Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Zasady współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego


Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje, że w dniu 4 września 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą Zarządu Nr 468/9940/18 ustalił nowe Procedury prowadzenia przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zadań z zakresu infrastruktury drogowej finansowych przez Województwo Podkarpacie z udziałem pomocy innych jednostek samorządu terytorialnego.

W/w procedura ustala zasady i tryb postępowania w przebiegu całego procesu budowlanego dla zadań własnych Województwa Podkarpackiego z zakresu infrastruktury drogowej oraz bieżącego utrzymania dróg finansowanych ze środków budżetu Województwa z udziałem pomocy innych jednostek samorządu terytorialnego.

Załączniki:
1. Uchwała_Nr_468_9940_18.pdf
2. Załącznik_Nr1_do_Uchwały_Nr_468_9941_18.doc