Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Poniżej progów unijnych


Termin składania ofert: 18-03-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego – dostawa sieciowej pamięci masowej (NAS) czytaj wiecej

Termin składania ofert: 18-03-2021 11:00

Nazwa zamówienia: Zakup wraz z dostawą mieszanki mineralno-asfaltowej masy na zimno do utrzymania dróg wojewódzkich – rok 2021 czytaj wiecej

Termin składania ofert: 19-03-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów kamiennych do utrzymania dróg wojewódzkich w 2021r. – 6 zadań czytaj wiecej

Termin składania ofert: 19-03-2021 11:00

Nazwa zamówienia: Usługi sprzętowe do robót przy bieżącym utrzymaniu dróg na sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego – 8 zadań czytaj wiecej

Termin składania ofert: 25-03-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla potrzeb PZDW w Rzeszowie o roku produkcji 2020 lub 2021 czytaj wiecej

Termin składania ofert: 26-03-2021 10:00

Nazwa zamówienia: Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich nr 835, 881, 884, 991, 992, 988, 990, 989, 993, 864, 865, 878, 866, 867, 877, 886, 887, 889, 897, 890, 896, 895, 894, 892, 893 oraz obiektów mostowych i kładkach, polegająca na: przebudowie uszkodzonych nawierzchni, systemów odwodnienia, poboczy i skarp, umocnienia brzegów oraz uszkodzonych przyczółków i stożków (wydatki finansowe ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz od km 58+250 do km 58+500 wraz z zabezpieczeniem osuwiska w km 58+400 oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w miejscowości Barycz czytaj wiecej

Termin składania ofert: 26-03-2021 11:00

Nazwa zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego (Van) dla potrzeb PZDW w Rzeszowie o roku produkcji 2020 lub 2021 czytaj wiecej

Termin składania ofert: 29-03-2021 10:00

Nazwa zamówienia: Zadanie pn.: „Studium Techniczno-Ekonomiczne - Połączenie Przemyśla z Bieszczadami - odcinek Przemyśl – Arłamów” Zadanie będzie objęte wsparciem w ramach formuły „project pipeline” ze środków pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województw {Podkarpackiego na lata 2014-2020 czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego