Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacja o zamówieniu


Wersja: 2

Zmodyfikował: Barbara Maziarz

Data modyfikacji: 2022-02-21 13:53:07


Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Tryb podstawowy – bez negocjacji

Nazwa zamówienia:

Dostawa materiałów biurowych dla PZDW oraz jednostek terenowych RDW w 2022r.

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

21-02-2022

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

21-02-2022

ogłoszenie o zamówieniu oraz  SWZ  jest   dostępne pod  adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/037fedbd-3862-48d6-b04c-b8e325512647


Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego