Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacje o inwestycji


Opublikowano: 2021-04-13

Tytuł projektu: Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów

 

Informacje ogólne

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie aktualnie realizuje program pn. „Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów”. Projekt obejmuje wykonanie 15 zadań rozmieszczonych na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego w systemie „Zaprojektuj i buduj” oraz „Buduj” o łącznej wartości 13 217 042,03 zł. Okres realizacji wszystkich zadań: 2019 – 2021r.

W dniu 27.09.2019r została podpisana Umowa pomiędzy Województwem Podkarpackim a Wojewodą Podkarpackim o przekazaniu dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa na realizacje ww. zadania w kwocie 10 000 000,00 zł z późniejszymi aneksami.

Środki finansowe przewidziane na realizację zadania:

Łącznie: 12 534 874,64 zł

Dotacja BP: 9 751 064,00 zł

BW: 2 783 810,64 zł

Ogólna charakterystyka projektu

Zadanie składa się z 15 elementów (podzadań) komplementarnych rozmieszczonych na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego, które po ich wykonaniu staną się w pełni funkcjonalne pod względem turystycznym oraz infrastrukturalnym.

Do chwili obecnej wykonano wszystkie podzadania – oprócz nr 15 (Rondo w m. Cisna), którego rzeczowe zakończenie zaplanowano do końca 2021 roku. W najbliższych dniach planowane jest uzyskanie decyzji ZRID dotyczącej przedmiotowego zadania.

Walory krajobrazowe, rzeźba terenu, niski poziom zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, bioróżnorodność przy jednoczesnej wysokiej lesistości, niski poziom zaludnienia sprawiają, że Bieszczady są jednym z najbardziej atrakcyjnych regionów turystycznych. Aby w pełni wykorzystać walory turystyczne tego regionu niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej dostępności komunikacyjnej oraz rozwoju infrastruktury turystycznej. Dla potrzeb odwiedzających Bieszczady winny być modernizowane i budowane drogi oraz realizowana infrastruktura uzupełniająca, w tym budowa zjazdów, chodników, miejsc postojowych, parkingów, punktów widokowych, szczególnie w zakresie umożliwienia dostępu do głównych atrakcji turystycznych. Działanie takie będzie miało kluczowe znaczenie dla wyższej satysfakcji z pobytu oraz poprawy turystycznego wizerunku województwa.

 

Zakres rzeczowy projektu

Wykaz zadań:

Zadanie 1 - Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 896 w km 40+110 strona prawa w m. Bereżki.

Zadanie 2 Etap I -Odtworzenie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa - Cisna - Wołosate – Granica Państwa na odcinku od km 108+707 do km 110+250.

Zadanie 2 Etap II - Odtworzenie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa - Cisna - Wołosate – Granica Państwa wraz z elementami organizacji ruchu.

Zadanie 3 -Przebudowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – granica państwa w km 97+017 strona prawa, wraz z modernizacją nawierzchni na odcinku od km 96+590 do km 97+370".

Zadanie 4 -Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – granica państwa, na odcinku około od km 91+900 do km 92+100 polegająca na budowie pasów ruchu dla pojazdów skręcających na parking na Przełęcz Wyżną.

Zadanie 5 -Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – granica państwa z drogą powiatową 2306R w m. Brzegi Górne w km 94+461.

Zadanie 6 -Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – granica państwa polegająca na budowie zatok postojowych w km 93+634 i 95+312 strona prawa.

Zadanie 7 Przebudowa parkingu przy drodze wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate - granica państwa w km 59+466 w m. Szczerbanówka.

Zadanie 8 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne polegająca na budowie punktu kontroli samochodów ciężarowych w km 5+080 strona lewa w m. Hoszów.

Zadanie 9 Remont parkingu wraz z drogą dojazdową i zjazdem indywidualnym z drogi wojewódzkiej nr 894 Lesko - Hoczew – Wołkowyja – Czarna w km 42+608 strona lewa w m. Polana.

Zadanie 10 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 894 Lesko - Hoczew – Wołkowyja – Czarna polegająca na budowie obiektów i urządzeń obsługi uczestników ruchu w km 5+550 strona lewa w m. Hoczew.

Zadanie 11 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – granica państwa polegająca na budowie zatoki postojowej w km 92+800.

Zadanie 12 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – granica państwa w rejonie stacji Bieszczadzkiej Kolejki Wąskotorowej w m. Majdan od km 64+450 do km 65+220 polegająca na budowie chodnika i utwardzeniu części działki nr 206/2 wraz z budową/ przebudową niezbędnej infrastruktury, budowli i urządzeń budowlanych.

Zadanie 13 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – granica państwa polegająca na budowie chodnika na odcinku od km 83+632 do km 84+292 strona prawa w m. Wetlina.

Zadanie Nr 14 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne polegająca na budowie obiektów i urządzeń obsługi uczestników ruchu w km 38+060 strona lewa.

Zadanie 15 Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 893 Hoczew – Cisna i Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate - granica państwa, polegająca na budowie ronda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Cisna.

Cele projektu

Zakładane efekty realizowanych działań:

-  poprawa dostępności i ekspozycji turystycznej terenów, miejsc, obiektów oraz zbiorów mających charakter ogólnopolskich oraz ponadregionalnych atrakcji turystycznych,

-  poprawa turystycznego wizerunku województwa podkarpackiego,

-  rozwój nowych atrakcji turystycznych,

-  poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- przeciwdziałanie wykluczeniu obszarów Bieszczad.


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-04-13 14:05:43

Data modyfikacji: 2021-06-24 12:07:21

Wersja: 10

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2021-04-13 14:05:44
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2021-04-13 14:07:47
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2021-04-13 14:08:31
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2021-04-13 14:12:20
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2021-04-13 14:14:46
Podgląd
Wersja
6
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2021-04-19 13:47:56
Podgląd
Wersja
7
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2021-04-19 13:50:44
Podgląd
Wersja
8
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2021-04-27 08:47:30
Podgląd
Wersja
9
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2021-06-24 11:30:08
Podgląd
Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego