STRONA GŁÓWNA O FIRMIE KONTAKT LINKI POCZTA PRZEZ WWW    
 

MENU

  INFORMACJE
  WYDZIAŁY
  DOKUMENTY
  UTRUDNIENIA
  UTRUDNIENIA KRÓTKOTRWAŁE
  SIEĆ DROGOWA
  ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
  KOMUNIKATY ZIMOWE
  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  OGŁOSZENIA
  KANAŁY TECHNOLOGICZNE
  MAPY AKUSTYCZNE
  INWESTYCJE
  RACHUNKI BANKOWE
  STATYSTYKI
  OFERTY PRACY
 

AKTUALNOŚCI

2018-01-11      Przetarg
Budowa mostu na rzece Tanew w miejscowości Ulanów w km 8+540 w ramach zadania pn.: „Budowa DW nr...
więcej ... 
2018-01-10      Przetarg
„Budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp.- Łańcut-Kańczuga-Żurawica od km 16+660...
więcej ... 
2018-01-04      Przetarg
Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: „Wykonanie w systemie...
więcej ... 
2017-11-20      Oferta pracy
Referent – Wydział Administracji nr 13/2017
więcej ... 
2017-11-08      Oferta pracy
Specjalista – Wydział Funduszy Unijnych nr 11/2017
więcej ... 
 

ZPORR 4

Projekt Nr Z/2.18/I/1.1.1/14/04 „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 877 odcinek Leżajsk – Łańcut i dróg łącznikowych”

GALERIA ZDJĘĆ

W roku 2004r. PZDW w Rzeszowie złożyło wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Projektu pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 877 odcinek Leżajsk – Łańcut i dróg łącznikowych” realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006. Uchwałą Nr 143/2217/04 z dnia 19 października 2004r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zaopiniował pozytywnie przedmiotowy Projekt. W dniu 09.03.2005r podpisana została Umowa nr Z/2.18/I/1.1.1/14/04/U/9/05 o dofinansowanie w/w Projektu pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Dyrektorem PZDW w Rzeszowie.

Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut - Szklary wraz z trzema drogami powiatowymi o numerach 260,261 i 266. Początek odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 objętego projektem znajduje się w miejscowości Leżajsk w km 14+875, tj. na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 77 Lipnik – Przemyśl. Koniec zlokalizowany jest w km 44+121 w miejscowości Łańcut, na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 4 Jędrzychowice – Korczowa.
W ramach projektu przebudowie zostaną poddane również następujące drogi powiatowe:
· nr 260 Maleniska – Brzóza Królewska na odcinku Maleniska – Wilkowyja o długości 2,9 km,
· nr 261 Wilkowyja – Giedlarowa o długości 3,0 km,
· nr 266 Biedaczów – Grodzisko Górne na odcinku o długości 6,7 km.

Długość odcinka drogi wojewódzkiej wynosi 29,3 km, natomiast łączna długość przebudowywanych dróg powiatowych wynosi 12,6 km.

Lokalizacja zadania:
- województwo podkarpackie;
- powiaty: leżajski, łańcucki;
- gminy: Leżajsk, Rakszawa, Żołynia, Czarna, Łańcut, Grodzisko Dolne.

Zakres robót:
- Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do obciążenia 100 kN/oś,
- Poszerzenie jezdni do szerokości 7,0 m,
- Wykonanie obustronnych poboczy o szerokości,
- Budowa chodników dla pieszych oraz zatok autobusowych,
- Przebudowa istniejących chodników i zatok autobusowych,
- Poszerzenie istniejącego wiaduktu nad drogą lokalną w Leżajsku,
- Odcinkowa budowa kanalizacji deszczowej w Łańcucie,
- Lokalna przebudowa oświetlenia drogowego w Leżajsku i Łańcucie,
- Przebudowa i zabezpieczenie kolidującego uzbrojenia terenu na terenie Leżajska i Łańcuta (sieć elektryczna, teletechniczna i wodociągowa).

Przebudowa dróg nr 260, 261 i 266 polegać będzie na wykonaniu nowych warstw bitumicznych celem wzmocnienia istniejącej konstrukcji nawierzchni do nacisku 80 kN/oś. Szerokość jedni na przebudowywanych drogach pozostanie bez zmian i będzie wynosić do 5,5 m.

Termin realizacji zadania: 2005 – 2006

Drogi powiatowe nr 260 i 261 stanowić będą po przebudowie „łącznik” pomiędzy drogami wojewódzkimi nr 877 i nr 875 Mielec – Leżajsk a jednocześnie awaryjne obejście Leżajska. Droga nr 266 będzie elementem trasy łączącej drogę nr 877 z drogą krajową nr 77 z pominięciem Leżajska.

 

 
Wrota Podkarpackie Ministerstwo Infrastruktury Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad edroga.pl greenvelo.pl
  ostatnia aktualizacja strony : 2017-11-21 14:45:28