Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Otwarcie obwodnicy Lubaczowa

24 stycznia 2020r. odbyła się uroczystość symbolicznego przecięcia wstęgi na obwodnicy Lubaczowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów - Granica Województwa.

W uroczystościj uczesniczyli m.in. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Pani Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Marszałek Województwa Podkarpackiego Pan Władysław Ortyl oraz Wicewojewoda Podkarpacka Pani Lucyna Podhalicz. Nie zabrakło również przedstawicieli lokalnych samorządów oraz oczywiście wykonawcy inwestycji, inżyniera kontraktu i inwestora.

Gratuluję wszystkim instytucjom zaangażowanym w realizację tej inwestycji. Jest ona bardzo ważna szczególnie dla mieszkańców Lubaczowa. Każda inwestycja drogowa powoduje, że otwieramy nowe miejsca na inwestycje, a jednocześnie poprawiamy bezpieczeństwo, jakość życia i komfort mieszkańców, ponieważ ten uciążliwy ruch, który był w centrum miasta może być teraz przeniesiony na jego obrzeża. To nie pierwsza i na pewno nie ostatnia inwestycja zrealizowana przy wsparciu środków unijnych w powiecie lubaczowskim – powiedziała minister Jarosińska-Jedynak.

Lubaczów od zawsze czekał na tę inwestycję, a precyzyjnie - jeszcze w tamtym wieku starano się o to, aby ta obwodnica przebiegała tym śladem. Dziś, po tym montażu finansowym: środków europejskich, budżetu państwa, samorządu województwa, ale i wkładu poszczególnych samorządów, stało się to możliwe. Ta droga z pewnością będzie miała wpływ na rozwój gospodarczy powiatu lubaczowskiego i całego Podkarpacia. My przed siedmioma laty rozpoczęliśmy program budowy obwodnic w naszym województwie, bo obwodnica to ważna inwestycja z punktu widzenia nie tylko gospodarczego, ale też bezpieczeństwa mieszkańców - powiedział marszałek Ortyl.

Projekt został współfinansowany z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Wartość ogółem:                       35 797 426,74 zł
Dofinansowanie:                       32 251 436,34 zł
Wkład UE:                                 28 966 315,40 zł

w tym:

roboty budowlane:                    31 700 478,18 zł 
IK:                                                  148 794,33 zł

INWESTOR:
Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

WYKONAWCA:
STRABAG sp. z o.o z siedzibą w Pruszkowie                     

INŻYNIER KONTRAKTU:
Promost Consulting sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Rzeszowie

Kontrakt realizowany był w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w okresie od  10.08.2016 r. (termin podpisania Umowy z Wykonawcą robót) do 15.11.2019 r. (termin realizacji robót określony w Umowie).
Przedmiotem inwestycji było zaprojektowanie i wykonanie robót obejmujących budowę obwodnicy m. Lubaczów w północno-wschodniej części województwa podkarpackiego w granicach administracyjnych Gminy Miasto Lubaczów i Gminy Lubaczów.

Inwestycja o długości ok. 3,4 km tworzy ciągłość z dwiema innymi, oddanymi do użytku końcem 2018 roku, w ramach których powstała obwodnica m. Oleszyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 o długości ok. 2,36 km, jej przedłużenie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 867 o długości ok. 0,81 km oraz odcinek przebudowy/rozbudowy DW867 na odcinku Oleszyce-Lubaczów o łącznej długości ok. 4,18 km.

Łącznie dzięki realizacji tej i wskazanych wyżej odcinków dróg wojewódzkich użytkownicy mogą sprawnie przejechać na kierunku do przejścia granicznego w Budomierzu korzystając z  ok. 10,75 km bezpiecznej drogi o wysokim standardzie, z ominięciem newralgicznych odcinków jakimi są centra Oleszyc i Lubaczowa.

Początkowy odcinek obwodnicy Lubaczowa wpisuje się w dotychczasową ul. Sportową, a sam początek stanowi istniejące skrzyżowanie DW 867 z DP nr 1674R Lubaczów – Szczutków – Duńkowice, w którego miejsce powstało małe rondo. Trasa obwodnicy przebiega kolejno przez teren zalewowy rzeki Lubaczówki, gdzie oprócz obiektu mostowego na samej rzece, powstało pięć przepustów, tzw. przepustów ulgi. Dalej droga zgodnie z wieloletnimi planami przechodzi przez osiedle Mazury przecinając ul. Mazury (DG nr 104971R) gdzie zlokalizowano kolejne skrzyżowanie typu małe rondo. Jadąc dalej  mijamy skrzyżowanie z ul. Lipową i ul. Sobieskiego (DP nr 1679R Lubaczów – Krowica Lasowa), gdzie przejeżdżamy przez trzecie rondo obwodnicy, aby zakończyć na rondzie nr 4 w m. Lisie Jamy, na skrzyżowaniu istniejącej DW nr 866 (ul. Lwowska) z ul. Wspólną (DP nr 1860R Lisie Jamy - Dąbrowa).

Zakres rzeczowy zamówienia obejmował m.in.:

 • opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej;

 • budowę czterech skrzyżowań typu małe rondo oraz jednego skrzyżowania zwykłego;

 • budowę mostu nad rzeką Lubaczówką - nośność 50 ton (klasa obciążenia A- wg PN-85/S-10030),
  z funkcją przejścia dla zwierząt;

 • budowę ośmiu przepustów pod koroną o nośności 50 ton, z funkcją przejścia dla zwierząt;

 • budowę chodników dla pieszych oraz przebudowę istniejących chodników wzdłuż dróg dochodzących do projektowanych skrzyżowań;

 • przebudowę ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych na początku i na końcu inwestycji;

 • budowę i przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych;

 • przebudowę zatok autobusowych;

 • budowę odwodnienia drogi za pomocą: kanalizacji deszczowej i rowów;

 • przebudowę i zabezpieczenie infrastruktury towarzyszącej w niezbędnym zakresie;

 • budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego;

 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;

 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;

 • wycinkę kolidujących drzew i krzewów;

 • wyburzenia obiektów kubaturowych kolidujących z budowaną obwodnicą (obiekty w rejonie stadionu przy ul. Sportowej).

W związku z uzyskaną decyzją Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu, Inwestor był zobowiązany do przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych - przedinwestycyjnych badań wykopaliskowych na dwóch stanowiskach archeologicznych jakie przecięła trasa obwodnicy tj. na stanowisku 46/AZP101-87/5 w m. Lubaczów (za mostem na rz. Lubaczówka w rejonie osiedla Mazury) oraz na stanowisku nr 5/AZP101-87/32 w m. Lisie Jamy. Ciekawostką jest fakt, że w ramach tych prac, prowadzonych na zlecenie PZDW przez Archeologiczną Pracownię „In Situ” Radosław Czerniak, w rejonie osiedla Mazury odkryto m.in. pochodzącą prawdopodobnie z okresu wczesnego średniowiecza półziemiankę, a także dwa piece ceramiczne, (prawdopodobnie z VI-VIII wieku), co pozwoliło wysnuć tezę, że na tym terenie żyły plemiona wczesnosłowiańskie. W obrębie wykopalisk odkryto ponadto szereg obiektów nieruchomych (jamy, osadniki, linie układające się w konstrukcje być może budynków słupowych, rów z okresu nowozytnego) i ruchomych, w tym fragmenty ceramiki naczyniowej, zabytki krzemienne z krzemienia wołyńskiego i metalowe. Część znalezisk datuje się na pochodzące z epoki neolitu, wczesnego brązu (okres kultury mierzanowickiej), czy też z okresu wpływów prowincjonalno-rzymskich.

Parametry techniczne inwestycji:

 • długość drogi – odcinek nowobudowany: ok. 3,4 km

 • klasa techniczna drogi: G

 • kategoria ruchu: KR4

 • nośność: 115kN/oś

 • szerokość drogi: 9,5m w tym:

 • jezdnia 2 x 3,5m

 • pobocze bitumiczne 2 x 0,5m

 • pobocze gruntowe 2 x 0,75m

Dla powstałych w ramach inwestycji obiektów inżynierskich konieczne było uzyskanie pozwoleń na użytkowanie
w myśl przepisów prawa budowlanego, a były to następujące obiekty:

 • czteroprzęsłowy most MO-1 na rzece Lubaczówka o konstrukcji nośnej sprężonej z prefabrykowanych belek typu T, o świetle poziomym rzędu 64m i długości 72,8m, wyposażony w jednostronny chodnik dla pieszych

 • pięć przepustów łukowych (P1-P5) w terenie zalewowym rzeki Lubaczówki o konstrukcji gruntowo-powłokowej z blach falistych, o rozpiętości 4,71m i wysokości 1,5m

 • przepust P6 o przekroju kołowym 1200 mm z HDPE

 • dwa przepusty (P7-P8) o przekroju owalnym – łukowo-eliptycznym z rury stalowej spiralnie karbowanej o świetle poziomym 2,35m i wysokości 1,5m.


Zobacz również poprzednie aktualności

komunikat
Komunikat
Data dodania: 26-02-2024 r.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 993 - rozwiązania projektowe

W ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzj... czytaj dalej

komunikat
Komunikat
Data dodania: 06-02-2024 r.

Rozbudowa DW 867 od m. Horyniec – Zdrój do granicy województwa

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje, iż w dniu 10.05.... czytaj dalej

Przebudowy DW989 i DW991 zakończone
Inwestycja
Data dodania: 25-01-2024 r.

Przebudowy DW989 i DW991 zakończone

W dniu 18 stycznia 2024 roku w Żyznowie odbyło się uroczyste zakończenie realizacji inwest... czytaj dalej

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego