Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacja o zamówieniu


Termin składania ofert: 06-09-2021 09:30

Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut - Kańczug – Żurawica polegająca na budowie ciągu pieszo – rowerowego w km 74+505 – 74+620 w m. Żurawica.

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu, treść SWZ oraz inne dokumenty postepowania są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7b13a705-c351-4cb3-9170-d99cb5622dec

 


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-08-20 10:29:55

Data modyfikacji: 2021-08-20 10:29:55

Wersja: 1

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego