STRONA GŁÓWNA O FIRMIE KONTAKT LINKI POCZTA PRZEZ WWW    
 

MENU

  INFORMACJE
  WYDZIAŁY
  DOKUMENTY
  UTRUDNIENIA
  UTRUDNIENIA KRÓTKOTRWAŁE
  SIEĆ DROGOWA
  ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
  KOMUNIKATY ZIMOWE
  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  OGŁOSZENIA
  KANAŁY TECHNOLOGICZNE
  MAPY AKUSTYCZNE
  INWESTYCJE
  RACHUNKI BANKOWE
  STATYSTYKI
  OFERTY PRACY
 

AKTUALNOŚCI

2018-01-11      Przetarg
Budowa mostu na rzece Tanew w miejscowości Ulanów w km 8+540 w ramach zadania pn.: „Budowa DW nr...
więcej ... 
2018-01-10      Przetarg
„Budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp.- Łańcut-Kańczuga-Żurawica od km 16+660...
więcej ... 
2018-01-04      Przetarg
Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: „Wykonanie w systemie...
więcej ... 
2017-11-20      Oferta pracy
Referent – Wydział Administracji nr 13/2017
więcej ... 
2017-11-08      Oferta pracy
Specjalista – Wydział Funduszy Unijnych nr 11/2017
więcej ... 
 

Projekt Nr Z/2.18/I/1.1.1/12/04 „Przebudowa drogi woj. Nr 886 Domaradz – Sanok, km 0+000 – 29+511 z wyłączeniem odcinka 10+300 – 17+450”

GALERIA ZDJĘĆ

W roku 2004r. PZDW w Rzeszowie złożyło wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Projektu pn.: „Przebudowa drogi woj. Nr 886 Domaradz – Sanok, km 0+000 – 29+511 z wyłączeniem odcinka 10+300 – 17+450” realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006. Uchwałą Nr 143/2217/04 z dnia 19 października 2004r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zaopiniował pozytywnie przedmiotowy Projekt. W dniu 25.04.2005r podpisana została Umowa nr Z/2.18/I/1.1.1/12/04/U/12/05
o dofinansowanie w/w Projektu pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Dyrektorem PZDW
w Rzeszowie.

Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz –Sanok. Początek drogi objętej projektem znajduje się w miejscowości Domaradz w km 0+000, tj. na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 9 Radom – Barwinek. Koniec zlokalizowany jest w km 29+511, w miejscowości Sanok, na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 28 Zator – Medyka. Całkowita długość odcinka drogi objętego projektem wynosi 22,4 km.

Projekt nie obejmuje odcinka drogi przebiegającego przez miasto Brzozów oraz wieś Humniska i częściowo Grabownica, tj. od km 10+300 (skrzyżowanie z drogą powiatową Brzozów – Hłudno) do km 17+450 (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 835 Lublin-Przeworsk - Grabownica). Nie ujęcie w zakresie projektu odcinka drogi przebiegającego przez Brzozów podyktowane jest planowaną budową obwodnicy miasta do 2010 roku. Natomiast odcinek drogi przebiegający przez Humniska został zmodernizowany w roku 2001.

Lokalizacja zadania:
- województwo: podkarpackie;
- powiaty: brzozowski, sanocki;
- gminy: Sanok, Brzozów, Domaradz, Jasienica Rosielna.

Zakres robót:
- Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do obciążenia 100 kN/oś,
- Poszerzenie jezdni do szerokości 6,0 m,
- Wykonanie obustronnych poboczy umocnionych o szerokości do 1,25m
- Budowa chodników dla pieszych oraz zatok autobusowych,
- Przebudowa istniejących chodników i zatok autobusowych,
- Odtworzenie, przebudowa i uzupełnienie przepustów pod zjazdami
- Renowacja systemu odwodnienia

Termin realizacji zadania: 2005-2007

 

 
Wrota Podkarpackie Ministerstwo Infrastruktury Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad edroga.pl greenvelo.pl
  ostatnia aktualizacja strony : 2017-11-21 14:45:28