STRONA GŁÓWNA O FIRMIE KONTAKT LINKI POCZTA PRZEZ WWW    
 

MENU

  INFORMACJE
  WYDZIAŁY
  DOKUMENTY
  UTRUDNIENIA
  UTRUDNIENIA KRÓTKOTRWAŁE
  SIEĆ DROGOWA
  ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
  KOMUNIKATY ZIMOWE
  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  OGŁOSZENIA
  KANAŁY TECHNOLOGICZNE
  MAPY AKUSTYCZNE
  INWESTYCJE
  RACHUNKI BANKOWE
  STATYSTYKI
  OFERTY PRACY
 

AKTUALNOŚCI

2017-10-30      Przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie stosownych decyzji oraz pełnienie nadzoru autorskiego...
więcej ... 
2017-10-16      Przetarg
„Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020...
więcej ... 
2017-10-11      Przetarg
Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa...
więcej ... 
2017-09-18      Oferta pracy
Specjalista – Wydział Zamówień Publicznych nr 8/2017
więcej ... 
2017-08-23      Oferta pracy
Specjalista - Wydział Funduszy Unijnych 6/2017
więcej ... 
 


Pełnienie nadzoru branżowego nad robotami sanitarnymi, gazowymi i telekomunikacyjnych dla inwestycji: „Rozbudowa drogi woj. nr 881 Sokołów Młp. - Łańcut - Kańczuga - Żurawica w km od 21+040,00 do km 21+960 w m. Krzemienica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”„Określenie aktualnej nośności obiektów poprzez wykonanie obliczeń statyczno – wytrzymałościowych z uwzględnieniem stanu technicznego dla obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Żurawica: 1. most przez rzekę Mleczka w miejscowości Kańczuga w km 41+236; 2. most przez rzekę Rączyna w miejscowości Pantalowice w km 44+892; 3. most przez rzekę Rzeplin w miejscowości Rozbórz Dolny w km 48+755; 4. most przez rzekę Jodłówka w miejscowości Rozbórz Okrągły w km 49+802”


 
Wrota Podkarpackie Ministerstwo Infrastruktury Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad edroga.pl greenvelo.pl
  ostatnia aktualizacja strony : 2017-09-22 14:16:18