Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacja o zamówieniu


Termin składania ofert: 11-05-2022 09:30

Zamawiający:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Ogłoszenie w trybie:

Tryb podstawowy – bez negocjacji

Nazwa zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej i innej dla zadania pn.: „Dostosowanie budynków PZDW do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami” – zadanie nr 3: RDW Ustrzyki Dolne - II postępowanie.

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

27-04-2022

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

27-04-2022

Treść ogłoszenia:

ogłoszenie o zamówieniu oraz  SWZ  jest   dostępne pod  adresem:   https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9734b7d5-770e-4613-81c4-9f6a91ea3cbc


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2022-04-27 11:59:56

Data modyfikacji: 2022-04-27 12:03:14

Wersja: 4 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Barbara Maziarz
Data modyfikacji
2022-04-27 11:59:57
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Barbara Maziarz
Data modyfikacji
2022-04-27 12:01:20
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Barbara Maziarz
Data modyfikacji
2022-04-27 12:01:34
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego