Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Postępowania przed terminem składania ofert


Termin składania ofert: 19-06-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Wykonanie przeglądów szczegółowych (5-cio letnich) wybranych mostów na terenie województwa podkarpackiego, będących w zarządzie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie czytaj wiecej

Termin składania ofert: 19-06-2018 09:30

Nazwa zamówienia: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i jednostek terenowych w latach 2018-2019 – Pompownia wód deszczowych P2 w km 3+711,20 drogi wojewódzkiej nr 869 (m. Jasionka, działka nr 1767/238) czytaj wiecej

Termin składania ofert: 20-06-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km 22+437-22+853,2 w m. Kożuchów czytaj wiecej

Termin składania ofert: 20-06-2018 09:30

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w km 176+545 – 176+710 str. prawa w miejscowości Jawornik Polski. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 21-06-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Zadanie 1; Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza w km 2+186 do km 2+266 wraz z budową przepustu w km 2+215, rozbiórką istniejącego przepustu w km 2+226 oraz przebudową istniejących zjazdów na tym odcinku drogi w ramach przedsięwzięcia pn.” Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 989 Strzyżów – Lutcza w km 2+186 do km 2+266 wraz z przebudową przepustu w km 2+226 w m. Godowa i przebudowa rowu Nr 5 będącego urządzeniem melioracji wodnych szczegółowych Zadanie 2; Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza w km 3+730 do km 3+809 wraz z budową przepustu w km 3+764, rozbiórką istniejącego przepustu w km 3+760, przebudową istniejących zjazdów na tym odcinku drogi oraz wykonaniem umocnienia koryta potoku bez nazwy przy wlocie i wylocie przepustu i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej w m. Godowa w ramach przedsięwzięcia pn.” Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 989 Strzyżów – Lutcza w km 3+730 do km 3+809 wraz z przebudową przepustu w km 3+760 w m. Godowa czytaj wiecej

Termin składania ofert: 21-06-2018 09:30

Nazwa zamówienia: Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki w m. Jeżowe – Groble. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 21-06-2018 10:00

Nazwa zamówienia: Remont promu „Bartek” służącego do przewozów międzybrzegowych na rzece San (km 3+900) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 854 Annopol – Kosin – Gorzyce na odcinku w km 23+275÷23+399 w miejscowości Czekaj Pniowski” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 22-06-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów – Dylągówka, polegająca na budowie chodnika w km 8+247 do km 8+435 strona lewa, wraz z budową odwodnienia w km 8+247 – km 8+514 w m. Kielnarowa - II przetarg czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
logo