STRONA GŁÓWNA O FIRMIE KONTAKT LINKI POCZTA PRZEZ WWW    
 

MENU

  INFORMACJE
  WYDZIAŁY
  DOKUMENTY
  UTRUDNIENIA
  UTRUDNIENIA KRÓTKOTRWAŁE
  SIEĆ DROGOWA
  ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
  KOMUNIKATY ZIMOWE
  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  OGŁOSZENIA
  KANAŁY TECHNOLOGICZNE
  MAPY AKUSTYCZNE
  INWESTYCJE
  RACHUNKI BANKOWE
  STATYSTYKI
  OFERTY PRACY
 

AKTUALNOŚCI

2018-01-11      Przetarg
Budowa mostu na rzece Tanew w miejscowości Ulanów w km 8+540 w ramach zadania pn.: „Budowa DW nr...
więcej ... 
2018-01-10      Przetarg
„Budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp.- Łańcut-Kańczuga-Żurawica od km 16+660...
więcej ... 
2018-01-04      Przetarg
Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: „Wykonanie w systemie...
więcej ... 
2017-11-20      Oferta pracy
Referent – Wydział Administracji nr 13/2017
więcej ... 
2017-11-08      Oferta pracy
Specjalista – Wydział Funduszy Unijnych nr 11/2017
więcej ... 
 

Projekt Nr Z/2.18/I/1.1.1/7/04 „Przebudowa drogi woj. Nr 871 Tarnobrzeg –  Stalowa Wola w km 13+689 – 37+884”

GALERIA ZDJĘĆ

W roku 2004r. PZDW w Rzeszowie złożyło wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Projektu pn.: „Przebudowa drogi woj. Nr 871 Tarnobrzeg –  Stalowa Wola w km 13+689 – 37+884” realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006. Uchwałą Nr 143/2217/04 z dnia 19 października 2004r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zaopiniował pozytywnie przedmiotowy Projekt. W dniu 25.04.2005r podpisana została Umowa nr Z/2.18/I/1.1.1/7/04/U/11/05 o dofinansowanie w/w Projektu pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Dyrektorem PZDW w Rzeszowie.

Droga wojewódzka Nr 871 biegnie od granicy z województwem Świętokrzyskim
w m. Tarnobrzeg km 0+000 do drogi krajowej Nr 77 Lipnik - Nisko - Jarosław – Przemyśl
w m. Stalowa Wola km 37+884. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie administruje odcinkiem km 13+689 – 37+884 (długość  24,195 km), natomiast odcinek początkowy km 0+000 – 13+689 podlega pod Zarząd Miasta Tarnobrzega.

Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 871 Tarnobrzeg – Stalowa Wola w km 13+689 ÷ 37+880, z wyłączeniem odcinków 16+706 ÷ 18+600, 21+510,92 ÷ 26+551,89 i 36+995 ÷ 37+412. Początek projektowanej przebudowy tj. km 13+689 znajduje się na granicy administrowanej przez miasto Tarnobrzeg. Koniec przebudowy drogi zlokalizowano w km 37+880 na granicy działki drogowej zlokalizowanej przed skrzyżowaniem z drogą krajową Nr 77 Lipnik - Nisko - Jarosław – Przemyśl w miejscowości Stalowa Wola. Z realizacji wyłączone są następujące odcinki:
- 16+706 ÷ 18+600 – odcinek drogi na obszarze szkód górniczych – Jeziórko
- 21+510,92 ÷ 26+551,89 – planowana w latach 2006 – 2007 budowa obwodowej Grębowa
- 36+995÷37+412 – planowany w latach 2006 – 2007 remont wiaduktu nad linii PKP w Stalowej Woli

Lokalizacja zadania:
- województwo podkarpackie;
- powiaty: tarnobrzeski, stalowowolski;
- gminy: Grębów, Stalowa Wola

Zakres robót:
- Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do obciążenia 100 kN/oś,
- Poszerzenie jezdni do szerokości 6,0 m,
- Wykonanie obustronnych poboczy umocnionych
- Budowa chodników dla pieszych oraz zatok autobusowych,
- Przebudowa istniejących chodników i zatok autobusowych,
- Odtworzenie, przebudowa i uzupełnienie przepustów pod zjazdami
- Renowacja systemu odwodnienia

Termin realizacji zadania: 2005 – 2007

 

 
Wrota Podkarpackie Ministerstwo Infrastruktury Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad edroga.pl greenvelo.pl
  ostatnia aktualizacja strony : 2017-11-21 14:45:28