Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

W Jasionce uroczyście. Droga lotniskowa oddana do użytkowania

Realizacja kolejnej ważnej dla Podkarpacia inwestycji drogowej została zakończona. Nowy korytarz transportowy, który powstał pomiędzy drogą ekspresową S-19, autostradą A4 i drogą krajową nr 9 zdecydowanie usprawni dojazd do Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka, Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Województwa Podkarpackiego G2A Arena oraz dynamicznie rozwijającej się tu strefy ekonomicznej.

Podczas uroczystego oddania do użytkowania inwestycji samorząd województwa reprezentował marszałek Władysław Ortyl, wicemarszałek Bogdan Romaniuk oraz przewodniczący sejmiku Jerzy Cypryś. Obecni byli również: Jerzy Kwieciński – Minister Inwestycji i Rozwoju oraz Adam Hamryszczak – podsekretarz stanu w MIiR. Nie zabrakło też innych gości, a wśród nich parlamentarzystów – Krystyny Wróblewskiej, Wojciecha Buczaka i Mieczysława Miazgi.  Była też radna sejmiku województwa Teresa Kubas-Hul, samorządowcy, prezesi portu lotniczego i przedstawiciele mediów.

Droga lotniskowa praktycznie na całej długości ma dwie oddzielone od siebie jezdnie z dwoma pasami ruchu. Blisko 8-kilometorwy odcinek został podzielona realizacyjnie na trzy etapy. I i III etap budowała firma SKANSKA. Wykonawcą II było Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów z Rzeszowa. Wartość inwestycji to ponad 75 milionów złotych, z czego prawie 62 miliony to dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Wcześniej w latach 2012-2015 powstał IV etap inwestycji, który był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, a jego budowa kosztowała ponad 38 mln złotych.

Etap I (zakres):

• budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej o długości 1,7 km - od węzła S-19 Jasiona do drogi wojewódzkiej nr 878 (była droga krajowa nr 19)

• rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 biegnącej po byłej drodze krajowej nr 19 w kierunku północnym, do połączenia z etapem II

• budowa i przebudowa trzech jednopoziomowych skrzyżowań w tym 2 rond

• budowa mostu nad potokiem Świerkowiec

• budowa drogi dojazdowej zapewniającej dostęp do drogi publicznej terenom położonym na południe od drogi wojewódzkiej nr 869

• przebudowa sieci uzbrojenia terenu

Etap II (zakres):

• rozbudowa drogi wojewódzkiej na odcinku 0,92 km - od włączenia do ronda (koniec I etapu) w kierunku północnym do połączenia z istniejącą DW nr 869 biegnącą w kierunku zachodnim wraz z budową skrzyżowania (rondo)

• budowa jednopoziomowego skrzyżowania typu rondo na przecięciu dróg wojewódzkich nr 869 i 878 ( była droga krajowa nr 19 biegnąca na północ w kierunku Lublina)

• przebudowa i budowa dróg innych kategorii zapewniających dostępność komunikacyjną dla terenów sąsiadujących z inwestycją

• budowa i przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych

• budowa oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej, zatok autobusowych, oraz ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż drogi wojewódzkiej 869

• przebudowa sieci uzbrojenia terenu

Etap III (zakres):

• rozbudowa drogi wojewódzkiej na odcinku 5,16 km o drugą jezdnię na całej długości trasy wraz ze wzmocnieniem konstrukcji jezdni istniejącej - od ronda w Jasionce do Rudnej Małej (koniec IV etapu w ramach którego w latach 2012-2015 powstał m.in. węzeł na przecięciu drogi wojewódzkiej nr 869 z drogą krajową nr 9)

• budowa 4 skrzyżowań w tym 3 rond

• budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych

• budowa i przebudowa dróg dojazdowych, serwisowych i wewnętrznych

• budowa zatok autobusowych

• budowa oświetlenia drogi, układu odwodnienia drogi

• budowa, przebudowa lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury zewnętrznej

zdjęcia: www podkarpackie.pl


Zobacz również poprzednie aktualności

komunikat
Komunikat
Data dodania: 30-01-2023 r.

Rozbudowa DW 835 Kańczuga - Grabownica Starzeńska - plany sytuacyjne II etap

W  ramach zadania pn.: „Opracowanie projektu koncepcyjnego dla zadania pn.: &bd... czytaj dalej

komunikat
Komunikat
Data dodania: 26-01-2023 r.

Rozbudowa DW nr 897 od m. Cisna do m. Wetlina – wstępny projekt zagospodarowania terenu

Poniżej zamieszczono wstępny projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn. „Rozbud... czytaj dalej

Obwodnica Mielca
Inwestycja
Data dodania: 21-01-2023 r.

Obwodnica Mielca

21.12.2022 oddano do użytkowania kolejny odcinek obwodnicy Mielca. To kontynuacja inwestyc... czytaj dalej

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego