Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Struktura


nr pokoju

WYKAZ STANOWISK

nr telefonu

A14

Kancelariabiuro(at)pzdw.pl

Ewa Sudoł-Sikora

17 860-94-55

faks 17 860-94-56

DYREKCJA

A15

Piotr Miąso

Dyrektor Naczelny

17 860-94-55

-

-

Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Siecią

17 860-94-55

A16

Magdalena Rak

Z-ca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji

17 860-94-55

A17

Wojciech Buczak

Z-ca Dyrektora ds. Przygotowania Inwestycji

17 860-94-55

A23

Ewa Dobrowolska

Główny Księgowy

17 860-94-92

SAMODZIELNE STANOWISKA

A8

Piotr Majewski bhp(at)pzdw.pl

Stanowisko ds. BHP i Ppoż.

17 860-94-83

A02

Aldona Gujda rzecznik(at)pzdw.pl

Stanowisko ds. Informacji Publicznej

17 860-94-81

A02

Grzegorz Rędziniak grzegorz.redziniak(at)pzdw.pl

Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

17 860-94-86

A20

Tadeusz Mach tajna(at)pzdw.pl

Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych

17 860-94-97

A29

Łukasz Andres trasy.rowerowe(at)pzdw.pl

Stanowisko ds. Tras Rowerowych

17 860-94-96

 

SEKCJE

 

A6

Sekcja Prawna prawny(at)pzdw.pl

Maria Litwa, Arkadiusz Kopczyk

17 860-94-61

A27

Sekcja Informatyczna it(at)pzdw.pl

Kierownik – Jacek Bieniasz

17 860-94-52

WYDZIAŁY

B4

Wydział Kadr i Płac kadry(at)pzdw.pl

Naczelnik – Ewa Mach

17 860-94-54

A10

Wydział Inżynierii Ruchu wr(at)pzdw.pl

Naczelnik – Bartosz Rykała

17 860-94-58

A9

Wydział Dróg drogi(at)pzdw.pl

Naczelnik – Piotr Więcek

17 860-94-79

A3

Wydział Ochrony Środowiska wos(at)pzdw.pl

Naczelnik – Edyta Trzyna

17 860-94-71

A5

Wydział Mostów mosty(at)pzdw.pl

Naczelnik – Maciej Wielgosz

17 860-94-76

A12

Wydział Planowania wp(at)pzdw.pl

Naczelnik – Artur Wierzbicki

17 860-94-78

B1

Wydział Dokumentacji wdt(at)pzdw.pl

Naczelnik – Jakub Frankowski

17 860-94-77

A4

Wydział Nieruchomości wn(at)pzdw.pl

Naczelnik – Grzegorz Nosek

17 860-94-62

A24

Wydział Zamówień Publicznych wzp(at)pzdw.pl

Naczelnik – Mariusz Górak

17 860-94-90

B3

Wydział Inwestycji Jednorocznych wj(at)pzdw.pl

Naczelnik – Bogusław Gotkowski

17 860-94-82

B10

Wydział Inwestycji Wieloletnich wi(at)pzdw.pl

Naczelnik – Edyta Leniart-Bukała

17 860-94-74

A18

Wydział Finansowo - Księgowy ksiegowosc(at)pzdw.pl

Naczelnik – ---

17 860-94-67

A8

Wydział Administracji wa(at)pzdw.pl

Naczelnik – Jerzy Osak

17 860-94-83

 

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

 zima(at)pzdw.pl

17 860-94-94

faks 17 860-94-60

Adresy e-mail zabezpieczone przed spamem - należy zamienić (at) na @