Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacja o zamówieniu


Termin składania ofert: 03-09-2021 08:00

Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski - Leżajsk polegająca na budowie chodnika w km 58+515,00 do km 58+535,20 w m. Wólka Niedźwiedzka

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu, treść SWZ oraz inne dokumenty postepowania są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/cf4314c8-d195-40d0-ac27-dc8ad8c0f3ef


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-08-19 13:19:45

Data modyfikacji: 2021-08-19 13:19:45

Wersja:

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego