Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacja o zamówieniu


Termin składania ofert: 01-06-2022 09:00

Zamawiający:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Ogłoszenie w trybie:

Tryb podstawowy – bez negocjacji

Nazwa zamówienia:

Zakup wraz z dostawą materiałów do ustawiania zasłon przeciwśnieżnych w sezonie 2022/2023 – 2 zadania.

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

20-05-2022

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

20-05-2022

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ są dostępne pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d79a8952-c5ea-44fe-bf3e-cb94d3a2ce86


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2022-05-20 10:15:27

Data modyfikacji: 2022-05-20 10:15:45

Wersja: 2 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Barbara Maziarz
Data modyfikacji
2022-05-20 10:15:28
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego