Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacja o zamówieniu


Termin składania ofert: 18-02-2022 09:00

Zamawiający:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Ogłoszenie w trybie:

Tryb podstawowy – bez negocjacji

Nazwa zamówienia:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów-Lutcza od km 2+565,00 do km 2+850,00 polegająca na budowie mostu na potoku Dopływ spod Podlasu wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką i budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Godowa

Treść ogłoszenia:

ogłoszenie o zamówieniu oraz  SWZ  jest   dostępne pod  adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/00b55af8-a409-4b19-b9fc-459ef186dbe2


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2022-01-21 12:07:05

Data modyfikacji: 2022-02-09 13:31:23

Wersja: 3 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Adam Homa
Data modyfikacji
2022-01-21 12:07:07
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Adam Homa
Data modyfikacji
2022-02-04 08:51:13
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego