Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Poniżej progów unijnych


Termin składania ofert: 29-06-2022 08:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa - Oleszyce - Lubaczów - Werchrata - Hrebenne na odcinku Horyniec-Zdrój - Dziewięcierz czytaj wiecej

Termin składania ofert: 29-06-2022 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 863 Kopki - Krzeszów - Tarnogród - Cieszanów na terenie Cieszanowa czytaj wiecej

Termin składania ofert: 29-06-2022 10:30

Nazwa zamówienia: „Remont nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa-Jarosław w km 4+712 - 10+860 w m. Manasterz – Nielepkowice oraz w km 13+731 - 16+650 w m. Wiązownica – Szówsko” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 30-06-2022 09:00

Nazwa zamówienia: Usługi sprzętowe do robót przy bieżącym utrzymaniu dróg na sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w roku 2022 – 8 zadań – III POSTĘPOWANIE – ZADANIE NR 4 czytaj wiecej

Termin składania ofert: 01-07-2022 09:00

Nazwa zamówienia: „Wykonanie przeglądów szczegółowych (5-cio letnich) wybranych mostów na terenie województwa podkarpackiego, będących w zarządzie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie” - II postępowanie czytaj wiecej

Termin składania ofert: 05-07-2022 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 relacji Tuszyma – Wiśniowa w km 26+150 ÷ 26+545, str. lewa w m. Łączki Kucharskie. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 06-07-2022 08:00

Nazwa zamówienia: „Przebudowa /rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 877 w miejscowości Dylągówka w km ok 65+265 do 65+600” w ramach zadania „Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich nr 835, 881, 884, 991, 992, 988, 990, 989, 993, 864, 865, 878, 866, 867, 877, 886, 887, 889, 897, 890, 896, 895, 894, 892, 893 oraz obiektach mostowych i kładkach, polegająca na: przebudowie uszkodzonych nawierzchni, systemów odwodnienia, poboczy i skarp, umocnieniu brzegów oraz uszkodzonych przyczółków i stożków”- od km około 65+076 do km około 65+567 wraz z wykonaniem Projektu Wykonawczego” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 08-07-2022 08:30

Nazwa zamówienia: Remont chodnika w ciagu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Sieniawa - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w miejscowości Ubieszyn czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego