Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Konferencja podsumowująca projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl - Hermanowice - Granica Państwa"

W dniach 27 – 28 września br.  odbyła  się konferencja podsumowująca projekt pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885  Przemyśl - Hermanowice - Granica Państwa”. Spotkanie odbyło się na terenie Zespołu Zamkowo-Parkowego w Krasiczynie.

Inwestycja współfinansowana była z funduszy Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 - 2020. Umowa o dofinansowanie została zawarta w październiku 2018r. w Przemyślu. W niespełna rok udało się dopełnić wszelkich formalności związanych z umową partnerską z Lwowską Obwodową Administracją Państwową, zakończyć etap projektowania i uzyskać decyzję zezwalającą na realizację inwestycji. Wykonawcą przedmiotowej inwestycji była firma STRABAG Sp. z o.o., która podjęła się realizacji zadania za łączną kwotę 35 795 474,81 zł. Umowa na wykonanie robót budowlanych obejmowała:

- modernizację i rozbudowę 6,615km drogi,

- poprawę parametrów technicznych drogi - spełnienie wymagań klasy Z / G,

- rozbiórkę i budowę dwóch mostów - klasa obciążenia A (brak ograniczeń tonażowych),

- rozbiórkę i budowę przepustów,

- przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi,

- budowę dodatkowej jezdni do obsługi terenów przyległych,

- budowę chodników, ścieżek rowerowych i urządzeń bezpieczeństwa drogowego,

- rozbudowę odcinka przygranicznego do 5 pasów ruchu (w dostosowaniu do projektu przejścia granicznego Malhowice/Niżankowice),

- budowę pętli autobusowej,

Projekt odpowiada na jedno z podstawowych wyzwań w obszarze oddziaływania programu, jakim jest słabo rozwinięta infrastruktura drogowa oraz niewystarczająca ilość i niska jakość transgranicznych połączeń transportowych. Stan infrastruktury technicznej utrudnia kontakty i przewozy transgraniczne, w wyniku czego zmniejsza atrakcyjność regionu dla inwestorów i utrudnia procesy rozwojowe.

Głównym celem projektu było wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych na pograniczu Polski i Ukrainy poprzez zwiększenie dostępności transportowej regionu i poprawę infrastruktury drogowej. Osiągnięcie wskazanego upatruje się w poprawie parametrów technicznych i rozbudowie odcinka drogi wojewódzkiej 885 Przemyśl - Hermanowice - granica państwa w połączeniu z budowanym przejściem granicznym Malhowice-Niżankowice.

W konferencji, która odbyła się na terenie Zespołu Zamkowo-Parkowego w Krasiczynie, wzięli udział licznie zgromadzeni goście, a wśród nich m.in. Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch, Zastępca Przewodniczącego Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Yuriy Buchko, Dyrektor Służby Dróg Obwodu Lwowskiego Oleh Bereza wraz z delegacją, Dyrektorzy Oddziału STRABAG Sp. z o.o. w Rzeszowie Maciej Łukaszek i Marcin Michalewicz, Dyrektor Kontraktu Ryszard Misiewicz, Inżynier Kontraktu - KDI Sp. z o.o. Tadeusz Winiarski, archeolog z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego Tomasz Tokarczyk, Dyrektor firmy TPA Sp. z o.o. Tomasz Oracz, Kierownik Sekretariatu Technicznego Andrzej Słodki. Nie zabrakło również przedstawicieli samorządu terytorialnego.  Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie reprezentowany był m.in. przez Dyrektora PZDW Piotra Miąso, Zastępcę Dyrektora Magdalenę Rak oraz Kierownika Projektu Wojciecha Lecha.

 

 

 


Zobacz również poprzednie aktualności

komunikat
Komunikat
Data dodania: 01-09-2022 r.

Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 Zaklików-Stalowa Wola wraz z budową mostu na rzece San - rozwiązania sytuacyjne

Pod poniższym linkiem znajdują się rozwiązania sytuacyjne dla inwestycji pn.: „Budow... czytaj dalej

Będzie dwujezdniowa droga do lotniska
Inwestycja
Data dodania: 24-07-2022 r.

Będzie dwujezdniowa droga do lotniska

Za kilkanaście miesięcy na lotnisko pojedziemy dwujezdniową drogą! 13 lip... czytaj dalej

Obwodnica Narola oddana do użytkowania
Inwestycja
Data dodania: 24-07-2022 r.

Obwodnica Narola oddana do użytkowania

Liczy prawie trzy kilometry długości i skróci czas przejazdu przez Roztocze –... czytaj dalej

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego