Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacja o zamówieniu


Wersja: 1

Zmodyfikował: pzdw pzdw

Data modyfikacji: 2022-05-18 14:19:06


Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Przetarg nieograniczony

Nazwa zamówienia:

Modernizacja podkarpackich dróg wojewódzkich w Bieszczadach.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ są dostępne pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/795e947a-d8a0-4a6b-85e6-e242bb6ee34d


Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego