Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Informacje o inwestycjiOpublikowano: 2017-11-19

Tytuł projektu: Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka

Informacje ogólne

Wykonawca: BUDIMEX S.A.

Wartość kontraktu: 38 210 939,09 zł

Podpisanie umowy z Wykonawcą: 15 maja 2017 r.

 

Ogólna charakterystyka projektu

Głównym elementem nowej trasy będzie most przez rzekę Wisłoka o długości ok. 550 metrów. Ponad 2,5 kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 984 zostanie poprowadzony po nowym śladzie, od skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 983 w Rzędzianowicach, w kierunku na południowy wschód. Powstanie również łącznica o długości 0,3 km do skrzyżowania z ul. Henryka Sienkiewicza w Mielcu. Jednojezdniowa trasa klasy G (2 pasy ruchu po 3,5 m każdy) będzie posiadała pobocza bitumiczne o pełnej konstrukcji oraz obustronne pobocza gruntowe. Ponadto w ramach przedmiotowego zadania Wykonawca opracuje dokumentację projektową (projekt budowlany i wykonawczy bez decyzji ZRID) na budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984. Projekt ma obejmować wiadukt drogowy nad ul. Henryka Sienkiewicza w Mielcu – byłą drogą wojewódzką nr 985 oraz linią kolejową, umożliwiający bezkolizyjny przejazd nad nimi, aż do skrzyżowania ul. Kosmonautów z ul. Szybowcową. Przedmiotowy odcinek ma być objęty Decyzją Środowiskową.

Zakres rzeczowy projektu

- budowa mostu przez rzekę Wisłoka

- budowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 983 w m. Rzędzianowice

- budowa 4-wlotowego skrzyżowania z drogą powiatową nr 1143R w m. Złotniki

- budowa łącznicy pomiędzy nowym odcinkiem drogi a ul. Henryka Sienkiewicza w Mielcu

- budowa dwóch 3-wlotowych rond w ramach połączenia projektowanej drogi z ul. Henryka Sienkiewicza w Mielcu (była droga wojewódzka nr 985) oraz wiaduktem nad ul. Henryka Sienkiewicza i linią kolejową nr 25

- budowa oświetlenia na skrzyżowaniach, odpowiedniego odwodnienia drogi oraz kanalizacji deszczowej, zjazdów indywidualnych do działek sąsiadujących

- zapewnienie ciągłości komunikacji pieszych w obrębie skrzyżowań i wiaduktu


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-11-19 23:54:53

Data modyfikacji: 2018-10-11 12:01:09

Wersja: 6 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2017-11-19 23:54:53
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2018-02-01 15:00:48
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2018-02-27 15:29:02
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2018-03-14 13:59:02
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2018-06-19 12:31:35
Podgląd
Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
logo