Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Poniżej progów unijnych


Termin składania ofert: 08-06-2022 09:00

Nazwa zamówienia: Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich nr 835, 881, 884, 991, 992, 988, 990, 989, 993, 864, 865, 878, 866, 867, 877, 886, 887, 889, 897, 890, 896, 895, 894, 892, 893 oraz obiektów mostowych i kładkach, polegająca na: przebudowie uszkodzonych nawierzchni, systemów odwodnienia, poboczy i skarp, umocnienia brzegów oraz uszkodzonych przyczółków i stożków (wydatki finansowe ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 w miejscowości Lutcza w km ok. 10+800 do 11+980 (odcinek 11+560 – 11+930). czytaj wiecej

Termin składania ofert: 09-06-2022 08:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa polegająca na budowie chodnika dla pieszych na odc. od km 34+804 do km 35+054 str. lewa w miejscowości Wielopole Skrzyńskie czytaj wiecej

Termin składania ofert: 09-06-2022 09:00

Nazwa zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego osprzętu do ciągnika rolniczego marki URSUS (RDW Mielec) - 2 zadania czytaj wiecej

Termin składania ofert: 10-06-2022 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa miejsc przeznaczonych do prowadzenia kontroli pojazdów ciężarowych na drodze wojewódzkiej Nr 871 m. Stalowa Wola poprzez wybudowanie wnęk wraz z ich odwodnieniem do montażu wag umożliwiających kontrolę nacisku osi - II postępowanie. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 10-06-2022 10:00

Nazwa zamówienia: Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i innych dokumentów wraz załącznikami dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 894 Lesko–Hoczew–Wołkowyja–Czarna na odcinku Polańczyk–Wołkowyja” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 10-06-2022 10:30

Nazwa zamówienia: „Wykonanie przeglądów szczegółowych (5-cio letnich) wybranych mostów na terenie województwa podkarpackiego, będących w zarządzie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 13-06-2022 09:00

Nazwa zamówienia: „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk w m. Kolbuszowa Dolna” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 13-06-2022 10:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 24+450 – 24+720 w m. Partynia czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego