Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Poniżej progów unijnych


Termin składania ofert: 29-03-2021 11:30

Nazwa zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego o roku produkcji 2020-2021 czytaj wiecej

Termin składania ofert: 31-03-2021 09:30

Nazwa zamówienia: Drobne remonty i usługi związane z naprawą i uprzątnięciem pasa drogowego w sytuacjach awaryjnych oraz po godzinie 15 (od poniedziałku do piątku) i w dni wolne od pracy – 8 zadań czytaj wiecej

Termin składania ofert: 31-03-2021 10:00

Nazwa zamówienia: Przeprowadzenie monitoringu po realizacyjnego przejść dla zwierząt w ciągu 4 lat dla inwestycji pn: „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska pomiędzy km 186+825 i km 190+921 (długości 3,958km) wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 16-04-2021 11:30

Nazwa zamówienia: Badania kontrolne wykonania robót realizowanych w 2021 roku przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie czytaj wiecej

Termin składania ofert: 22-04-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego o roku produkcji 2020-2021. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 05-05-2021 11:30

Nazwa zamówienia: Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w miejscowości Tuszyma czytaj wiecej

Termin składania ofert: 14-05-2021 10:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin - Sadkowa Góra - Jaślany w miejscowości Sadkowa Góra czytaj wiecej

Termin składania ofert: 17-05-2021 11:30

Nazwa zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko -Baligród - Cisna od km 29+021,55 do km 29+174,98 polegająca na budowie mostu na cieku bez nazwy wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jabłonki czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego