Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Poniżej progów unijnych


Termin składania ofert: 02-07-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Remont istniejącego chodnika dla pieszych w ciągu dr. woj. Nr 886 Domaradz - Sanok w km 25+670 + 25+828 strona lewa w miejscowości Jurowce czytaj wiecej

Termin składania ofert: 07-07-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa - Bukowsko - Szczawne w m. Nadolany czytaj wiecej

Termin składania ofert: 08-07-2021 08:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w m. Jawornik Przedmieście czytaj wiecej

Termin składania ofert: 09-07-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Przeprowadzenie kontroli obiektu budowlanego (tzw. rocznej) zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego - art. 62.1.1 dla budynków administrowanych przez PZDW w 2021r. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 13-07-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Czarna – Ustrzyki Górne polegająca na budowie chodnika w km 5+660 - 5+735 wraz z zatoką autobusową w km 5+713 str. prawa w miejscowości Hoszów czytaj wiecej

Termin składania ofert: 14-07-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna w km 7+420 - 7+622 strona lewa w miejscowości Hoczew czytaj wiecej

Termin składania ofert: 14-07-2021 10:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 relacji rz. Wisła – Baranów Sandomierski – Majdan Królewski – Nisko polegająca na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w km 11+773 - 12+190 i 12+923 – 13+875 strona prawa w m. Wola Baranowska i w m. Knapy czytaj wiecej

Termin składania ofert: 15-07-2021 10:00

Nazwa zamówienia: Wykonanie analizy porealizacyjnej dla zadania: "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 984 od m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka. czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego