Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacja o zamówieniu


Wersja: 1

Zmodyfikował: Barbara Maziarz

Data modyfikacji: 2021-07-09 11:58:52


Nazwa zamówienia:

Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Pruchnik – Żurawica w m. Kosienice.

Ogłoszenie o zamówieniu, treść SWZ oraz inne dokumenty postepowania są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1bbf8f9d-9f6e-4630-88e8-3104bd235d8c


Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego