań)

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 15.02.2017r.
wyniki do przetargu na Budowę i rozbudowę DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej – Etap II.

Zadanie jest współfinansowanie z funduszy europejskich z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014- 2020.

- Zamówienie o wartości powyżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w DUUE w dniu 10.02.2017r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 14.02.2017r.
wyniki do przetargu na Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne: 1. Most przez potok Hoszowczyk w miejscowości Jałowe w km 4+082, 2. Most przez potok Pastewnik w miejscowości Zadwórze w km 7+352

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 13.02.2017r.
wyniki do przetargu na Usługi sprzętowe do robót przy bieżącym utrzymaniu dróg oraz przy robotach awaryjnych na sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego – 8 zadań

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 09.02.2017r.
wyniki do przetargu na KOMPLEKSOWĄ DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO PODKARPACKIEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE I JEDNOSTEK TERENOWYCH na lata 2017-2019r. – ZADANIE Nr 33 RDW Łańcut – droga wojewódzka nr 877 Naklik – Leżajsk - Łańcut – Dylągówka - Szklary na ulicy Żwirki i Wigury 2 w Leżajsku.


- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.02.2017r.
wyniki do przetargu na Zakup wraz z dostawą mieszanki mineralno – asfaltowej masy na zimno do utrzymania dróg wojewódzkich – 210 ton

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 09.02.2017r.
wyniki do przetargu na Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: „Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Warzyce na odcinku od miejscowości Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów”

- Zadanie jest współfinansowane z funduszy europejskich z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 09.02.2017r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 11.02.2017r.
wyniki do przetargu na „Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych o roku produkcji 2016 lub 2017”

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 08.02.2017r.
wyniki do przetargu na „Dostawa materiałów kamiennych do utrzymania dróg wojewódzkich – 8 zadań.”

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 08.02.2017r.
wyniki do przetargu na Koszenie traw w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego
(8 zadań).

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 31.01.2017r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 04.02.2017r.
wyniki do przetargu na Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej
z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73”


- Zamówienie o wartości powyżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 03.02.2017r.
wyniki do przetargu na Wykonanie usługi wycinki drzew rosnących w pasie drogowym drogo wojewódzkiej nr 869

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 27.01.2017r.
wyniki do przetargu na Sprzątanie pasa drogowego ze śmieci wraz z wywozem nieczystości na wysypisko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów – Lubaczów – Krowica Hołodowska – gr. państwa na odcinku dojazdu do przejścia granicznego w Budomierzu od km 17+730 do km 19+572.

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 25.01.2017r.
wyniki do przetargu na „Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych o roku produkcji 2016 lub 2017”

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 23.01.2017r.
wyniki do przetargu na Badania kontrolne laboratoryjne robót budowlanych przy realizacji inwestycji pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski – Bojanów - Nisko na odcinku od km 49+932 do km 50+767.
Zad. nr. 2: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski – Bojanów - Nisko w km 50-314,50 – 50+767 wraz z mostem na rzece Łęg w km 50+567 w miejscowości Przyszów (ETAP II od km 50+394,50 do km 50+767).

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 19.01.2017r.
wyniki do przetargu na Przeprowadzenie monitoringu środowiska pod kątem skuteczności zastosowanych przejść dla zwierząt prowadzony w trzecim roku od oddania przedsięwzięcia do użytku dla inwestycji pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Hrebenne na obszarze województwa podkarpackiego na odcinku Prusie – Granica Województwa w km 74+119 – 76+297”

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 18.01.2017r.
wyniki do przetargu na Przeprowadzenie monitoringu środowiska pod kątem skuteczności zastosowanych przejść dla zwierząt prowadzony w trzecim roku od oddania przedsięwzięcia do użytku pn.: ”Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 – etap I, II, III”

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 18.01.2017r.
wyniki do przetargu na Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w roku 2017 na terenie województwa podkarpackiego - zadanie nr II.7 – RDW Jasło

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 16.01.2017r.
wyniki do przetargu na Wykonanie usługi wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego wraz z frezowaniem pniaków (6 zadań)
I kwartał 2017r.

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 13.01.2017r.
wyniki do przetargu na „Zimowe utrzymanie chodników w roku 2017 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez poszczególne Rejony Dróg Wojewódzkich –zadanie nr 9

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogloszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.01.2017r.
wyniki do przetargu na „Zimowe utrzymanie chodników w roku 2017 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez poszczególne Rejony Dróg Wojewódzkich –6 zadań

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogloszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.01.2017r.
wyniki do przetargu na Wykonywanie napraw awaryjnych, przeglądów okresowych i remontów pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, przyczep i maszyn drogowych będących
w użytkowaniu PZDW i jednostek terenowych w 2017r. – 9 Zadań


- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogloszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.01.2017r.
wyniki do przetargu na Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji środowiskowej i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa - Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski”

Planowane jest współfinansowanie projektu z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020.

- Zamówienie o wartości powyżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 19.12.2016r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23.12.2016r.
wyniki do przetargu na Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj„ zadania pn.: Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski


Planowane jest współfinansowanie projektu z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020.

- Zamówienie o wartości powyżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 13.12.2016r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16.12.2016r.
wyniki do przetargu na Obsługę, konserwację oraz utrzymanie sygnalizacji świetlnych na ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie w okresie od 01-01-2017r. do 31-12-2017r. – 6 zadań.

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogloszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.12.2016r.
wyniki do przetargu na „Zimowe utrzymanie chodników w roku 2017 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez poszczególne Rejony Dróg Wojewódzkich –8 zadań

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogloszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.12.2016r.
wyniki do przetargu na Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w roku 2017 na terenie województwa podkarpackiego - 3 zadania.

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogloszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.12.2016r.
wyniki do przetargu na Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w roku 2016 na terenie województwa podkarpackiego – zad. I.4 RDW Jarosław, zad. III.6 RDW Lubaczów

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogloszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.12.2016r.
wyniki do przetargu na Obsługa systemu alarmowego, ochrona fizyczna oraz stałe monitorowanie sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych systemach alarmowych zainstalowanych na moście przez rzekę Wisłę w miejscowości Połaniec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 w km 74+644, a także współpraca w tym zakresie z zamawiającym.

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.12.2016r.
wyniki do przetargu na Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul. Księżomost do DP 1334R”

Planowane jest współfinansowanie projektu z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020.

- Zamówienie o wartości powyżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 30.11.2016r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 02.12.2016r.
wyniki do przetargu na UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH BUDYNKÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE w 2017r. – 9 zadań

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.12.2016r.
wyniki do przetargu na 1. Zadanie Nr 1, 2 , 3 i 5 - Fizyczny dozór mienia Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w roku 2017
2. Zadanie Nr 4 - Fizyczny dozór osób i mienia Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w roku 2017.

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.11.2016r.
wyniki do przetargu na KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO PODKARPACKIEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE I JEDNOSTEK TERENOWYCH na lata 2017-2019r. – 32 ZADANIA


- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.11.2016r.
wyniki do przetargu na Grupowe ubezpieczenie pracowników Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników.

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogloszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.12.2016r.
wyniki do przetargu na Zadanie Nr 1 ,,Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i jednostek terenowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek oraz zwrot przesyłek niedoręczonych”.
Zadanie Nr 2 ,,Usług kurierskie” świadczone dla Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie


- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 22.11.2016r.
wyniki do przetargu na Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn. Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej– Etap I, II i III.

- Zadanie jest współfinansowane z funduszy europejskich z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 16.11.2016r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18.11.2016r.
wyniki do przetargu na Obsługę przeprawy promowej międzybrzegowej na rzece San (km 3+900)
w miejscowości Czekaj Pniowski w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol – Kosin Antoniów – Gorzyce na odcinku w km 23+275÷23+399 w 2016 roku, w dni robocze od godziny 6:00 do godziny 20:00, tj. 14 (czternaście) godzin.

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 14.11.2016r.
wyniki do przetargu na Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administracyjnych przez PZDW – Zakup wraz z montażem barier ochronnych w ciągu Nr 982 Szczucin – Jaślany m. Górki w km 18+728 ÷ 18+808 str. lewa - II przetarg.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 10.11.2016r.
wyniki do przetargu na Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów – Dylągówka w km 12+015 – 12+168 w m. Borek Stary

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.
- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 09.11.2016r.
wyniki do przetargu na Zakup wraz z dostawą mieszanki mineralno – asfaltowej masy na zimno do utrzymania dróg wojewódzkich – 222 tony.

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 08.11.2016r.
wyniki do przetargu na Dostawa oznakowania pionowego w roku 2016 (II dostawa) do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 08.11.2016r.
wyniki do przetargu na Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budowa mostu na rzece Wisłoka”

Planowane jest współfinansowane projektu z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020

- Zamówienie o wartości powyżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 15.11.2016r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17.11.2016r.
wyniki do przetargu na Remont odwodnienia: - zadanie nr 1- droga wojewódzka Nr 991 Lutcza – Krosno w miejscowości Korczyna, - zadanie nr 2 – droga wojewódzka Nr 992 Jasło – gr. państwa w miejscowości Jasło

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 04.11.2016r.
wyniki do przetargu na Wykonanie usługi wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego wraz z frezowaniem pniaków (7 zadań) IV kwartał 2016r.

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 26.10.2016r.
wyniki do przetargu na Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa DW 877 – łącznik pomiędzy autostradą A4 i DK 94”

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 26.10.2016r.
wyniki do przetargu na Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski – Bojanów - Nisko na odcinku od km 49+932 do km 50+767. Zad. nr 2: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski – Bojanów - Nisko w km 50+314,50 – 50+767 wraz z mostem na rzece Łęg w km 50+567 w miejscowości Przyszów (ETAP II od km 50+394,50 do km 50+767)

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 21.10.2016r.
wyniki do przetargu na Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej numer 875 (ulica Tomasza Michałka) z ulicami Mickiewicza i Klasztorną w Leżajsku.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 21.10.2016r.
wyniki do przetargu na Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administracyjnych przez PZDW – Zakup wraz z montażem barier ochronnych w ciągu Nr 982 Szczucin – Jaślany m. Górki w km 18+728 ÷ 18+808 str. Lewa.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 21.10.2016r.
wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza – Krosno polegająca na budowie chodnika w km 3+197÷3+377 str. lewa w m. Krasna

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 20.10.2016r.
wyniki do przetargu na „Zaopatrywanie w produkty paliwowe i pozapaliwowe pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych i maszyn drogowych będących w użytkowaniu tut. Zarządu i podległych jednostek na terenie województwa podkarpackiego oraz dostawę oleju opałowego w 2017 roku – Zadanie 1-15”

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20.10.2016r.
wyniki do przetargu na Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza
w km 4+350 – 4+410,50 w m. GODOWA
- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 19.10.2016r.
wyniki do przetargu na Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów – Dylągówka w km 12+015 – 12+168 w m. Borek Stary

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 19.10.2016 r.
wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 rz. Wisła –Baranów Sandomierski – Wola Baranowska – Majdan Królewski – Nisko polegająca na budowie ścieżki rowerowej dopuszczeniem ruchu pieszych w km 10+474 – 10+558,50 str. prawa w m. Wola Baranowska

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 18.10.2016r.
wyniki do przetargu na „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania – 4 zadania”
- zadanie Nr 1 – dostawa sprzętu komputerowego
- zadanie Nr 2 – dostawa sprzętu komputerowego
- zadanie Nr 3 – dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
- zadanie Nr 4 – dostawa sprzętu komputerowego


- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.10.2016r.
wyniki do przetargu na „Remont balustrady mostowej mostu w km 7+951 str. lewa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 895 Uherce Mineralne – Solina – Myczków w m. Bóbrka"

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 12.10.2016r.
wyniki do przetargu na Ubezpieczenie PZDW w Rzeszowie na 2017 r. w zakresie:
-ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności PZDW za rok 2017 – część I – drogi, budynki, budowle.
-ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności PZDW za rok 2017 – część II – komunikacja.
-ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności PZDW za rok 2017 – część III – jednostka pływająca.


- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 11.10.2016r.
wyniki do przetargu na Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Bełżec od km 39+250 do km 39+700 strona prawa w miejscowości Dachnów - II przetarg.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 11.10.2016r.
wyniki do przetargu na „Remont chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów- Dębica w m. Padew Narodowa km 11+730 – 12+005 strona lewa - roboty wykonywane w km 11+730 – 11+930 str. lewa”- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 10.10.2016r.
wyniki do przetargu na Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w km 182+423 – 182+593,30 w m. Szklary

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 10.10.2016r.
wyniki do przetargu na Przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 872 rz. Wisła – Baranów Sandomierski – Wola Baranowska – Majdan Królewski – Bojanów – Nisko wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km 50+568 (49+860) do km 50+640 (49+932) w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Świniary – Rzeka Wisła – Baranów Sandomierski – Wola Baranowska – Majdan Królewski – Bojanów - Nisko na odcinku od km 49 + 932 do km 50 + 767, Zad. NR 1; Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Świniary – Rzeka Wisła – Baranów Sandomierski – Wola Baranowska – Majdan Królewski – Bojanów - Nisko na odcinku od km 49 + 932 do km 50+314,50 wraz z mostem na starorzeczu rzeki Łęg w km 50+097 w m. Przyszów.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 07.10.2016r.
wyniki do przetargu na Rozbudowa drogi w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 Tarnobrzeg – Grębów – Stalowa Wola polegająca na budowie chodnika w km 13+945 – 14+137,33 w m. Stale

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 29.09.2016r.
wyniki do przetargu na Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 989 Strzyżów – Lutcza w km 7+440-7+495 str. lewa w m. Żyznów

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 29.09.2016r.
wyniki do przetargu na Budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza – Krosno w km 6+904 – 7+050 w m. Wojaszówka.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 28.09.2016r.
wyniki do przetargu na Remont przepustu drogowego 2ø100 w ciągu drogi wojewódzkiej drogi wojewódzkiej Nr 889 w km 14+905 w miejscowości Nagórzany.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 23.09.2016r.
wyniki do przetargu na Remont stacji trafo na Bazie w Koniaczowie zasilającej bazę RDW Jarosław oraz GDDKiA O/Rzeszów, RDK Jarosław z/s w Żurawicy

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 23.09.2016r.
wyniki do przetargu na „Remont balustrady mostowej mostu w km 7+951 str. lewa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 895 Uherce Mineralne – Solina – Myczków w m. Bóbrka"

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 22.09.2016r.
wyniki do przetargu na Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik Szklary m. Wola Dalsza w km 39+657 – 39+810 str. lewa

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 22.09.2016r.
wyniki do przetargu na Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Szklary w km 38+572
– 39+430 str. lewa w miejscowości Wola Dalsza polegający na wykonaniu nawierzchni na szerokości zjazdów do posesji


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 22.09.2016r.
wyniki do przetargu na Przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 872 rz. Wisła – Baranów Sandomierski – Wola Baranowska – Majdan Królewski – Bojanów – Nisko wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km 50+568 (49+860) do km 50+640 (49+932) w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Świniary – Rzeka Wisła – Baranów Sandomierski – Wola Baranowska – Majdan Królewski – Bojanów - Nisko na odcinku od km 49 + 932 do km 50 + 767, Zad. NR 1; Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Świniary – Rzeka Wisła – Baranów Sandomierski – Wola Baranowska – Majdan Królewski – Bojanów - Nisko na odcinku od km 49 + 932 do km 50+314,50 wraz z mostem na starorzeczu rzeki Łęg w km 50+097 w m. Przyszów.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 19.09.2016r.
wyniki do przetargu na Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 993 Wola Cieklińska-Dukla w km 25+076-25+670 w m. Samoklęski

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 19.09.2016r.
wyniki do przetargu na Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów – Dylągówka w km 18+438-18+784 str. lewa w m. Hyżne.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 19.09.2016r.
wyniki do przetargu na Remont (odnowę) drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa – Jarosław w km 4+262 – 4+712 w miejscowości Leżachów.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 16.09.2016r.
wyniki do przetargu na Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów
– Dylągówka w km 65+049,70 – 65+209 str. prawa w m. Dylągówka


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 16.09.2016r.
wyniki do przetargu na „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w km 31+705÷31+778 w m. Glinik”

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 15.09.2016r.
wyniki do przetargu na Remont (odnowę) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska km 208+827 – 209+577 w miejscowości Dydnia.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 15.09.2016r.
wyniki do przetargu na Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w km 35+868 – 36+175 w m. Wielopole Skrzyńskie


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 14.09.2016r.
wyniki do przetargu na Remont chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w Pułanki km 29+900 – 30+300 strona prawa – roboty wykonywane w km 29+900-30+142

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 14.09.2016r.
wyniki do przetargu na Przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 872 rz. Wisła – Baranów Sandomierski – Wola Baranowska – Majdan Królewski – Nisko polegającą na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w km 10+558,5 – 11+110 str. prawa w m. Wola Baranowska.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 13.09.2016r.
wyniki do przetargu na Wykonanie analizy porealizacyjnej zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom – Barwinek i nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71 – etap IV”.

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 12.09.2016r.
wyniki do przetargu na Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa
w miejscowości Wielopole Skrzyńskie km 33+750 – 34+500.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 12.09.2016r.
wyniki do przetargu na Remont (odnowę) nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Mielec w m. Janowiec km 14+550-14+900.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 12.09.2016r.
wyniki do przetargu na Budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza – Krosno w km 6+904 – 7+050 w m. Wojaszówka.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 09.09.2016r.
wyniki do przetargu na Wykonanie analizy porealizacyjnej zadania pn.: „Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa - w ciągu drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok”

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 09.09.2016r.
wyniki do przetargu na Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza – Krosno w km 7+145 – 7+448 w m. Bajdy

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 08.09.2016r.
wyniki do przetargu na Czyszczenie nawierzchni porowatej PA8 tzw. „cichej nawierzchni” w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 na odcinku Naklik – Leżajsk

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 08.09.2016r.
wyniki do przetargu na Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów – Lubaczów
– Krowica Hołodowska – gr. państwa od km 3+855 do km 3+962 ul. Mickiewicza
w Lubaczowie

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 08.09.2016r.
wyniki do przetargu na Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska km 115+875 – 117+675 w miejscowości Adamówka – roboty wykonywane w km 115+875 – 117+440.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 07.09.2016r.
wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 od km 57+404,66 do km 57+636
- budowa ścieżki rowerowej i chodnika dla pieszych wraz z remontem zjazdów oraz przebudową rowu otwartego na rów kryty w pasie drogowym (dz. nr ewid. 1631) drogi wojewódzkiej Nr 985 po str. prawej w m. Kozłów.


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 07.09.2016r.
wyniki do przetargu na Wykonanie przeglądów szczegółowych (5-cio letnich) wybranych przepustów na terenie województwa podkarpackiego, będących w zarządzie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 07.09.2016r.
wyniki do przetargu na „Wykonanie map akustycznych obszarów położonych w otoczeniu dróg wojewódzkich
o średniorocznym natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów oraz wykonanie okresowego pomiaru poziomu hałasu dróg wojewódzkich o średniorocznym natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów.”

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 06.09.2016r.
wyniki do przetargu na Remont (odnowę) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska km 160+750-161+750 w miejscowości Kańczuga, ul. Węgierska.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 06.09.2016r.
wyniki do przetargu na Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Domaradz miejscowość Bachórz km 39+450 – 39+900 i km 40+085 – 40+157 strona prawa – roboty wykonywane w km 39+450 – 39+800 strona prawa

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 05.09.2016r.
wyniki do przetargu na Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Bełżec od km 39+250 do km 39+700 strona prawa w miejscowości Dachnów.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 05.09.2016r.
wyniki do przetargu na Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji środowiskowej i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Jeżowe – Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze”

- Zamówienie o wartości powyżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 02.09.2016r.
wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 881 – ul. Kraszewskiego i ul. Cetnarskiego w Łańcucie polegająca na budowie kanalizacji deszczowej wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej na odcinku od km 22+146 do km 23+516,7 km, przebudowie jezdni i budowie chodnika na odcinku 22+146 do 23+067,5 km
- Remont jezdni i chodników od km 23+067,5 do km 23+516,7
- Budowa odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do potoku Mikośka i umocnieniem potoku w rejonie mostu w ciągu ul. Cetnarskiego w m. Łańcut”

w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski
– Łańcut – Kańczuga – Żurawica na odcinku Czarna – Łańcut wraz z budową mostu
na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie”.
- Zamówienie o wartości powyżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 02.09.2016r.
wyniki do przetargu na „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km 21+501 – 21+541 w m. Dobrzechów” .

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 02.09.2016r.
wyniki do przetargu na Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska”

- Zamówienie o wartości powyżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 02.09.2016r.
wyniki do przetargu na Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej wraz z decyzją ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: "PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA BUDOWY NOWEGO ODCINKA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 987 KOLBUSZOWA – SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI W M. SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI" – REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU POIIŚ 5.1-7 „MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 30/C-E 30, ODCINEK KRAKÓW – RZESZÓW, ETAP III”

- Zamówienie o wartości powyżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 02.09.2016r.
wyniki do przetargu na „Remont chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów- Dębica w m. Padew Narodowa km 11+730 – 12+005 strona lewa - roboty wykonywane w km 11+730 – 11+930 str. lewa” .

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 02.09.2016r.
wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Żurawica w zakresie budowy chodnika w km 2+182÷2+300 str. prawa i w km 2+285÷2+555 str. lewa w m. Sokołów Małopolski – Trzebuska.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 01.09.2016r.
wyniki do przetargu na Remont pokrycia dachu nad częścią socjalną budynku warsztatowego wraz z wymiana drzwi zewnętrznych w Wysoczanach na bazie RDW Rymanów.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 31.08.2016r.
wyniki do przetargu na Remont wiaty na materiały do zimowego utrzymania dróg na bazie RDW Jarosław w m. Koniaczów.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 31.08.2016r.
wyniki do przetargu na Remont przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Domaradz w km 9+416 (strona lewa) w miejscowości Wapowce - II przetarg

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 31.08.2016r.
wyniki do przetargu na Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w m. Zabłotce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok w km 29+020÷29+164.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 27.07.2016r.
wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa – Jarosław km 11+775,00 -
13+000,00 m. Wiązownica w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej
Nr 870 Sieniawa – Jarosław km 11+775,00 - 13+731,10 m. Wiązownica.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 27.07.2016r.
wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 rz. Wisła- Baranów Sandomierski –
Majdan Królewski -Nisko w km 61+300 - 61+560 ul. Głowackiego w m. Nisko

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 27.07.2016r.
wyniki do przetargu na Opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej dla zadań pn.:
1. Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. "Zabezpieczenie osuwiska w km 40+470 drogi wojewódzkiej nr 894 Hoczew – Wołkowyja – Czarna w m. Polana”.

2. Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. "Zabezpieczenie osuwiska obejmującego odcinek drogi wojewódzkiej nr 894 Hoczew – Wołkowyja – Czarna od km 40+700 – 40+735 w m. Polana.

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 27.07.2016r.
wyniki do przetargu na „Remont kładek przy obiektach mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce:
Zad. Nr 1 – remont kładki dla pieszych przy moście przez potok bez nazwy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km 23+160 strona prawa w miejscowości Kalembina;
Zad. Nr 2 – remont kładki dla pieszych przy moście przez potok Pstrągówka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km 26+276 strona lewa w miejscowości Wiśniowa"


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 27.07.2016r.
wyniki do przetargu na Remont przepustu w km 65+052 wraz z odtworzeniem rowu po str. lewej w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Szklary polegająca na budowie chodnika w km 64+993,40 - 65+209 Str. prawa w m. Dylągówka

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 27.07.2016r.
wyniki do przetargu na Budowa chodnika pieszego w km 163+455÷163+555 wraz z zatoką autobusową w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w m. Siedleczka.- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 27.07.2016r.
wyniki do przetargu na „Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW - Zakup wraz z montażem oznakowania przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Mielec - Dębica w km 14+181 m. Padew Narodowa”

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 26.07.2016r.
wyniki do przetargu na Remont przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. - Łańcut – Kańczuga – Żurawica w km 77+157 w miejscowości Żurawica”

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 26.07.2016r.
wyniki do przetargu na Remont przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Domaradz w km 9+416 (strona lewa) w miejscowości Wapowce

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 26.07.2016r.


nie znaleziono strony.


powrót
 
Wrota Podkarpackie Ministerstwo Infrastruktury Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad edroga.pl greenvelo.pl
  ostatnia aktualizacja strony : 2017-11-21 14:45:28