Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Konferencja podsumowująca projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl - Hermanowice - Granica Państwa"

W dniach 27 – 28 września br.  odbyła  się konferencja podsumowująca projekt pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885  Przemyśl - Hermanowice - Granica Państwa”. Spotkanie odbyło się na terenie Zespołu Zamkowo-Parkowego w Krasiczynie.

Inwestycja współfinansowana była z funduszy Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 - 2020. Umowa o dofinansowanie została zawarta w październiku 2018r. w Przemyślu. W niespełna rok udało się dopełnić wszelkich formalności związanych z umową partnerską z Lwowską Obwodową Administracją Państwową, zakończyć etap projektowania i uzyskać decyzję zezwalającą na realizację inwestycji. Wykonawcą przedmiotowej inwestycji była firma STRABAG Sp. z o.o., która podjęła się realizacji zadania za łączną kwotę 35 795 474,81 zł. Umowa na wykonanie robót budowlanych obejmowała:

- modernizację i rozbudowę 6,615km drogi,

- poprawę parametrów technicznych drogi - spełnienie wymagań klasy Z / G,

- rozbiórkę i budowę dwóch mostów - klasa obciążenia A (brak ograniczeń tonażowych),

- rozbiórkę i budowę przepustów,

- przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi,

- budowę dodatkowej jezdni do obsługi terenów przyległych,

- budowę chodników, ścieżek rowerowych i urządzeń bezpieczeństwa drogowego,

- rozbudowę odcinka przygranicznego do 5 pasów ruchu (w dostosowaniu do projektu przejścia granicznego Malhowice/Niżankowice),

- budowę pętli autobusowej,

Projekt odpowiada na jedno z podstawowych wyzwań w obszarze oddziaływania programu, jakim jest słabo rozwinięta infrastruktura drogowa oraz niewystarczająca ilość i niska jakość transgranicznych połączeń transportowych. Stan infrastruktury technicznej utrudnia kontakty i przewozy transgraniczne, w wyniku czego zmniejsza atrakcyjność regionu dla inwestorów i utrudnia procesy rozwojowe.

Głównym celem projektu było wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych na pograniczu Polski i Ukrainy poprzez zwiększenie dostępności transportowej regionu i poprawę infrastruktury drogowej. Osiągnięcie wskazanego upatruje się w poprawie parametrów technicznych i rozbudowie odcinka drogi wojewódzkiej 885 Przemyśl - Hermanowice - granica państwa w połączeniu z budowanym przejściem granicznym Malhowice-Niżankowice.

W konferencji, która odbyła się na terenie Zespołu Zamkowo-Parkowego w Krasiczynie, wzięli udział licznie zgromadzeni goście, a wśród nich m.in. Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch, Zastępca Przewodniczącego Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Yuriy Buchko, Dyrektor Służby Dróg Obwodu Lwowskiego Oleh Bereza wraz z delegacją, Dyrektorzy Oddziału STRABAG Sp. z o.o. w Rzeszowie Maciej Łukaszek i Marcin Michalewicz, Dyrektor Kontraktu Ryszard Misiewicz, Inżynier Kontraktu - KDI Sp. z o.o. Tadeusz Winiarski, archeolog z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego Tomasz Tokarczyk, Dyrektor firmy TPA Sp. z o.o. Tomasz Oracz, Kierownik Sekretariatu Technicznego Andrzej Słodki. Nie zabrakło również przedstawicieli samorządu terytorialnego.  Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie reprezentowany był m.in. przez Dyrektora PZDW Piotra Miąso, Zastępcę Dyrektora Magdalenę Rak oraz Kierownika Projektu Wojciecha Lecha.

 

 

 


Zobacz również poprzednie aktualności

Konferencja podsumowująca projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl - Hermanowice - Granica Państwa"
Inwestycja
Data dodania: 06-10-2021r.

Konferencja podsumowująca projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl - Hermanowice - Granica Państwa"

W dniach 27 – 28 września br.  odbyła  się konferencja podsumowująca proje... czytaj dalej

Przedłużenie zamknięcia DW 993 na odcinku Pielgrzymka - Nowy Żmigród
Utrudnienie
Data dodania: 24-09-2021r.

Przedłużenie zamknięcia DW 993 na odcinku Pielgrzymka - Nowy Żmigród

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich informuje, o przedłużeniu do dnia 23 pa... czytaj dalej

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2021
Komunikat
Data dodania: 02-09-2021r.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2021

PZDW w Rzeszowie ponownie bierze udział Dniach Otwartych Funduszy Europejskich, w ramach k... czytaj dalej

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego