Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacja o zamówieniu


Wersja: 1

Zmodyfikował: Paweł Gierucki

Data modyfikacji: 2022-02-08 08:32:35


Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Tryb podstawowy – bez negocjacji

Nazwa zamówienia:

Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez rz. Solinka w m. Bukowiec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Lesko – Hoczew – Czarna w km 28+611

ogłoszenie o zamówieniu oraz  SWZ  jest   dostępne pod  adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/735202a1-31c3-4b1a-af7d-57e02e95fab0


Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego