Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Powyżej progów unijnych


Termin składania ofert: 07-03-2022 09:00

Nazwa zamówienia: Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji: Rozbudowa DW 878 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa (ul. Lubelska) do DW 869 czytaj wiecej

Termin składania ofert: 08-03-2022 09:00

Nazwa zamówienia: Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji: „Budowa/ przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga – etap II” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 22-03-2022 08:00

Nazwa zamówienia: Koszenie traw w pasach drogowych dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w roku 2022 – 9 zadań czytaj wiecej

Termin składania ofert: 23-03-2022 10:00

Nazwa zamówienia: Roboty porządkowe i utrzymaniowe na obiektach mostowych i przepustach sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w 2022r. – 8 zadań czytaj wiecej

Termin składania ofert: 10-05-2022 09:00

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 894 Lesko – Hoczew – Wołkowyja - Czarna wraz z budową mostu na rzece San oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Lesko i Huzele” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 24-05-2022 08:00

Nazwa zamówienia: Koszenie traw w pasach drogowych dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w roku 2022 – 9 zadań – II POSTĘPOWANIE – ZADANIE NR 8 RDW STALOWA WOLA czytaj wiecej

Termin składania ofert: 20-06-2022 10:00

Nazwa zamówienia: Budowa wschodniej obwodnicy Łańcuta w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 od węzła A4 „Łańcut” do drogi krajowej Nr 94 w Głuchowie czytaj wiecej

Termin składania ofert: 24-06-2022 10:30

Nazwa zamówienia: Modernizacja podkarpackich dróg wojewódzkich w Bieszczadach. czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego