Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Zamówienia publiczne


Termin składania ofert: 13-01-2022 09:00

Nazwa zamówienia: KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH na -2022 r. – 2 ZADANIA” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 22-12-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Obsługa przeprawy promowej międzybrzegowej na rzece San (km 3 + 900) w miejscowości Czekaj Pniowski w 2022 roku w dni robocze od godziny 6:00 do godz. 20:00 tj. 14 godzin na dobę. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 22-12-2021 10:00

Nazwa zamówienia: Zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg wojewódzkich w 2022 roku - RDW Mielec zadanie nr V.2. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 21-12-2021 09:30

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 989 Strzyżów - Lutcza polegająca na budowie mostu w km 10+971 przez rz. Stobnica w m. Lutcza”. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 04-01-2022 09:00

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla polegająca na budowie mostu w km 28+557 przez rz. Wisłoka wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Nowy Żmigród” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 28-12-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa DW nr 856 Antoniów -Radomyśl nad Sanem - Dąbrowa Rzeczycka polegająca na budowie mostu w km 11 + 046 przez rz. Jodłówka w m. Żabno” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 10-01-2022 08:00

Nazwa zamówienia: Opracowanie koncepcji programowej i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn.: „Budowa węzła na skrzyżowaniu autostrady A4 z drogą wojewódzką nr 986 w m. Ostrów” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 12-01-2022 09:00

Nazwa zamówienia: Rozbudowa DW 878 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa (ul. Lubelska) do DW 869 czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego