Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacja o zamówieniu


Termin składania ofert: 13-04-2022 09:00

Zamawiający:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Ogłoszenie w trybie:

Tryb podstawowy – bez negocjacji

Nazwa zamówienia:

Wykonanie badań jakości wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych z powierzchni odcinków dróg wojewódzkich woj. podkarpackiego w roku 2022 wraz z analizą wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ jest dostępne pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2d5452d5-93ac-49df-b7ac-46248d85e662

 


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2022-04-05 10:49:43

Data modyfikacji: 2022-04-05 10:49:43

Wersja: 1

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego