Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Plan postępowań o udzielenie zamówień


Plan postępowań o udzielenie zamówień został sporządzony i umieszczony na stronie www.pzdw.pl na podstawie art. 23 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Plan postępowań o udzielenie zamówień a lata 2017 – 2020 nie obejmuje zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro.
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 nie obejmuje zamówień o wartości poniżej 130 tys. zł.


Aktualizacja planu zamówień na 2021 z 3 grudnia 2021 r.

Aktualizacja planu zamówień na 2021 z 19 październik 2021 r.

Aktualizacja planu zamówień na 2021 z 11 sierpnia 2021 r.

Aktualizacja planu zamówień na 2021 z 24 marca 2021 r.

Plan zamówień na rok 2021 z 15 lutego 2021 r.

Plan zamówień na rok 2020 z 23 stycznia 2020 r.

Plan zamówień na rok 2019 z 25 lutego 2019 r.

Plan zamówień na rok 2018 z 26 stycznia 2018 r.

Plan zamówień na rok 2017 z 27 stycznia 2017 r.

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego