Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Struktura


nr pokoju

WYKAZ STANOWISK

nr telefonu

26

Sekretariatbiuro(at)pzdw.pl

Sandra Czarniecka

17 860-94-55

faks 17 860-94-56

DYREKCJA

26

Piotr Miąso

Dyrektor Naczelny

17 860-94-55

26

-

Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Siecią

17 860-94-55

26

Magdalena Rak

Z-ca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji

17 860-94-55

25

Wojciech Buczak

Z-ca Dyrektora ds. Przygotowania Inwestycji

17 860-94-55

35

Ewa Dobrowolska

Główny Księgowy

17 860-94-92

SAMODZIELNE STANOWISKA

22

 

Główny Specjalista ds. Organizacji Ruchu

17 860-94-71

33

Aldona Gujda   rzecznik(at)pzdw.pl

Specjalista ds. Informacji Publicznej

17 860-94-81

33

Grzegorz Rędziniak  grzegorz.redziniak(at)pzdw.pl

Audytor wewnętrzny

17 860-94-86

 

32

Tadeusz Mach  tadeusz.mach(at)pzdw.pl

Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych

17 860-94-97

 

SEKCJA PRAWNA

 

6

Sekcja Prawna    prawny(at)pzdw.pl

Maria Litwa, Arkadiusz Kopczyk

17 860-94-61

WYDZIAŁY

30a

Wydział Organizacyjno – Kadrowy    kadry(at)pzdw.pl

Naczelnik – Alicja Rutka

17 860-94-54

 

22

Wydział Zarządzania Ruchem    wr(at)pzdw.pl

Naczelnik – Bartosz Rykała

17 860-94-58

2

Wydział Uzgodnień    wu(at)pzdw.pl

p.o. Naczelnik – Halina Jajko

17 860-94-57

21

Wydział Dróg    drogi(at)pzdw.pl

Naczelnik – Piotr Więcek

17 860-94-79

5

Wydział Mostów    mosty(at)pzdw.pl

Naczelnik – Maciej Wielgosz

17 860-94-76

24

Wydział Planowania    wp(at)pzdw.pl

Naczelnik – Artur Wierzbicki

17 860-94-78

27

Wydział Dokumentacji    wdt(at)pzdw.pl

Naczelnik – Jakub Frankowski

17 860-94-77

4

Wydział Nieruchomości    wn(at)pzdw.pl

Naczelnik – Grzegorz Nosek

17 860-94-62

36

Wydział Zamówień Publicznych    wzp(at)pzdw.pl

Naczelnik –  Mariusz Górak

17 860-94-90

29

Wydział Realizacji Inwestycji    wri(at)pzdw.pl

Naczelnik – Bogusław Gotkowski

17 860-94-82

41

Wydział Funduszy Unijnych    wfu(at)pzdw.pl

Naczelnik – Edyta Leniart-Bukała

17 860-94-74

31a

Wydział Księgowo – Finansowy    ksiegowosc(at)pzdw.pl

Naczelnik – Dariusz Tłuczek

17 860-94-67

8

Wydział Administracji    wa(at)pzdw.pl

Naczelnik – Jerzy Osak

17 860-94-83

 

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

 zima(at)pzdw.pl

17 860-94-94

faks 17 860-94-60

Adresy e-mail zabezpieczone przed spamem - należy zamienić (at) na @