Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Informacje o inwestycjiOpublikowano: 2017-12-27

Tytuł projektu: Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk- Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 870 w miejscowości Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem "Przeworsk" w miejscowości Gorliczyna

Informacje ogólne

Wykonawca: konsorcjum - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Mielec (Lider)

                                            REMOST Dębica (Partner)

Całkowita wartość Projektu: 23 356 554,49 zł

Wartość dofinansowania z EFRR: 19 784 081,59 zł

Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa: 3 491 308,55 

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 8 marca 2016 r.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 31 października 2018 r.

Ogólna charakterystyka projektu

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska na odcinku Sieniawa - Przeworsk (od km 131+671 do km 144+716,11) z wyłączeniem następujących odcinków:

- od km 136+589,00 do km 136+717,00 (skrzyżowanie DW 835 z DK 77)

- od km 138+607,25 do km 138+625,70 (przejazd kolejowy)

- od km 133+672,81 do km 133+925,66 (most nad rzeką San planowany do przebudowy w ramach II etapu projektu)

Łączna długość odcinka objętego przebudową/rozbudową: 12,64 km

Zakres rzeczowy projektu

- wzmocnienie istniejącej jezdni dla dostosowania jej do ruchu KR 4 i nośności 115 kN/oś wraz z wykonaniem asfaltowych opasek przy jezdni i poboczy drogi 

- wykonanie niewielkich korekt w poziomym usytuowaniu jezdni i korony drogi

- przebudowa 13 skrzyżowań, w tym skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 835 i 870 w miejscowości Sieniawa na małe rondo

- przebudowa 15 istniejących i budowa jednej nowej zatoki autobusowej

- przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych

- budowa i przebudowa i chodników

- przebudowa odwodnienia drogi

- budowa i przebudowę przepustów pod koroną drogi i zjazdami

- przebudowa istniejącego oświetlenia i budowa oświetlenia ronda Sieniawie

- przebudowę lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury zewnętrznej

- wykonanie urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu

Cele projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i spójności transportowej województwa podkarpackiego w ruchu drogowym. Popraie ulegnie w szczególności dostępność komunikacyjna północno – wschodniej części województwa z autostradą A4 (z węzłem „Przeworsk”). Realizacja projektu przyczyni się zatem do zwiększenia mobilności zarówno regionalnej jak i poprawy powiązań komunikacyjnych na obszarze województwa podkarpackiego. 


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-03-14 13:44:05

Data modyfikacji: 2018-06-19 13:01:46

Wersja: 13 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2018-03-14 13:44:05
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2018-03-14 13:47:30
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2018-03-14 13:54:31
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2018-03-14 13:56:51
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2018-03-14 14:02:13
Podgląd
Wersja
6
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2018-03-14 14:03:49
Podgląd
Wersja
7
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2018-03-14 14:05:03
Podgląd
Wersja
8
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2018-03-15 09:04:19
Podgląd
Wersja
9
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2018-03-15 09:07:50
Podgląd
Wersja
10
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2018-03-15 09:09:26
Podgląd
Wersja
11
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2018-03-15 09:11:53
Podgląd
Wersja
12
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2018-06-11 11:33:02
Podgląd
Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
logo