Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Podpisanie umowy na opracowanie projektu mostu przez rzekę San w Jarosławiu

W dniu 6 marca br. została podpisana umowa na opracowanie projektu mostu przez rzekę San w Jarosławiu wraz z nowym odcinkiem drogi wojewódzkiej  nr 865 i 870.

Podpisy pod umową złożyli Piotr Miąso dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, który w imieniu samorządu województwa pełni rolę inwestora oraz Tomasz Siwowski prezes zarządu firmy Promost Consulting, która będzie wykonywała projekt. Ponadto w uroczystym podpisaniu dokumentów uczestniczyli Anna Schmidt–Rodziewicz - sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Grzegorz Puda - sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Władysław Ortyl - marszałek Województwa Podkarpackiego, Jolanta Sawicka - wicewojewoda oraz posłowie z Podkarpacia Teresa Pamuła i Tadeusz Chrzan.

Inwestycja powstanie w ramach rządowego programu Mosty dla regionów.

Umowa zakłada opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla trzech zadań. Pierwsza z nich to projekt pod budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej 865 Jarosław – Bełżec wraz z budową mostu na Sanie w okolicy Muniny i Sobiecina.

W ramach tego zadania ma powstać niespełna 2- kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 865. Początek drogi zlokalizowano na węźle drogowym „Jarosław-Munina” drogi krajowej nr 94. Na przedmiotowym węźle zaplanowano rozbudowę w zakresie budowy nowych łącznic i dwóch rond. Nad rzeką San, wałem przeciwpowodziowym drogą wewnętrzną oraz nad terenami zalewowymi zaplanowano obiekt mostowy o długości całkowitej 624 m z przęsłem nurtowym o długości 100 m. Koniec nowego odcinka drogi wojewódzkiej 865 zaprojektowano w formie skrzyżowania typu rondo z drogą powiatową 1719R.

Odwodnienie drogi zapewnione zostanie poprzez rowy otwarte i kanalizację deszczową. Dostęp do nieruchomości przyległych do projektowanego pasa drogowego zapewniono poprzez zjazdy i dodatkowe jezdnie. W ramach przedmiotowego zadania przewiduje się przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej i nie przewiduje się rozbiórek budynków.

Marszałek Władysław Ortyl zwracał uwagę na znaczenie tej inwestycji dla Podkarpacia:

„Ten most jest ważny nie tylko dla bezpieczeństwa i komfortu podróżowania, ale przede wszystkim otwiera te tereny na rozwój gospodarczy”

„Wiele lat temu, kiedy zaczynałem zawodową drogę i brałem udział w planowaniu obwodnicy Jarosławia mówiliśmy, że niezbędne jest, aby miasto otworzyć na północ i teraz tak się stanie. PZDW już przygotowuje dokumentacje dla różnych inwestycji, które będą miały szanse na finansowanie z nowej perspektywy finansowej” – zaznaczył dyrektor PZDW Piotr Miąso.

                                                                                                                                                                                                     Tekst: Biuro Prasowe UMWP, PZDW, Fot. Biuro Prasowe UMWP


Zobacz również poprzednie aktualności

komunikat
Komunikat
Data dodania: 21-11-2023 r.

Rozbudowa DW 897 Wetlina – Ustrzyki Górne

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie udostępnia w poniższym link... czytaj dalej

komunikat
Komunikat
Data dodania: 14-11-2023 r.

Rozbudowa DW 897 Cisna-Wetlina

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie publikuje projekt zagospoda... czytaj dalej

komunikat
Komunikat
Data dodania: 03-11-2023 r.

10 listopada br. PZDW będzie nieczynny

W dniu 10 listopada 2023 r. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie... czytaj dalej

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego