Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Obwodnica Strzyżowa otwarta

W dniu 31.01.2020 roku odbyła się uroczystość otwarcia obwodnicy Strzyżowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988.

Obwodnica Strzyżowa jest największą pod względem finansowym inwestycją drogową zrealizowaną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Łączy koszt projektu  przekroczył kwotę 114 mln. zł. Wartość dofinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej  w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  wyniosła około 92,5 mln zł.

W uroczystym otwarciu obwodnicy uczestniczyli między innymi: Andrzej Adamczyk - minister Infrastruktury, Rafał Weber - sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Grzegorz Puda – sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Władysław Ortyl - marszałek Województwa Podkarpackiego, Jolanta Sawicka – wicewojewoda podkarpacka, Bogdan Rzońca - poseł do Parlamentu Europejskiego, Kazimierz Gołojuch – poseł na Sejm RP, Bogdan Żybura - starosta strzyżowski, Waldemar Góra - burmistrz Strzyżowa, Robert Godek - były starosta strzyżowski, Piotr Miąso - dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Sławomir Barczak - dyrektor Obszaru Infrastruktury w firmie Mostostal Warszawa S.A. oraz Janusz Kopczyk - Inżynier Kontraktu z firmy Promost Consulting.

Marszałek Władysław Ortyl zwracał uwagę na znaczenie tej obwodnicy w sieci drogowej Podkarpacia:

- Cieszymy się, że oddajemy tę inwestycję. Śmiało możemy powiedzieć, że czekano na nią od ubiegłego wieku. Myślimy że jest to inwestycja ważna, trafiona i dobrze będzie służyć mieszkańcom Strzyżowa – mówił marszałek. Zwracając się do ministra Adamczyka, Władysław Ortyl powiedział:

Andrzej Adamczyk, minister Infrastruktury zwrócił uwagę na rozmiar tej inwestycji:

– Ta obwodnica to przykład dobrego gospodarowania ale i odwagi, bo trzeba mieć odwagę, żeby zdecydować o realizacji tak skomplikowanego i trudnego inżynieryjnie, ale i kosztownego projektu […] To odwaga, która pozwoliła wykorzystać tak dużą pomoc środków europejskich. Nie jest łatwo uzyskać taką pomoc, trzeba być naprawdę dobrym gospodarzem – mówił minister.

Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury mówił o korzyściach, jakie niesie ze sobą nowa droga:

- Teraz tranzyt ruchu będzie przebiegał przez nowoczesną, ale i bezpieczną obwodnicę. Dzięki niej na zewnątrz miasta zostanie wyciągnięty hałas i spaliny dużych samochodów, ale będzie miała ona też ogromne znaczenie dla wszystkich tych, co przemierzają podkarpackie drogi chociażby w kierunku Bieszczad. Gratuluję tej inwestycji – powiedział. Sekretarz Stanu jednocześnie nawiązał do rządowego programu budowy obwodnic

Grzegorz Puda, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, zwrócił uwagę na stosunek środków unijnych do wartości obwodnicy:

- To dobry dzień dla mieszkańców Strzyżowa, którzy mogą odetchnąć z ulgą, bo to oni są głównymi beneficjentami tej inwestycji. Z perspektywy naszego ministerstwa ważne jest to, że obwodnica, która kosztowała ponad 114 mln złotych, została współfinansowana ze środków europejskich w kwocie ponad 93 mln złotych, a to znacząca część finansowania nie tylko tej inwestycji, ale większości obwodnic i dróg realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych I Autostrad, co znacznie podnosi możliwości finansowe nie tylko małych i dużych miejscowości, ale całego naszego państwa – powiedział wiceminister, jednocześnie podkreślając skuteczność Podkarpacia w sięganiu po unijne środki.

Projekt został współfinansowany z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

INWESTOR:

Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

WYKONAWCA:

Konsorcjum Firm:

Mostostal Warszawa S.A

Mostostal Kielce  S.A.

INŻYNIER KONTRAKTU:

Promost Consulting sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Rzeszowie

Kontrakt realizowany był w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w okresie od  17.01.2017 r. (termin podpisania Umowy z Wykonawcą robót) do 20.12.2019 r. (termin odbioru robót – zakończenia robót).
Przedmiotem inwestycji było zaprojektowanie i wykonanie robót obejmujących budowę obwodnicy m. Strzyżowa Obwodnica w całości położona jest na terenie administracyjnym Gminy Strzyżów.

Obwodnica Strzyżowa posiada długość około 6 km. Droga została zaprojektowana po nowym śladzie głównie w terenach niezabudowanych. Obwodnica ma swój początek w miejscowości Żarnowa, kolejno przebiega wzdłuż linii kolejowej i  przechodzi nad ulicą Modrzewiową oraz Stopnicką. Następnie droga przecina ul. Bieszczadzką (drogę wojewódzką nr 989) oraz ul. Południową gdzie zostały wybudowane ronda. Kolejno obwodnica przechodzi górą nad ul. 1 Maj i linią kolejową Rzeszów – Jasło. Koniec obwodnicy znajduje się na rodzie w m Dobrzechów. W ramach budowy obwodnicy Strzyżowa zostało wybudowanych 6 mostów (w tym 3 mosty na rzece Wisłok największy o długości 203m), 5 wiaduktów, 2 przejazdy gospodarcze i przejście dla pieszych  pod obwodnicą. Wybudowano 3 skrzyżowania typu rondo na ul. Bieszczadzkiej, Południowej oraz w m. Dobrzechów. W rejonie ronda na ul. Bieszczadzkiej oraz w m Dobrzechów wybudowano zostały ekrany akustyczne.  W ramach budowy obwodnicy została wybudowane chodniki dla pieszych,  zatoka autobusowa przy szkole w m. Żarnowa, a w rejonie rond wybudowano oświetlenie uliczne. W celu skomunikowania terenów przyległych do obwodnicy została wbudowane drogi dojazdowe o łącznej długości około 7,4 km. Ponadto projekt obejmował również przebudowę kolizji sanitarnych, sieci energetycznych, teletechnicznych i kolejowych, budowę układu odwodnienia drogi (budowę kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających, przebudowę rowów melioracyjnych), montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (barier energochłonnych, balustrad przy chodnikach dla pieszych), wykonanie urządzeń ochrony środowiska oraz  nowego oznakowania pionowe i poziome drogi.

Budowa obwodnicy Strzyżowa stanowi kolejny etap modernizacji i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 988 Babica -Warzyce. W poprzednich latach został przebudowany  odcinek od Babicy do Czudca, wybudowana została obwodnica Czudca oraz przebudowano odcinek od Zaborowa do Żarnowej. Odcinek od Czudca do Zaborowa (który jest przewidziany do przebudowy) jest aktualnie w przygotowaniu – opracowywana jest dokumentacja projektowa.

Obwodnica Strzyżowa zdecydowanie usprawnia komunikację kołową w tej części województwa, wyprowadzając ruch tranzytowy i ciężki poza centrum miasta. Poprawia też znacząco dostępność komunikacyjną terenów zlokalizowanych po południowej stronie Strzyżowa, co przyczynia się do poprawy dostępności transportowej oraz zwiększenia spójności komunikacyjnej a tym samym do rozwoju gospodarczego regionu.

Wybudowana obwodnica Strzyżowa jest drogą klasy G o najwyższej nośności tj.  115kN/oś. Wszystkie obiekty posiadają klasę nośnicy A tj. 50 ton. W związku z powyższym obwodnica Strzyżowa zapewnia bezpieczny i komfortowy przejazd dla wszystkich pojazdów w tym wszelkich pojazdów ciężarowych.

Łącznie obwodnica Strzyżowa wraz z obwodnicą Czudca i przebudowanymi odcinkami drogi wojewódzkiej nr 988 stanowi ok 14,5km bezpiecznej  i komfortowej drogi, dzięki której użytkownicy mogą sprawnie przejechać do Rzeszowa oraz Jasła omijając newralgiczne odcinki jakimi są centra m. Czudca i Strzyżowa.

Parametry techniczne inwestycji:

  • długość drogi – odcinek nowobudowany: ok. 5,94 km

  • klasa techniczna drogi: G

  • kategoria ruchu: KR4

  • nośność: 115kN/oś

  • szerokość drogi: 9,5m w tym:

  • jezdnia 2 x 3,5m

  • pobocze bitumiczne 2 x 0,5m

  • pobocze gruntowe 2 x 0,75m

Obwodnica Strzyżowa poprzez poprawę dostępności transportowej oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej znacząco przyczynia się do rozwoju gospodarczego regionu.

 

                                                                                                                                                                         Tekst i fot: Biuro Prasowe UMWP, PZDW

 

 


Zobacz również poprzednie aktualności

komunikat
Komunikat
Data dodania: 26-01-2023 r.

Rozbudowa DW nr 897 od m. Cisna do m. Wetlina – wstępny projekt zagospodarowania terenu

Poniżej zamieszczono wstępny projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn. „Rozbud... czytaj dalej

Obwodnica Mielca
Inwestycja
Data dodania: 21-01-2023 r.

Obwodnica Mielca

21.12.2022 oddano do użytkowania kolejny odcinek obwodnicy Mielca. To kontynuacja inwestyc... czytaj dalej

komunikat
Komunikat
Data dodania: 05-01-2023 r.

Rozbudowa DW nr 878 na odcinku od m. Kielnarowa do m. Dylągówka

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna – Rzeszów – Dyląg&... czytaj dalej

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego