STRONA GŁÓWNA O FIRMIE KONTAKT LINKI POCZTA PRZEZ WWW    
 

MENU

  INFORMACJE
  WYDZIAŁY
  DOKUMENTY
  UTRUDNIENIA
  UTRUDNIENIA KRÓTKOTRWAŁE
  SIEĆ DROGOWA
  ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
  KOMUNIKATY ZIMOWE
  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  OGŁOSZENIA
  KANAŁY TECHNOLOGICZNE
  MAPY AKUSTYCZNE
  INWESTYCJE
  RACHUNKI BANKOWE
  STATYSTYKI
  OFERTY PRACY
 

AKTUALNOŚCI

2017-10-30      Przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie stosownych decyzji oraz pełnienie nadzoru autorskiego...
więcej ... 
2017-10-16      Przetarg
„Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020...
więcej ... 
2017-10-11      Przetarg
Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa...
więcej ... 
2017-09-18      Oferta pracy
Specjalista – Wydział Zamówień Publicznych nr 8/2017
więcej ... 
2017-08-23      Oferta pracy
Specjalista - Wydział Funduszy Unijnych 6/2017
więcej ... 
 

Ogłoszenie postępowania

Sprzedaż zlikwidowanych środków trwałych będących w użytkowaniu PZDW i jednostek terenowych – aukcja II

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ZLIKWIDOWANYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH  - AUKCJA II  -  z dnia  27.09.2016r.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 13 października 2016r. o godz. 9:00  w siedzibie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. T. Boya Żeleńskiego 19a. (świetlica - sutereny).


Warunkiem do przystąpienia do przedmiotowego przetargu  jest wniesienie wadium w podanej wysokości. Wadium należywpłacić przelewem elektronicznym na konto sprzedającego nr. 39 1020 4391 0000 6102 0159 2427. Środki wpłacone na poczet wadium muszą znajdować się na koncie sprzedającego najpóźniej 2 dni przed datą aukcji


Środki trwałe przeznaczone do sprzedaży w przedmiotowej aukcji można oglądać we wskazanych lokalizacjach w jednostkach terenowych Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, w dni robocze w godz. 8.00 do 14.00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z rejonami. Oględziny środków trwałych w jednostkach terenowych do 12 października 2016r.


Nabywca zobowiązany jest do podpisania protokołu z aukcji oraz odbioru faktury VAT w terminie 5 dni od dnia zakończenia aukcji.


Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, w przypadku zaistnienia sytuacji wylicytowania środka trwałego przez uczestnika aukcji, a nie uiszczenia wpłaty za jego nabycie na podstawie wystawionej f-ry VAT w terminie 7 dni roboczych od dnia wystawienia f-ry. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte lub nie będą brały udziału w aukcji, zostanie zwrócone na podany rachunek bankowy w oświadczeniu.                                           
 
Wszelkie dane dotyczące licytacji są umieszczone na naszej stronie:  aukcja2.zip

 
Wrota Podkarpackie Ministerstwo Infrastruktury Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad edroga.pl greenvelo.pl
  ostatnia aktualizacja strony : 2017-09-22 14:16:18