Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacja o zamówieniu


Wersja: 1

Zmodyfikował: Barbara Maziarz

Data modyfikacji: 2021-01-20 11:16:04


Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Przetarg nieograniczony

Numer postępowania:

PZDW/WZP/3052/243/WDT/15/2020 Numer ID postępowania w platformie MINIPORTAL: 4fdd7e3f-80aa-4c18-aab0-5c36f4ed4ec6

Zamówienie o wartości:

powyżej 214 000,00 euro

Nazwa zamówienia:

Nazwa postępowania Opracowanie projektu koncepcyjnego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku Kańczuga – Grabownica Starzeńska - koncepcja”. Zadanie będzie objęte wsparciem w ramach formuły „project pipeline” ze środków pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.


Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego